Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 09/07/2021
  Ghi nhãn đối với nguyên liệu NK để GC và SXXK

  Hiện nay việc ghi nhãn mác hàng hoá áp dụng theo nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017. Theo nghị định này ở điều 1, mục 2, phần i có ghi: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh: Mục 2: Những hàng hoá sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này: i) Hàng hoá xuất khẩu không tiêu thụ nội địa. Công ty TNHH Quadrille Việt Nam nhập nguyên phụ liệu hàng gia công cho thương nhân nước ngoài và hàng sản xuất xuất khẩu. Thành phẩm sau khi sản xuất được xuất ra nước ngoài, không tiêu thụ nội địa. Như vậy nhãn mác dán trên nguyên phụ liệu nhập khẩu của công ty không áp dụng theo thông tư 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 có đúng không?

  Xem trả lời

 • 09/07/2021
  Không làm định mức Thùng đựng hàng đã TNTX quay vòng

  Công ty chùng tôi là DN chế xuất gia công sản phẩm cho đối tác nước ngoài. Chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E11 từ nước ngoài để gia công sản phẩm và nhập thùng đựng hàng theo phương thức quay vòng loại hình G13 để đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu. Khi xuất khẩu chúng tôi mở tk cho sản phẩm theo loại hình E42 và thùng đóng gói theo loại hình G23. Vậy xin hỏi khi tính định mức cho sản phẩm chúng tôi có phải đưa lượng thùng này vào định mức sản phẩm gia công không ?

  Xem trả lời

 • 16/07/2021
  Gửi nguyên liệu, vật tư (GC, SXXK) ở kho thuê thuộc địa bàn tỉnh khác

  Doanh nghiệp có trụ sở chính, nhà máy sản xuất, kho chứa nguyên liệu, vật tư, thành phẩm tại tỉnh Bình Định, đã được Cục HQ Bình Định kiểm tra & ban hành kết luận "đủ năng lực SXXK, Gia Công". Xin được hướng dẫn: 1) Nếu DN đăng ký tờ khai loại hình SXXK, Gia Công tại Bình Định nhưng mang nguyên liệu, vật tư đi gửi kho thuê ở địa bàn tỉnh khác thì có được phép hay không? (chỉ là thuê kho chứa nguyên liệu, vật tư trong thời gian ngắn, sau đó DN tự chuyển nguyên liệu, vật tư đó về lại nhà máy tại Bình Định để sản xuất) 2) Nếu được thì có cần phải đợi Chi cục HQ quản lý (Quy Nhơn, Bình Định) làm thủ tục bàn giao trách nhiệm giám sát cho Chi cục HQ quản lý mới (tỉnh khác) không? Trong trường hợp cơ quan HQ đã bàn giao trách nhiệm giám sát thì DN có được phép làm thủ tục HQ SXXK, Gia Công ở cả 2 địa bàn giám sát HQ hay không? (Bình Định & nơi mới)

  Xem trả lời

 • 08/07/2021
  Gia công phế liệu của DNCX

  Doanh nghiệp chế xuất sau sản xuất sản phẩm xuất khẩu, do lượng phế liệu, phế phẩm nhiều nên muốn thuê 1 doanh nghiệp nội địa/ nước ngoài khác gia công phế liệu, phế phẩm thành nguyên vật liệu (ví dụ: sắt vụn gia công thành thanh sắt; Phế liệu, phế phẩm nhựa bao gồm bavia, cọng nhựa, sản phẩm lỗi hỏng .... gia công thành hạt nhựa) một phần đưa vào tái sản xuất hoặc bán thanh lý vào thị trường nội địa/ xuất bán ra nước ngoài/ thanh lý trực tiếp cho đơn vị nhận gia công. 1) Quy trình trên có thực hiện được không, thủ tục khai báo Hải Quan và các loại thuế liên quan các bên phải nộp? 2) Có ảnh hưởng gì đến định mức khi làm báo cáo quyết toán cuối năm không?

