Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 07/07/2020
  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất gia công nhưng cần nhập về để sửa chữa khi hợp đồng gia công đã thanh lý và không được gia hạn

  hợp đồng năm 2019 của cty đã tiến hành thanh lý theo thỏa thuận của 2 bên. Nhưng có 01 mã hàng cty cần nhập về để sửa chữa sau đó xuất trả lại cho khách hàng. Do hợp đồng đã thanh lý lên không thể gia hạn hợp đồng để nhập theo loại hình G12 và xuất G22. Anh chị cho hỏi nếu cty vẫn nhập về thì có thể dùng loại hình nào khác ạ? Hỏi Chi cục quản lý thì được trả lời vẫn truyền G12 nhưng không chọn hợp đồng gia công và yêu cầu tham khảo ở các công ty khác.

  Xem trả lời

 • 02/07/2020
  Xuất trả hàng nhập khẩu loại hình E31 theo chỉ định.

  chúng tôi có nhập 1 lô hàng nguyên phụ liệu về để sản xuất xuất khẩu theo loại hình: E31- Nhập SXXK, nay do hàng không đạt chất lượng như yêu cầu, chúng tôi đã liên lạc để xuất trả hàng cho người bán bên nước ngoài. Trong trường hợp người bán bên nước ngoài đồng ý nhận lại hàng nhưng yêu cầu doanh nghiệp xuất trả và chỉ định giao cho 1 cty tại Việt Nam thì có được phép mở tk xuất trả tại chỗ B13 không ạ? Nếu không sử dụng loại hình B13 xuất tại chỗ được thì Doanh nghiệp sẽ mở loại hình gì để có thể giao hàng theo chỉ định của bên bán ở nước ngoài?

  Xem trả lời

 • 25/06/2020
  Gia công tàu thủy

  đối với quy đinh tại điểm 4, điều 38, Chương V, nghị định 69/2018/NĐ-CP được hiểu thế nào:1- là sản phẩm của hợp đồng gia công 2- bao gồm cả nguyên liệu cung cấp cho hợp đồng gia công - các trang thiết bị y tế được nhập khẩu về lắp đặt trong phòng y tế của tàu (là sản phẩm gia công) như: Giường cửu thương, cảng cứu thương, máy sốc tim, máy trợ thở, thiết bị điện tim,bộ sơ cấp cứu, nước rửa mắt..., có thuộc đối tượng phải có giấy phép khi nhập khẩu và kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu không

  Xem trả lời

 • 29/06/2020
  Sản xuất xuất khẩu

  Công ty dự kiến nhập đường thô từ mía có xuất xứ từ Thái Lan để sản xuất xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Công ty muốn hỏi đường nhập từ Thái Lan về thì phải xin CO form E hay là CO form D cho đúng quy định về nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu?

  Xem trả lời

 • 26/06/2020
  Sản xuất xuất khẩu

  doanh nghiệp chế xuất, ngành nghề kinh doanh: sản xuất và xuất khẩu kim loại đồng. Khi công ty chúng tôi bán thành phẩm và bán thành phẩm sản xuất ra cho doanh nghiệp nội địa trên lãnh thổ Việt Nam thì có được coi là hoạt động xuất khẩu không?

  Xem trả lời

 • 30/06/2020
  chính sách thuế khi nhập sản phẩm gia công từ Doanh nghiệp chế xuất

  công ty 100% vốn nước ngoài từ Hong Kong chuyên gia công các mặt hàng may mặc, hiện nay chúng tôi có nhận nguyên liệu từ công ty mẹ chuyển sang, nguồn gốc là Trung quốc. Sau đó chúng tôi mang nguyên liệu đi thuê DNCX gia công lại, khi gửi gia công mở tờ khai E82 (miễn thuế nhập khẩu), nhận sản phẩm gia công lại từ DNCX chúng tôi mở tờ khai E41 và đóng thuế nhập khẩu theo Hs code của sản phẩm, VAT 10%. Sau khi nhận lại sản phẩm gia công chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài, mở tờ khai E52. Vậy thủ tục hải quan như vậy có đúng không ? Thuế nhập khẩu của Tờ khai E41 chúng tôi sẽ làm hồ sơ hoàn tại Chi cục mở tờ khai đúng không

