Tin tức

Va qua, nhm thc hin Ngh quyết s 19/NQ-CP ngày 28-4-2016 ca Chính ph v ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia và Ngh quyết s 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 ca Chính ph v h tr và phát trin doanh nghiđến năm 2020, Cc Hi quan Đồng Nai xây dng kế hoch ci cách th tc hành chính năm 2017 vi mc tiêu đầy mnh ci cách hành chính; minh bch, đơn gin và thun li th tc to thun lơi nht cho hođộng xut nhp khu trên địa bàn.

Khảo sát xây dựng chuyên mục quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử Hải quan 

link: https://goo.gl/forms/EVzNMOhU3jRCuWIc2

(HQ Online)- Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với Cục Hải quan Đồng Nai ngày 24/2 đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 28 cán bộ ,công chức của đơn vị là sinh viên khóa 12AV211 của lớp cử nhân Anh văn hệ Đại học văn bằng 2 của Đại học Lạc Hồng.

 

Thu ngân sách 15.200 tỷ đồng năm 2017: "Hải quan Đồng Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu được giao"

(ĐN) – Ngày 16 – 1, Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã đến dự.

 

(HQ Online)- Ngày 16-1, Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tới dự và chỉ đạo hội nghị.

(TBTCVN) - Tính đến đầu tháng 12/2016, Hải quan Đồng Nai đã thu ngân sách đạt hơn 13.556 tỷ đồng, đạt hơn 94% chỉ tiêu dự toán.