Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 07/01/2021
  Nhập sản xuất xuất khẩu

  Thời gian vừa qua Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam chúng tôi phát sinh thuê Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam gia công bán thành phẩm mặt giày từ nguyên phụ liệu nhập sản xuất xuất khẩu (E31), sản phẩm mặt giày này, chúng tôi sẽ nhập về để hoàn thiện sản phẩm giày thể thao và sẽ xuất khẩu toàn bộ thành phẩm giày ra nước ngoài. Công ty chúng tôi đã tiến hành thủ tục Hải Quan về việc giao nguyên liệu cho Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam để tiến hành gia công mặt giày. Đồng thời chúng tôi cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho toàn bộ số lượng nguyên liệu mà đã được chuyển cho Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam để gia công bán thành phẩm mặt giày. Hiện nay tại mục 8 trong Nghị Quyết số 178/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 có đề cập đến vấn đề về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu như sau: “Chính Phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài Chính về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Giao Bộ Tài Chính chỉ đạo cơ quan Hải Quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà doanh nghiệp đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định.....” . Theo như quyết nghị trên thì Công ty chúng tôi hoàn toàn thỏa các điều kiện để xin hoàn thuế đối với số tiền thuế mà chúng tôi đã nộp cho số lượng nguyên liệu đưa đi để gia công bán thành phẩm mặt giày. Chúng tôi kính mong hướng dẫn các thủ tục cho việc hoàn thuế này để chúng tôi tiến hành đúng theo quy định.

  Xem trả lời

 • 13/01/2021
  THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CHỖ

  chúng tôi có xnk tại chỗ cho công ty Terumo ở Khu công nghiệp Long Đức Đồng Nai, Ngày 19/11/2020 công ty có khai tờ khai xuất cho công ty Terumo, 2 bên đã hoàn thành thủ tục hải quan, (1 phần do lúc khai tờ khai thông quan hàng xuất xong thì phát hiện hàng không đạt yêu cầu như cam kết từ nhà sản xuất nên không thể giao hàng, Nhưng sau đó đã đáp ứng được thì công ty hoàn thành thủ tục nhập khẩu). Nhưng do trong lúc làm phần mềm với hóa đơn điện tử thì kế toán đã hủy nhầm hóa đơn của tờ khai này và xuất Hóa đơn thay thế vào ngày 8/12/2020. Hàng vẫn chưa giao cho công ty Terumo. Do hủy nhầm hóa đơn thì có thể cho công ty sửa tờ khai nội dung thay thế số hóa đơn mới ngày 8/12/2020 cho hóa đơn cũ ngày 19/11/2020 được hay không hay phải hủy tờ khai của của cả công ty Việt buy 247 và tờ khai nhập của công ty Terumo

  Xem trả lời

 • 08/01/2021
  Xuất Sản Phẩm Gia Công

  Công ty có nhập khẩu quặng thô (thuộc quặng titan) để gia công. Sản phẩm thu được sau gia công bao gồm: Rutile, Zircon, Ilmenite (Il menite có mã HS 2614001010). Trong đó sản phẩm Ilmenite khi xuất theo hình thức xuất kinh doanh (B11) thì phải xin giấy phép của Bộ Công Thương. Vậy khi xuất theo hình thức xuất sản phẩm gia công (E52) thì có phải xin giấy phép hay làm thủ tục giì đặc biệt không?

  Xem trả lời

 • 06/01/2021
  Gia công lại

  Công ty nhập khẩu NPL để SXXK và có đưa một phần nguyên liệu nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công một số công đoạn của sản phẩm (in, thêu, tráng keo, cắt dập,..) và nhận lại bán thành phẩm này để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài. Theo nội dung tại NGHỊ QUYẾT 178/NQ-CP (PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2020 - mục 8), như vậy chúng tôi sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 hay phải hay chịu thuế cho phần NPL thuê doanh nghiệp khác gia công đó cho đến khi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi?

  Xem trả lời

 • 05/01/2021
  NVL nhập SXXK của DNCX chuyển mục đích sử dụng bán nội địa và nước ngoài

  chúng tôi có 01 lượng NVL dư thừa nhập theo loại hình E11, E15 không sử dụng đến do thay đổi model sản xuất. Chúng tôi xin chuyển mục đích sử dụng bán nội địa và nước ngoài. Xin được tư vấn về thủ tục và nghĩa vụ thuế phát sinh trong 02 trường hợp: bán có lãi và bán chịu lỗ.

