• 19/01/2018
  Xuất trả vào Kho Ngoại Quan

  Công ty em (Bên A) gia công cho thương nhân Hong Kong (bên B), Bên B (Hong Kong) chỉ định bên C (Đài Loan) giao NVL cho bên em (bên A). Nay số NPL đó không đủ điều kiện chất lượng buộc phải xuất trả lại cho thương nhân, bên B (Hong Kong) đồng ý nhận lại số NPL đó và yêu cầu bên em trả lại trực tiếp luôn cho bên C (Đài Loan), bên C (Đài Loan) lại ký hợp đồng với thuê kho ngoại quan ở VN và yêu cầu công ty em xuất trả hàng vào đó. Vậy trong trường hợp này công ty em mở tờ khai xuất vào kho ngoại quan loại hình nào phù hợp, trên tờ khai xuất khẩu thể hiện người nhập khẩu là Hongkong (bên B) hay bên C (Đài Loan). Hàng được đóng trong container nên chọn phương thức vận chuyển là loại nào cho phù hợp, có cần khai báo số cont không.

 • 19/01/2018
  Thủ tục loại hình gia công

  Chúng tôi là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI): 1.Chúng tôi có thực hiện đồng gia công với thương nhân nước ngoài trong đó có phần phụ liệu do chúng tôi tự cung ứng (mua trong nước). Sau khi xuất trả sản phẩm cho đối tác thuê gia công, có sản phẩm thu được sau quá trình gia công (Tạo ra từ phụ liệu tự cung ứng). Sản phẩm thu được này chúng tôi bán vào thị trường nội địa. Vậy chúng tôi có phải làm thủ tục hoặc báo cáo gì với cơ quan Hải quan đối với sản phẩm thu được này không?. Chúng tôi có phải nộp thuế ?2. Chúng tôi có thực hiện nhận 2 hợp đồng gia công đồng thời cùng đối tác thuê gia công nước ngoài: hợp đồng 1 và hợp đồng 2. Sản phẩm gia công của hợp đồng 1 là nguyên liệu của hợp đồng 2. Vậy khi chúng tôi chuyển như vậy thì làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hay chuyển giao?

 • 19/01/2018
  Thủ tục nhập khẩu các máy trò chơi phục vụ vui chơi giải trí

  Chúng tôi muốn nhập khẩu mặt hàng là các máy trò chơi phục vụ vui chơi giải trí. Xin hỏi các máy này được đưa vào mã HS nào? Nhập khẩu mặt hàng này có cần xin giấy phép gì không?

 • 19/01/2018
  Tiêu hủy nguyên liệu vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm trong và ngoài định mức

  Công ty là doanh nghiệp chế xuất gia công cho thương nhân nước ngoài. Khi kết thúc hợp đồng gia công chúng tôi phát sinh một số phế liệu, phế phẩm (trong và ngoài định mức và một số nguyên liệu dư thừa. Đối tác thuê gia công đồng ý cho chúng tôi tiêu hủy toàn bộ (không thu hồi) phế liệu phế phẩm và nguyên liệu dư thừa trên tại Việt nam. Công ty được tiêu hủy phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu vật tư dư thừa trên không? Nếu tiêu hủy tôi cần làm những thủ tục gì và chúng tôi có phải nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT không

 • 19/01/2018
  Nhập khẩu găng tay y tế dùng trong phẩu thuật.

  chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu găng tay y tế dùng trong phẫu thuật bằng cao su (mới 100%). - Mặt hàng găng tay y tế dùng trong phẫu thuật có được nhập khẩu thông thường hay phải cần có điều kiện gì? - Nếu chúng tôi nhập khẩu từ Campochia về Việt Nam để khử trùng, sau đó xuất khẩu đi Pháp thì chúng tôi khai báo hải quan theo hình thức gì và hồ sơ hải quan cần những gì?

Tỷ giá tính thuế

Từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018

Ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Tỷ giá

USD

Đô la Mỹ

22.675,00 đ

EUR

Đồng Euro

27,549.31 đ

  Xem thêm

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG