Hàng TNTX-Viện trợ-Triển lãm-Quà biếu

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 24/02/2017
  Tái nhập hàng đã xuất khẩu

   Công ty doanh nghiệp SXXK, nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E31 và xuất khẩu sản phẩm theo loại hình E62 và đã được không thu thuế, nhưng do hàng bị lỗi nên phía khách hàng đã trả lại thành phẩm lỗi cho công ty. Công ty chúng tôi đã làm thủ tái nhập lại thành phẩm theo loại hình A31 với mục đích sửa chữa sau đó có thể xuất bán trả lại cho khách hàng hoặc tiêu thụ nội địa hoặc bán cho một bên thứ ba. Tuy nhiên hàng bị lỗi quá nặng không thể sửa chữa được hoặc khi sửa chữa hàng bị hao hụt lớn hoặc hàng hóa bị mất trong quản lý nên công ty chúng tôi xin hỏi một số vấn như sau:

  1. Tại thời điểm chúng tôi làm thủ tục khai báo Hải Quan cho lô hàng tái nhập chúng tôi có phải nộp thuế nhập khẩu hay không? Nếu phải nộp thuế nhập khẩu thì áp mức thuế là bao nhiêu %?

  2. Khi hàng tái nhập này về không thể sửa chữa được thì công ty chúng tôi có thể xin cơ quan ban hành liên quan để tiêu hủy được không? Khi nếu lượng hàng này được phép tiêu hủy thì có phải đóng các khoản thuế liên quan ( nếu có ) không?

  3. Trong trường hợp hàng sửa chữa có tỉ lệ hao hụt lớn hoặc bị mất mát không còn đủ như số lượng nhập ban đầu thì công ty chúng tôi phải xử lý phần thiếu hụt/mất mát như thế nào? Nếu công ty chứng mình được phần hao hụt/mất mát này thì công ty có phải nộp các khoản thuế liên quan cho lượng hao hụt mất mát này không? 

  Xem trả lời

 • 24/02/2017
  Tạm nhập tái xuất ô tô đã qua sử dụng

  Theo Quyết đinh số 5737/QĐ-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 28/9/2012 thì Ô tô và xe máy các loại đã qua sử dụng bị đưa vào Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập. Trong danh mục này chỉ thể hiện hs code 8703. Hiện tại, công ty chúng tôi đang có dự định nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng loại 16 chỗ hs code 8702.90.92 đã qua sử dụng về phục vụ cho công ty chúng tôi và sẽ xuất trả trong vòng 5 năm. Vậy công có được làm thủ tục tạm nhập tái xuất hay không? Nếu được nhập, công ty chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Có phải đóng thuế tạm nhập tái xuất không

  Xem trả lời

 • 23/01/2017
  Tạm nhập khẩu ô tô tham gia sự kiện

  Công ty chúng tôi đầu năm 2017 ,có tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẫm mới và đang có nhu cầu Nhập khẩu 1 chiếc xe Ferrari sản xuất 2016 đã qua sử dụng về để trưng bày tại công ty 3-4 ngày sau đó xuất trả. Công ty có thể nhập khẩu được không ? và các chứng từ cần thiết. 

  Xem trả lời

 • 23/01/2017
  Tái nhập hàng bị trả lại

  Công ty là doanh nghiệp FDI với 100% vốn nước ngoài nhập khẩu theo loại hình E31 và xuất khẩu theo loại hình E62. Trong thời gian vừa qua có xuất khẩu môt lô hàng theo loại hình E62 và đã thanh khoản tờ khai này, vì lý do hàng bị lỗi và không thể sửa chữa dẫn đến việc phại nhập khẩu trở lại và tiêu hủy. Đối với tời khai xuất khẩu E62 đã thanh khoản, chúng tôi có phải nộp lại số tiền thuế đã hoàn cho phần nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu của lô hàng này không?

  Xem trả lời

 • 12/01/2017
  Kiểm tra chất lượng với hàng hóa Tạm xuất tái nhập quay vòng

  Công ty năm 2016 có nhập khẩu mặt hàng bình áp lực chứa khí nén về để phục vụ hoạt động sản xuất. Hiện tại chúng tôi đã sử dụng hết khi nén ở bên trong bình, công ty chúng tôi dự định tạm xuất bình chứa khí theo hình thức Tạm xuất Tái nhập quay vòng. Sau khi bên nước ngoài nhận được sẽ bơm đầy khí vào trong bình và chúng tôi sẽ làm thủ tục Tái nhập lại. Xin hỏi khi chúng tôi tái nhập lại mặt hàng này thì có phải làm thủ tục Kiểm tra chất lượng lại hay không (khi nhập khẩu lần đầu chúng tôi đã làm Kiểm tra chất lượng rồi)

  Xem trả lời

 • 29/12/2016
  Tạm nhập hàng hóa

  Công ty tôi lúc trước có tạm nhập tái xuất một lô hàng với loại hình G12 nhưng nay đối tác lại cho công ty lô hàng đó không phải tái xuất nữa. Vậy xin hỏi quí chi cục công ty tôi cần phải làm những thủ tục hoặc công văn gì để hoàn tất lô hàng ?

  Xem trả lời

 • 14/12/2016
  Thanh khoản hàng tạm nhập - tái xuất theo loại hình nhập vật tư quay vòng.

  Sau ngày 01/09/2016, công ty chúng tôi có nhập khẩu pallet theo hình thức hàng tạm nhập - tái xuất theo loại hình nhập vật tư quay vòng. Trong thời hạn xin tạm nhập chúng tôi đã thực hiện tái xuất. Vậy đối với những lô hàng tạm nhập tái xuất trên chúng tôi có phải làm hồ sơ thanh khoản xin không thu hay không? nếu có thì thời hạn phải nộp hồ sơ xin không thu như thế nào? Hồ sơ thanh khoản gồm những gì? Theo điều 17 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số  107/2016/QH13 về thủ tục miễn thuế cho loại hình nhập khẩu vật tư quay vòng có yêu cầu "người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan". Với yêu cầu trên thì doanh nghiệp có bắt buộc phải thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu không? có form biểu nào quy đinh cho việc này khồng? có thời hạn cho yêu cầu trên không? 

  Xem trả lời

 • 09/12/2016
  Loại hình phi mậu dịch

  Công ty có lô hàng nhập khẩu, có hợp đồng mua bán, thanh toán qua ngân hàng nhưng tính chất lô hàng chỉ là sử dụng nội bộ doanh nghiệp và biếu tặng khách hàng, không bán ra thị trường. Vậy lô hàng này có được xem là hàng nhập phi mậu dịch và khai báo điện tử theo mã H11 được không ? Nếu không được thì mong tư vấn cách phân biệt hàng phi mậu dịch và hàng kinh doanh khi cả hai đều có hợp đồng mua bán và thanh toán qua ngân hàng

  Xem trả lời

 • 08/12/2016
  Thủ tục tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại

  Công ty là công ty sản xuất, tự mua nguyên liệu trong nước để xuất khẩu. Công ty tôi tháng 6/2016 có xuất 1 lô hàng sang Hàn Quốc, mặt hàng GUM ROSIN (HS CODE: 38061000), khối lượng 14 tấn, mở tờ khai KD. Nhưng đến nay, bên khách có báo hàng đưa vào sản xuất ko đạt chất lượng, nên yêu cầu trả về 8 tấn tái chế xuất trả lại. Theo Điều 47 NĐ 08/2015/NĐ-CP, Cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định. Vậy chúng tôi không phải nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT phải ko? Bộ hồ sơ hoàn thuế theo điều 119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.

  Xem trả lời

 • 07/12/2016
  Thủ tục tạm nhập tái xuất hàng quay vòng kho ngoại quan

  Khách hàng của chúng tôi là Doanh nghiệp FDI trong nước (Công ty A) thuê kho ngoại quan trong nước sau đó mua hàng từ nước ngoài về gửi tại kho ngoại quan để chờ bán vào nội địa. Hàng hóa gồm nguyên vật liệu sản xuất được chứa trong bao bì đóng gói nhập cùng hàng từ nước ngoài về, loại bao bì đóng gói này dùng để quay vòng (sử dụng lại). Chúng tôi xin được hỏi thủ tục cho loại bao bì này như sau:

  1. Khi công ty A bán nguyên vật liệu trên từ kho ngoại quan vào nội địa cho Doanh nghiệp chế xuất (DNCX), NVL sẽ được được đóng vào bao bì đóng gói trên để giao cho DNCX và sau đó DNCX sẽ trả lại cho Công ty A số bao bì đóng gói trên tại kho ngoại quan. Trong trường hợp này thủ tục xuất, nhập bao bì đóng gói trên làm như thế nào? DNCX có thể làm thủ tục tạm nhập (G14) và sau đó tái xuất (G24) về kho ngoại quan trả lại công ty A cho các bao bì này không?

  2. Trường hợp Công ty A không sử dụng bao bì đóng gói trên mà mua bao bì đóng gói từ nội địa và gửi vào kho ngoại quan đã thuê trên để đóng gói nguyên vật liệu bán cho DNCX. Chúng tôi xin được hỏi là:

  a) Khi mua bao bì đóng gói từ nội địa và gửi vào kho ngoại quan công ty A có phải làm thủ tục gì không? và thủ tục như thế nào?

  b) Bao bì đóng gói mua từ nội địa trên sau khi đã được gửi vào kho ngoại quan, công ty A sẽ sử dụng bao bì này để đóng nguyên vật liệu nhập khẩu trên bán cho DNCX. Vậy trong trường hợp này DNCX có thể làm thủ tục tạm nhập (G14) và sau đó tái xuất trở lại kho ngoại quan (G24) trả công ty A cho các bao bì mua trong nước này không? Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ quý Hải quan.

  Xem trả lời