Sơ đồ tổ chức bộ máy

STT

Tên đơn vị 

Nhân sự hiện tại 

Trưởng đơn vị

Phó đơn vị

1

Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

Trương Tấn Lộc

Phạm Quang Quốc

Lý Kim Dung

2

Phòng CBL&XLVP

Lưu Vĩnh Trường

Lý Đằng

-

3

Phòng GSQL về HQ

Đỗ Thị Hương Sen

Võ Bích Ngọc

Lê Minh Cường

Ngô Minh Hải

4

Phòng Thuế xuất nhập khẩu 

Lê Văn Ngọc

Huỳnh Thị Xuân Hồng

Trần Tứ Bửu

5

Phòng Tài vụ-Quản trị

Nguyễn Thị Nga

Lâm Giang Thanh

Bùi Văn Thành

6

Phòng Quản lý rủi ro

Nguyễn Tuấn Sỹ

 

-

7

Văn phòng 

Lê Thế Tử

Nguyễn Thị Thanh Trang

Đoàn Văn Tấn

Cao Anh Kiệt

8

Phòng Công nghệ thông tin

 

Nguyễn Tiểu Long

(Phụ trách Phòng CNTT)

-

9

Đội Kiểm soát Hải quan

Phạm Công Minh

Phạm Văn Kiếm

Phạm Văn Hường

10

Hải quan Nhơn Trạch

Lê Thành Vân
(Phụ trách chung)

Trần Hồ Quốc Thiện

(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Đặng Kim Nam
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

 

- Đội Nghiệp vụ

Nguyễn Hữu Lộc

Mai Quỳnh Hoa

- Đội Quản lý thuế

Phan Nguyễn Diệu Huyền

-

- Đội Tổng hợp

Lê Thị Thanh Bình

-

11

Hải quan Biên Hòa

Trần Hoàng Trọng Kỳ
(Phụ trách chung)

Nguyễn Thanh Nhàn
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

Phạm Phúc Thanh
(Phụ trách Đội Tổng hợp)

Nguyễn Quang Nhật

(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

- Đội Nghiệp vụ

 

Phạm Thị Hồng Liên

- Đội Thủ tục PTXNC

Nguyễn Hữu Nghị

-

- Đội Quản lý thuế

Nguyễn Thị Hường

-

- Đội Tổng hợp

Bùi Vạn Thắng

 

12

Hải quan Long Thành 

Lê Văn Thọ
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 1

và Đội quản lý thuế)

Nguyễn Văn Đông
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 2-Tam Phước)

Ngô Quang Vinh 
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 3-Long Đức)

Nguyễn Văn Đức
(Phụ trách Đội Tổng hợp)

- Đội Nghiệp vụ

Trần Anh Tuấn

 

- Đội Nghiệp vụ 2

Nguyễn Thị Minh Thảo

-

- Đội Nghiệp vụ 3

Lương Hoàng Phúc

-

- Đội Quản lý thuế

Lê Văn Thọ

-

- Đội Tổng hợp

Lê Tiến Mạnh

-

13

Hải quan Thống Nhất

Lê Tuấn Hải
(Phụ trách chung)

Vũ Đức Sinh
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

Phạm Thị Thùy Dương
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Đặng Văn Quang

(Phụ trách Đội Tổng hợp)

- Đội Nghiệp vụ

 

 

- Đội Quản lý thuế

-

-

- Đội Tổng hợp

Nguyễn Thị Thanh Dung

 

14

Hải quan KCX Long Bình

Trương Thiện Thành
(Phụ trách chung)

Lê Thị Kim Oanh
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Phan Thanh Long

(Phụ trách Đội Tổng hợp)

Nguyễn Đức Vinh

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

- Đội Nghiệp vụ

 

 Đặng Anh Tuấn

- Đội Quản lý thuế

Nguyễn Thị Đào Nguyên

-

- Đội Tổng hợp

Đào Trọng Nghĩa

-

15

Hải quan Long Bình Tân 

Nguyễn Thị Mỹ Liên
Phụ trách Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế)

Lê Văn Tới
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ -LBT)

Phan Minh Thuần
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 2-LBT)

- Đội Nghiệp vụ

-

-

- Đội Nghiệp vụ 2

-

-

- Đội Quản lý thuế

 

Hoàng Minh Tuấn

- Đội Tổng hợp

-

-

16

Hải quan Bình Thuận

Võ Văn Toàn 
(Phụ trách Đội Tổng hợp)

Tạ Hùng Dũng
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Trần Văn Thông

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

-

- Đội Nghiệp vụ

Lưu Trọng Vũ

-

- Đội Quản lý thuế

Huỳnh Cao Vũ

-

- Đội Tổng hợp

-

Trần Xuân Vũ

17

Chi cục Kiểm tra STQ

Cao Ngọc Tâm
(Phụ trách Đội 1 )

Nguyễn Văn Sĩ
(Phụ trách Đội 2)

Nguyễn Thành Reng

Nguyễn Quang Văn

- Đội 1 (KTSTQ về trị giá, MST, kiểm tra thực hiện chính sách thương mại)

Hoàng Hạnh

-

- Đội 2 (KTSTQ đối với hàng hóa XNK theo loại hình GC và SXXK)

Huỳnh Văn Tươi

-

- Đội Tổng hợp

Trần Trung Hòa

-

 

Danh bạ điện thoại Cục Hải quan Đồng Nai