  Xem trả lời

 • 30/12/2020
  Khai tờ khai nhập mua phụ liệu cho hàng Gia công

  chúng tôi là công ty cổ phần về hàng may mặc xuất khẩu. Hiện chúng tôi nhận đơn hàng Gia công A, Người đặt gia công là khách hàng B. Một số phụ liệu tự cung ứng nhập từ nước ngoài, phải thanh toán cho nhà cung cấp C. Công ty thực hiện khai hải quan trên ECUS, loại hình E21. Khi khai cho loại hình gia công của Hợp đồng gia công A, Người xuất khẩu trên tờ khai là tên của B. Khi thanh toán trả sau cho nhà cung cấp C, phía ngân hàng không chấp nhận thanh toán cho C vì Người xuất khẩu trên tờ khai là B. Chúng tôi cung cấp Hợp đồng gia công đầu ra và giải trình do phụ liệu nhập cho gia công nhưng phía ngân hàng chỉ căn cứ trên Giấy tờ và không chấp nhận thanh toán. Vậy mong được tư vấn về thủ tục và cách khai đúng

  Xem trả lời

 • 28/12/2020
  Thủ tục hải quan đối với hàng hàng thuê gia công của doanh nghiệp chế xuất

  Công Ty là doanh nghiệp chế xuất tại Khu công nghiệp Vsip. 1. Doanh nghiệp có nhận hàng hóa từ một doanh nghiệp chế xuất khác để gia công. Doanh nghiệp có tìm hiểu căn cứ theo Thông tư 39/2018/TT-BTC hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp chế xuất gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa để phục vụ hợp đồng gia công. 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, công ty chúng tôi do năng lực sản xuất không đủ, chúng tôi muốn thuê một doanh nghiệp FDI khác để gia công một phần còn thiếu. Vậy thủ tục hải quan giữa công ty chúng tôi và doanh nghiệp FDI phải thực hiện như thế nào?

  Xem trả lời

 • 18/12/2020
  Thủ tục đăng ký loại hình SXXK cho doanh nghiệp mới

  công ty TNHH Nguyên Phụ Liệu Giày RHENO (VN) đã dời địa chỉ từ: Lô 25, KCN VÀ CN Linh Trung III, xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh về địa chỉ: Nhà xưởng 57, Đường 1-7 (Cụm NX Cho Thuê GĐ 4) KCN Long Thành, Xã Tam An, H. Long Thành, T. Đồng Nai. Địa chỉ này hiện tại là cơ sở sxxk của CHI NHÁNH ĐỒNG NAI- Công ty TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU GIÀY RHENO (VN). Chúng tôi muốn sát nhập chi nhánh vào công ty mẹ, nên hiện tại cần đăng ký loại hình sxxk cho công ty mẹ. Trong khi chờ quyết định cấp phép hoạt động loại hình sxxk cho công ty TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU GIÀY RHENO (VN). Để hạn chế ảnh hưởng hoạt động sx của chúng tôi với đối tác thì chi nhánh của chúng tôi vẫn hoạt động đến khi công ty mẹ được cấp quyền sxxk. Hiện tại chúng tôi đang gặp vướng mắc khi đăng ký sxxk vì 1 cơ sở sản xuất không được đăng ký cho 2 doanh nghiệp.

  Xem trả lời

 • 22/12/2020
  XUẤT - NHẬP KHẨU TẠI CHỖ

  Cty nhập khẩu loại hình E21 (nhập gia công cho thương nhân nước ngoài ) đối với hàng may mặc gia công cho K/H Toray. Nay có cty nhập khẩu tại chỗ tại Việt Nam với loại hình H21. Vậy bên cty có khai nhập theo loại hình đối ứng E21 được không

  Xem trả lời

 • 11/12/2020
  Nhập SXXK

  Chúng tôi có nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu (E31). Nhưng sau đó muốn đưa nguyên liệu (E31) này ra ngoài cho các tổ chức, cá nhân khác gia công. Sau đó nhận lại thành phẩm và xuất bán theo các đơn hàng của khách hàng. Đối với trường hợp trên chúng tôi có được phép thực hiện hay không? Nếu được,vui lòng hướng dẫn giúp chúng tôi thủ tục hải quan.

  Xem trả lời