  Xem trả lời

 • 02/07/2021
  àng hóa XK, NK tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế

  Chúng tôi là DN kinh doanh thông thường A, có mua sản phẩn từ cty B tại Hàn quốc. Công ty B tại Hàn Quốc chỉ định công ty C (Kinh doanh thông thường khác) giao hàng cho chúng tôi. Theo khoản c, điềm 1, điều 86 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì chúng tôi phải làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Bản chất giao dịch hàng hóa này xảy ra giữa 2 DN kinh doanh thông thường (Không thuộc khu phi thuế quan) thì khi mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ, chúng tôi có phải đóng thuế nhập khẩu không? Có văn bản, quy định nào cụ thể về trường hợp này không?

  Xem trả lời

 • 02/07/2021
  Khai báo mã nguyên liệu, vật tư trên TK NSXXK

  Công ty được Bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy phép đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nhập khẩu phế liệu về để sản xuất, chúng tôi có những vướng mắc như sau: 1. Phế liệu nhựa nhập khẩu của Công ty có mã HS code là 39151090, khi nhập khẩu về Việt Nam, tham chiếu theo điểm 2.2, mục 2 của QCVN 32:2018/BTNMT, trên tờ khai hải quan, bộ phận xuất nhập khẩu Công ty tách ra thành 3 loại như sau: - PE#Phế liệu của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): loại khác, đã qua sử dụng ở dạng màng dùng làm nguyên liệu sản xuất - PE01#Phế liệu của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): loại khác, đã qua sử dụng, ở các dạng khác nhau: màng, dây, túi, dải, tấm, băng, két nhựa,..., dùng làm nguyên liệu sản xuất - PE02#Phế liệu của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): loại khác, loại ra từ quá trình sx, chưa qua sử dụng, ở các dạng khác nhau: màng, dây, túi, dải, tấm, băng,..., dùng làm nguyên liệu sản xuất Về bản chất thì 3 loại trên cùng 1 mã HS code và đều là phế liệu của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE), khi về đến kho Công ty, theo thực tế Công ty gộp chung thành 1 mã nguyên vật liệu PE nhập kho (để thuận lợi cho việc quản lý theo dõi nguyên vật liệu) và khi Công ty làm báo cáo quyết toán hải quan cũng chỉ để thành 1 mã nguyên vật liệu đầu vào như vậy có được không? 2. Sau này, công ty muốn khai báo 3 loại trên thành 1 mã chung trên tờ khai hải quan mục mô tả hàng hóa là: “PE#Phế liệu của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): loại khác” thì có được cơ quan hải quan chấp nhận không? Nếu không được chấp nhận thì kính đề nghị Quý Tổng cục hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp được biết để việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất vừa đúng theo quy định pháp luật, vừa thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc theo dõi, quản lý nguyên vật liệu nhập khẩu

  Xem trả lời

 • 24/06/2021
  Nhập khẩu vật tư tiêu hao, công cụ đồ gá để gia công cho thương nhân nước ngoài

  Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhận gia công cho thương nhân nước ngoài (DNCX). Theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công, bên đặt gia công sẽ cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ sử dụng cho mục đích gia công sản phẩm. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, bên đặt gia công có cung cấp cho công ty chúng tôi một số vật tư tiêu hao sử dụng cho máy móc trong quá trình gia công sản phẩm như mỡ tra máy, đầu kim tra keo của máy tra keo, vòng đệm cao su, bản mạch kết nối đồ gá,…. và các công cụ đồ gá bằng nhôm, nhựa; các bộ phận thay thế, cải tiến cho máy móc không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Căn cứ theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính và Công văn số 3304/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ hướng dẫn: “vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu bao gồm vật tư làm bao bì, đóng gói và vật tư tiêu hao. Theo đó, vật tư tiêu hao nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu được hiểu là vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất nhưng không chuyển hóa thành sản phẩm hoặc cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu, ví dụ như phấn vẽ trên vải trong ngành may mặc; hóa chất làm sạch bề mặt vi mạch trong ngành công nghiệp điện tử.”, “+ Đối với hoạt động nhập khẩu vật tư tiêu hao gia công cho thương nhân nước ngoài sử dụng mã loại hình E21;” “- Căn cứ quy định tại Điều 26 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thì công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ như: các đà giáo, ván, khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp; búa, kìm, cờ lê, mỏ lết; phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng; quần áo, giầy dép chuyên dùng để làm việc...” “- Về mã loại hình sử dụng khi doanh nghiệp nhập khẩu công cụ, dụng cụ sử dụng mã loại hình A12 (bao gồm cả DNCX), trừ trường hợp công cụ, dụng cụ do bên đặt gia công cung cấp theo họp đồng gia công với thương nhân nước ngoài thì sử dụng mã loại hình G13.” Theo quy định trên, đối với các vật tư: mỡ tra máy, đầu kim tra keo của máy tra keo, vòng đệm cao su, bản mạch kết nối đồ gá... (tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm) do bên đặt gia công cung cấp, công ty chúng tôi có được nhập khẩu theo mã loại hình E21 hay không? Đối với các công cụ đồ gá bằng nhôm, nhựa; các bộ phận thay thế, cải tiến cho máy móc…. không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định do bên đặt gia công cung cấp theo HĐGC, công ty chúng tôi có thể nhập khẩu theo mã loại hình G13 hay không?

  Xem trả lời

 • 28/06/2021
  Hàng NK từ Thổ Nhĩ Kỳ & Hoàn thuế SXXK

  Liên Đại có nhập khẩu 2 lô hàng cont20/20T từ Thổ Nhỹ Kì về Việt Nam tên hàng là Lactose (đường tách ra từ sữa bò ) mã Hs : 1702.19 1cont nhập về kinh doanh và 1cont dùng làm nguyên liệu đồ uống để sản xuất xuất khẩu cho chúng tôi hỏi thủ tục nhập khẩu như thế nào có thể xin C/O from gì đê nhần được ưu đâĩ và VAT chúng tôi phai chịu là bao nhiêu ? Đối với lô hang nhập đê lam nguyên liệu sản xuất xuất khẩu sang Trung Quốc có chịu thuế nhập khẩu và VAT không

  Xem trả lời

 • 24/06/2021
  TK XGC nước ngoài, giao DNCX không TKNK đối ứng

  Hiện nay công ty chúng tôi có khách hàng vướng mắc thủ tục hải quan trong hàng gia công như sau: Bên A: Bên thuê gia công, là doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam. Bên B: Bên nhận gia công cho Bên A, là công ty ở Hồng Kông. Bên C: Bên nhận lại gia công của bên B, là công ty FDI ở Việt Nam. Năm 2017, khách hàng chúng tôi là Bên C có làm thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công loại hình E52 cho đối tác là Bên B, theo hình thức xuất khẩu tại chỗ do được Bên B chỉ định giao hàng cho Bên A tại Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm đó Bên A không mở tờ khai hải quan nhập khẩu đối ứng khiến cho tờ khai E52 của Bên C đang bị treo trên hệ thống. Vậy, chúng tôi xin được hỏi trong trường hợp này, Bên C đã hoàn thành nghĩa vụ hải quan xuất khẩu thì còn gặp vướng mắc gì về thủ tục nữa không? Và nếu còn vướng mắc, công ty chúng tôi sẽ phải xử lý như thế nào?

  Xem trả lời

 • 22/06/2021
  Cty FDI phải nộp thuế GTGT cho phần trị giá GC, khi nhập SP đặt GC từ DNCX

  Công ty chúng tôi là công ty FDI, có nhu cầu thuê một công ty CX gia công toàn bộ sản phẩm hoặc một số công đoạn. Sau khi nhập sản phẩm lại thì công ty chúng tôi có phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho phần trị giá gia công không?

  Xem trả lời