  Xem trả lời

 • 29/06/2020
  Qui định hoàn thành tờ khai SXXK E62

  Năm 2014 công ty mở tk xuất sxxk TC giao hàng trong nước theo chỉ định nước ngoài công ty đã hoàn thành hết tất cả các thủ tục giao hàng & làm tk XKTC cho cty nhận hàng - Nhưng đến năm 2020 Hải Quan bên xuất báo về công ty là chưa hoàn thành cho tờ khai xuất đó. Lý do là : bên nhập chưa mở tk nhập đối ứng và yêu cầu công ty cung cấp các chứng từ có liên quan đến tk xuất trên. Chúng tôi cung cấp các ctu cho HQ : TK+ INVOCE+ HÓA ĐƠN+ GIẤY GIẤY GIAO HÀNG+ CHỨNG TỪ THANH TOÁN nhưng không được chấp nhận, yêu cầu chúng tôi tính thuế và nộp thuế cho tk xuất trên. Trường hợp này công ty thực hiện ra sao?

  Xem trả lời

 • 23/06/2020
  Cửa khẩu xuất hàng đối với hàng gia công

  Công ty đăng ký hợp đồng gia công tại Chi cục Hải quan Vĩnh Long. Từ trước đến giờ chúng tôi đều làm thủ tục nhập và xuất tại đây. Nay, công ty muốn làm thủ tục xuất tại cửa khẩu xuất được không? Theo điều 58 Thông tư 38 thì doanh nghiệp có thể làm điều này. Nếu vậy thì dữ liệu giữa nhập và xuất có liên kết được trên phần mềm ecus không?

  Xem trả lời

 • 23/06/2020
  Xử lý phế liệu trong định mức ngoài định mức của dncx gia công cho dncx khác và vấn đề làm BCQT

  công ty là doanh nghiệp chế xuất muốn nhận gia công với doanh nghiệp chế xuất khác trong nước. Theo điều 76 thông tư 38 thì Doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp chế xuất trong nước gia công thì có thể lựa chọn mở tờ khai hoặc không mở tờ khai khi giao nhận nguyên vật liệu phục vụ hợp đồng gia công. - Đối tác của chúng tôi lựa chọn phương thức không mở tờ khai và sẽ thựa hiện việc lập sổ theo dõi nguyên liệu, vật tư và thành phẩm tương tự các tài khoản 152, 155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC - Trong hợp đồng gia công thể hiện phần phế liệu phế thải ( phế liệu trong định mức và ngoài định mức)( không có gía trị sử dụng), sẽ do bên nhận gia công tiêu hủy thay bằng việc chuyển trả lại để tiết kiệm. + Khi 2 doanh nghiệp chế xuất ký kết hợp đồng gia công với nhau và lựa chọn không mở tờ khai thì doanh nghiệp nhận gia công có phải truyền hợp đồng gia công hay không. Trường hợp công ty chúng tôi (bên doanh nghiệp nhận gia công) sử dụng nguyên liệu bên gia công cung cấp ( thỏa thuận không mở tờ khai) và 1 số nguyên liệu tự cung ứng do bên tôi mở tờ khai để gia công hàng hóa, thì chúng tôi phải làm báo cáo quyết toán không và nếu phải làm thì làm thế nào? + Doanh nghiệp nhận gia công có được xử lý phế liệu phế thải (không có gía trị sử dụng) theo hợp đồng gia công hay không? Và khi tiêu hủy có phải gửi công văn tới chi cục Hải Quan và Chi cục Hải Quan có giám sát phần phế liệu phế thải tiêu hủy đó không ?

  Xem trả lời

 • 16/06/2020
  THỦ TỤC NHẬP CUNG ỨNG NGUYÊN PHỤ LIỆU CHO HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

  Công ty ký hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu. Nay khách hàng chỉ định Công ty mua 1 số nguyên phụ liệu từ 1 Doanh nghiệp trong nước để cung ứng cho hợp đồng gia công. Doanh nghiệp trong nước mở tờ khai xuất loại hình E54 và yêu cầu Công ty mở tờ khai nhập đối ứng E23 ( phương thức thanh toán trên tờ khai là TTR và có trích dẫn hợp đồng mua bán ). Trường hợp NPL nhập cung ứng cho hợp đồng gia công có được mở tờ khai loại hình E23 không.

  Xem trả lời