Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 19/05/2017
  Hàng tạm xuất- tái nhập sửa chữa (gia công ngược)

  Chúng tôi là doanh nghiệp FDI có thuê gia công nước ngoài việc sơn, mạ màu cho mặt phím cảm biến vân tay (gia công ngược). Giao hàng gia công: E82, Nhập lại hàng gia công xong E41 (nộp thuế với phần phí gia công). Nay 1 số sản phẩm sau khi gia công nhận lại chúng tôi phát hiện lỗi màu muốn tái xuất sửa chữa và các phương án như sau:

  - TH1: Tái xuất cho khách hàng sửa chữa, khách hàng sẽ mạ lại màu, nếu đạt thì cty tôi nhập lại sản phẩm sau sửa chữa?

  - TH2: Tái xuất cho khách hàng sửa chữa, khách hàng sẽ tráng dung dịch loại bỏ màu (đối với hàng ko sơn mạ màu lại được) trả lại nguyên liệu cho công ty chúng tôi ?

  - TH3: Tái xuất cho khách hàng sửa chữa, sửa xong làm không đạt thì phải trả bù hàng cho công ty chúng tôi. Theo trường hợp này chúng tôi tái xuất theo loại hình B13 được không? nhập lại hàng bù thì loại hình nào?

  Vậy theo trường hợp trên công ty chúng tôi sẽ mở theo loại hình nào?

  Tạm xuât - tái nhập G61/G51 có sử dụng cho sản phẩm , hàng hoá gia công không?

  Địa điểm làm thủ tục hải quan?

  Sản phẩm chúng tôi sẽ bán cho doanh nghiệp FDI để họ sản xuất xuất khẩu sau đó chúng tôi có được hoàn thuế phần phí gia công này không?

  Xem trả lời

 • 12/05/2017
  Không chuyển mục đích sử dụng nhập sản xuất

  Công ty mở tờ khai nhập khẩu NVL hóa chất cho SXXK (E31). Tuy nhiên, 1 khách hàng cần gấp NVL này, nên công ty đã nhượng bán lại NVL hóa chất này và xuất khẩu loại hình B11. Vậy doanh nghiệp có phải làm TK nhâp khẩu điều chình loài hình E31 ban đầu không? vì bản chất DN vẫn xuất khẩu hóa chất chứ không tiêu thụ nội địa. Kính mong quý hải quan tư vấn cho thắc mác của doanh nghiệp.
   

  Xem trả lời

 • 11/05/2017
  Xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

  Chúng tôi là một doanh nghiệp 100% vốn đầu từ Hàn Quốc, trong Nghị định số 134/2016/NĐ-CP chúng tôi tìm không thấy có quy định về việc doanh nghiệp nhập nguyên liệu loại hình NSXXK về và sản xuất sản phẩm và bán cho doanh nghiệp ở Việt Nam sản xuất và xuất khẩu 100% đi nước ngoài. Chúng tôi vẫn áp dụng theo Thông tư cũ hay sao ạ? 

  Xem trả lời

 • 15/05/2017
  Tiêu hủy nguyên vật liệu dư thừa của hợp đồng gia công

  1/Theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: '' e) Hàng hóa nhập khẩu để gia công nhưng được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy....;'' Nhờ giải thích trường hợp Hàng hóa nhập khẩu để gia công nhưng được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủycó phải nộp thuế không?

  2/ Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan. Trường hợp này DN có phải mở tờ khai mới không? sử dụng loại hình gì?

  Xem trả lời

 • 09/05/2017
  Hàng giá công xuất khẩu

  Công ty tôi đang nhận 1 hồ sơ hàng gia công xuất khẩu nhưng công ty Việt Nam trên hợp đồng gia công không sở hữu bất cứ cơ sở gia công nào mà thuê lại các đơn vị khác để gia công. Như vậy trường hợp trên có thể tính miễn thuế theo trường hợp hàng gia công xuất khẩu hay không.

  Xem trả lời

 • 08/05/2017
  NPL SXXK Tham gia vào SX nhưng không cấu thành sản phẩm

  Công ty vốn 100% nước ngoài, thực hiện loại hình SXXK, một số NPL(nhập khẩu) tham gia quá trình sản xuất nhưng không cấu thành sản phẩm, ví dụ như phấn vẽ, hồ, tham gia trong sản phẩm quần áo nhưng khi thành phẩm đi giặt(wash) thì NPL này tiêu hao 100%. Đá mài trong đúc và xi mạ, khi đúc sản phẩm xong phải cho vào mài, đánh bóng bằng đá, đá này sẽ hao hụt và tiêu hao 100%. Vậy những NPL tiêu hao này có được nhập E31 SXXK miễn thuế NK và thuế VAT không ?

  Xem trả lời

 • 08/05/2017
  Khai số quản lý nội bộ doanh nghiệp trên tk nhập khẩu tại chỗ

  Chúng tôi là công ty chế xuất hiện đang làm thủ tục XNK tại chỗ. 1 tờ khai nhập tại chỗ của chúng tôi đối ứng với 2 tờ khai xuất khẩu tại chỗ. Nhưng trên ô số quản lý nội bộ chỉ có thể thể hiện được 1 số tờ khai. Vậy tờ khai đối ứng thứ 2 công ty chúng tôi sẽ thể hiện như thế nào khi khai báo hải quan cho tờ khai nhập khẩu tại chỗ nêu trên 

  Xem trả lời

 • 03/05/2017
  Thu tuc doi voi hang gia cong

  Công ty đã ký hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài. Tháng 2/2016, công ty tôi đã nhập khẩu NPL theo hợp đồng và số NPL nhập khẩu đó công ty tôi đã làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ cho công ty A (ở trong nước) để công ty A sản xuất. Trong trường hợp này công ty tôi có được miễn thuế NK không?

  Xem trả lời

 • 04/05/2017
  Truyền sửa báo cáo quyết toán hàng gia công và sản xuất xuất khẩu

  Liên quan đến việc nộp báo cáo quyết toán hàng gia công và SXXK, doanh nghiệp đã tiến hành nộp trong hạn (trong hạn 90 ngày) bằng hình thức nộp qua mạng và hồ sơ giấy. Trong trường hợp, doanh nghiệp phát hiện ra báo cáo quyết toán đã nộp có sai sót về số liệu và muốn thay thế bằng báo cáo quyết toán cũ, thì thủ tục hồ sơ xin sửa đổi và nộp báo cáo quyết toán mới như thế nào? Và doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính hay xử phạt về thuế XNK hay không?

  Xem trả lời

 • 27/04/2017
  Mở Tờ khai HQ xuất tại chổ

  Chúng tôi là doanh nghiệp KCN tại VSIP bán hàng cho 1 doanh nghiệp chế xuất tại Amata, nhưng khách hàng yêu cầu mở TK xuất và TK nhập tại chỗ cùng 1 Chi cục Hải quan quản lý KCN Amata như vậy có được không?

  Xem trả lời