• 18/01/2019
  Nộp thuế Bảo vệ Môi trường

  Công ty mua Dầu nhờn phục vụ cho hoạt động sản xuất từ Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận MI theo hình thức nhập khẩu tại chỗ, A12. Công ty MI cung cấp Dầu cho Chúng tôi từ 2 nguồn: • Nhập khẩu từ Nhật Bản • Mua từ nhà sản xuất nội địa: Công ty JX Nippon Oil. Toàn bộ sản phẩm trước khi xuất bán cho Chúng tôi được đóng thuế Bảo vệ Môi trường (BVMT). Cụ thể: • Đối với Dầu Nhập khẩu: Thuế BVMT được đóng theo từng Tờ khai Nhập khẩu • Đối với Dầu sản xuất trong nước: Thuế BVMT được đóng theo tháng. Căn cứ theo toàn bộ lượng hàng được bán ra trong tháng. Khi nhập khẩu lô Dầu nhớt chúng tôi có đóng thuế Bảo vệ môi trường không? Chúng tôi cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh cho việc Thuế BVMT đã được nộp đối với trường hợp: • Dầu nhập khẩu từ nước ngoài • Dầu sản xuất trong nước.

 • 18/01/2019
  thủ tục nhập sản phẩm từ Trung Quốc về đánh bóng rồi xuất đi Mỹ

  chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài, trên giấy phép đầu tư sản xuất, gia công linh kiện ô tô. Chúng tôi dự định nhập mặt hàng từ Trung Quốc: -Giá đỡ phanh bằng nhôm của ô tô bán thành phẩm, mã HS 87083090, về chúng tôi gia công đánh bóng những thanh rãnh trong giá đỡ bán thành phẩm đó và xuất đi Mỹ với tên hàng: - Giá đỡ phanh bằng nhôm của ô tô, mã HS: 87083090 Vậy công ty chúng tôi có thể làm thủ tục nhập E11 và xuất E42 được không?

 • 18/01/2019
  Hòi về mã loại hình nhập nguyên liệu mẫu không thanh toán

  chúng tôi đang trong quá trình đưa vào sản xuất một số dòng sản phẩm mới. Do đó có nhu cầu nhập khẩu một số linh kiện mẫu về để kiểm tra chất lượng và làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thử. Những linh kiện mẫu này nhập khẩu về với số lượng không nhiều và đều được đối tác gửi cho miễn phí, không thanh toán. Vậy chúng tôi nhập khẩu theo loại hình nào thì đúng?

 • 18/01/2019
  Doanh nghiệp nội địa xuất trả Phế liệu gia công cho DNCX

  chúng tôi là DNCX, đang thuê 1 doanh nghiệp nội địa (sau đây gọi tắt là "DNNĐ") gia công một mặt hàng trong ngành may mặc. DNCX cung cấp cho DNNĐ toàn bộ nguyên liệu chính là Vải theo đơn vị tính là Mét. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, DNNĐ có phát sinh một lượng Phế liệu vải vụn và muốn xuất trả lại lượng Phế liệu này cho chúng tôi (DNCX). Sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành, chúng tôi hiểu rằng lượng Phế liệu này sẽ được xuất trả lại theo thông tin về tên hàng, đơn vị tính và đơn giá như sau: - Tên hàng: Phế liệu vải vụn - Đơn vị tính: Kg - Đơn giá: theo thỏa thuận và không có giá trị thanh toán. Tuy nhiên, hiện tại bên nhận gia công (DNNĐ) đang gặp vướng mắc trong việc khai báo hải quan để tái xuất lại lượng Phế liệu này do Chi cục Hải quan quản lý hướng dẫn phải khai số lượng Phế liệu trả về theo đơn vị Mét (như lúc nhập khẩu Vải nguyên liệu) và đơn giá theo đơn giá của Vải lúc nhập khẩu ban đầu. Về mặt thực tế, đây là Phế liệu thu được trong và sau quá trình sản xuất, không còn là Vải nguyên liệu như lúc nhập khẩu nên chúng tôi không thể khai báo như vậy. Vậy, kính mong hướng dẫn có phù hợp quy định hiện hành hay không? Và nếu đúng thì căn cứ vào quy định nào?

 • 18/01/2019
  Khai ô "số quản lý nội bộ doanh nghiệp"

  Công ty được khách hàng nhập khẩu trong KCX Tân Thuận gửi công văn số 1761/HQBH-NV về việc tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa thực xuất trên hệ thống, khi rà soát tờ khai tại phía doanh nghiệp thì công ty thấy như sau: Trường hợp 1: Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, trong phụ lục 2 có hướng dẫn khai ô "số quản lý nội bộ doanh nghiệp" trên tờ khai xuất thì khai "#&XKTC", tờ khai nhập khẩu tại chỗ là "#&11 số tờ khai xuất", và doanh nghiệp đã khai đúng như hướng dẫn tại phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC này, đơn cử như tờ khai xuất sô 300376794930 và tờ khai nhập 100444606730, mà vẫn báo treo trên hệ thống. Trường hợp 2: Công văn 7726/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2015 có hướng dẫn khai lại ô "số quản lý nội bộ doanh nghiệp" đối với tờ khai nhập là "#&NKTC#&11 số tờ khai xuất", Công ty cũng khai như đúng hướng dẫn nhưng vẫn treo tờ khai xuất trên hệ thống, đơn cử như tờ khai xuất 300542734350 và tờ khai nhập 100559587330. Vậy cho chúng tôi hỏi: Trường hợp 1: Hải Quan yêu cầu sửa lại tờ khai nhập đã khai "số quản lý nội bộ doanh nghiệp" đúng theo phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC phát sinh từ ngày 25/03/2015 đến 24/08/2015 giống như công văn 7726 yêu cầu, như vậy có hợp lý không khi công văn 7726 mới được phát hành ngày 24/08/2015, điều đó khiến doanh nhiệp phải sửa lại rất nhiều tờ khai nhập? Trường hợp 2: Đối với doanh nghiệp nội địa gia công cho doanh nghiệp chế xuất, thì trong phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC cũng không hướng dẫn phải khai tiêu chí "số quản lý nội bộ doanh nghiệp", công văn 2970/TCHQ-GSQL ngày 04/05/2017 mới hướng dẫn khai "#&GCPTQ", vậy những từ khai phát sinh trước công văn 2970 này doanh nghiệp xử lý như thế nào (cụ thể những tờ khai phát sinh từ ngày Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực 25/03/2015 đến công văn 2970 ngày 4/5/2017)?

Tỷ giá tính thuế

Từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019

Ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Tỷ giá

USD

Đô la Mỹ

23,155.00 đ

EUR

Đồng Euro

26,643.85 đ

  Xem thêm

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG