Trợ giúp | Liên hệ | Sơ đồ web | English | Japanese | 中文...

 

 

PICTURES OF ACTIVITIES

 

NEWS AND EVENTS

 

 

 

1,868 cases seized by...

Import tax cut off in...

Developments and trends...

Customs Clearance of...
Pilot implementation
Transfered properties
Policy for overseas ...
Luggage of people ...

 

LATEST DOCUMENTS

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

Documents
Date
Contains
Decree No.121/2011/ND-CP
27/12/2011

Amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 123/2008/ND-CP of December 8, 2008, detailing and guiding a number of article of Law on Value-Added Tax

Decree No.113/2011/ND-CP
08/12/2011

Amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 26/2009/ ND-CP of March 16, 2009, detailing a number of articles of the Law on Excise Tax

Circular No.170/2011/TT-BTC
25/11/2011

Guiding the implementation of the Prime Minister’s Decision No. 54/2011/QD-TTg of October 11, 2011, on prolonging  2011 enterprise income tax payment deadlines for labor-intensive enterprises in some sectors to help them overcome difficulties and boost their production and business

Circular No.168/2011/TT-BTC
21/11/2011
Guiding state customs statistics on imports and exports
Circular No.163/2011/TT-BTC
17/11/2012

Promulgating Vietnam’s Special Preferential Import Tariff to realize the ASEAN-Korea Free Trade Area during 2012-2014

Circular No.161/2011/TT-BTC
17/11/2011

Promulgating Vietnam’s Special Preferential Import Tariff to implement the ASEAN Agreement on Trade in Goods during 2012-2014

Circular No.152/2011/TT-BTC
11/11/2011

Guiding the Government's Decree No. 67/2011/ND-CP of August 8, 2011, detailing and guiding a number of articles of the Law on Environmental Protection Tax

Circular No.126/2011/TT-BCT
07/09/2011
Amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Finance’s Circular No. 165/2010/TT-BTC of October 26, 2010, providing customs procedures for export, import, temporary import for re-export and border-gate transfer of petrol and oil; import of materials for production and preparation of petrol and oil; and import of materials for export processing of petrol and oil
No.32/2011/TT-BCT
05/09/2011

Amending and supplementing Circular No. 24/2010/TT-BCT of May 28, 2010, Circular on the application of regulations on automatic import licensing to a number of goods items

Circular No.119/2011/TT-BTC
16/08/2011
Amending preferential import duty rates applicable to parts of flat (thin)-faced screens under Sub-headings 8529.90.94.10 and 8529.90.94.90 in the Preferential Import Tariff
Circular No.118/2011/TT-BTC
16/08/2011
Guiding import duty and value-added tax on imports of power projects
Decree No.67/2011/NĐ-CP
08/08/2011

Detailing and guiding a number of articles of the Law on Environmental Protection Tax

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Detail

 

 
VĂN BẢN QUAN TRỌNG
   

107 triệu USD

- Là số kim ngạch xuất siêu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 30/6/2014, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,817 tỷ USD đạt 113% so với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,967 tỷ USD đạt 106% so với cùng kỳ năm 2013; Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu do xuất khẩu mặt hàng giày da, may mặc và cà phê.

- Cục Hải quan Đồng Nai đã thu thuế XNK đạt 6.206 tỷ đồng đạt 119,75% so với cùng kỳ năm 2013, số thu tăng do nhập khẩu mặt hàng xăng dầu, linh kiện điện tử

Gõ số văn bản hoặc tên, nội dung văn bản bằng tiếng Việt và bấm nút lệnh Tìm)

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 
VP Bank

XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VNACCS

Giải đáp vướng mắc liên quan đến VNACCS

Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC

Xử lý vướng mắc về khai hóa đơn

THAM KHẢO

Danh bạ điện thoại Cục HQĐN

Bộ thủ tục hành chính tại HQĐN

DN nợ thuế, phạt, cưỡng chế
Một số mẫu biểu Hải quan
Bảng kê tài khoản nộp thuế, phạt

DỊCH VỤ HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Đăng ký DM hàng hoá miễn thuế
Đăng ký làm việc trực tuyến
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
Tra cứu nợ thuế
Tra cứu thông tin tờ khai chuyển khẩu
Phiếu đăng ký liên hệ công tác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập

LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Chống buôn lậu & gian lân thương mại
Xử lý chương trình VNACCS/VCIS
0983.808.850 (Lãnh đạo TTDL)

 

0978.872.892 (Chương trình)