Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13  ( Từ 27/03/2017 đến 02/04/2017  )

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai (27/03/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

- Chào cờ

-Ngày 27 và 28/03: 8h30: Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính _ tại hội trường T78 ( tầng 1 ) số 145, Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM ( đ/c Lê Văn Danh )

 

Thứ ba (28/03/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

 

14h: Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với Cty Dâu tằm tơ Tân Lộc _ tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh  ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ )

Thứ tư (29/03/2017)

       Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

-8h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ )

-14h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ )

Thứ năm (30/03/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

-7h30: Dự Hội nghị tổng kết và biểu dương điển hình tiêu biểu “Vì người nghèo” năm 2016 _ tại Hội trường Đài PT&TH Đồng Nai ( đ/c Nguyễn Dương Hoài)

 

Thứ sáu (31/03/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

-7h30: Dự Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 _ tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh ĐN ( đ/c Lê Văn Danh)

 

Thứ bảy (01/04/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

 

 

Chủ nhật (02/04/2017)