Liên hệ

Cục trưởng - Lê Văn Danh: 0903.903.484

Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan - Phạm Công Minh: 0913 941 344

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Biên Hòa - Trần Hoàng Trọng Kỳ: 0909 915 915

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan KCX Long Bình- Nguyễn Dương Hoài: 0903 610 424

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Nguyễn Thị Mỹ Liên: 0983 808 850

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Thống Nhất - Lê Tuấn Hải: 0909 348 789

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Trương Thiện Thành: 0913 942 789

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Long Thành - Lê Văn Thọ: 0903 929 580

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Bình Thuận - Võ Văn Toàn: 0913 941 400