Quy định về miễn thuế, hoàn thuế

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 20/05/2019
  Khai báo hóa đơn VAT

  chúng tôi có mở TKHQ: 102533949710/A12 mua hàng từ công ty KDDI theo hóa đơn số 0005815 (14/03/2019). Tuy nhiên do công ty KDDI phát hành hóa đơn điện tử lại đính kèm bảng kê hóa đơn là không phù hợp với quy định về thuế. Vì vậy, công ty muốn xin thay thế hóa đơn 0005815 bằng một hóa đơn khác hợp lệ với quy định nhưng không hủy TK 102533949710/A12. Kính trình hướng dẫn về trường hợp này để thực hiện.

  Xem trả lời

 • 17/05/2019
  Khai báo hóa chất

  chúng tôi chuẩn bị nhập 1 lô hóa chất loại hình E21. HS code: 39014000. Khi tra Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì không thuộc danh mục phải khai báo? vậy thủ tục nhập khẩu bình thường phải không?Khi nhập khẩu có phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng không?

  Xem trả lời

 • 20/05/2019
  Thủ tục xuất khẩu khuôn và được cho mượn lại khuôn

  Công ty A (Việt Nam) ký kết hợp đồng làm bộ khuôn cho công ty B (Korea). Tuy nhiên, công ty B (Korea) không nhận khuôn này về mà gửi lại CTY A để cty A dùng khuôn này bơm ra các sản phẩm P theo yêu cầu của công ty B. (Sản phẩm P chỉ được xuất khẩu bán cho cty B). Sau này, khi kết thúc hợp đồng thuê mượn, Cty B (Korea) sẽ nhận lại khuôn. Trường hợp này CTY A thực hiện khai xuất bán khuôn cho CTY B và đối ứng là tờ khai gì, hồ sơ, thủ tục tiến hành như thế nào? Trường hợp CTY A mượn khuôn CTY B cho đến hết thời gian khấu hao khuôn cty B sẽ không lấy lại khuôn nữa thì CTY A thực hiện khai xuất bán khuôn cho CTY B và đối ứng là tờ khai gì?

  Xem trả lời

 • 20/05/2019
  Nhập khẩu Than hoạt tính dùng để lọc nước, rồi nước dùng để nấu bia.

  Chúng tôi dự kiến nhập khẩu mặt hàng Carbon hoạt tính dùng để lọc nước, rồi dùng nước đó nấu bia. Nhãn hiệu: CHRIWA. Mã HS: 38021000. Theo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ Y tế thì mặt hàng than hoạt tính nếu sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thì sẽ thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Vậy than hoạt tính mà chúng tôi nhập khẩu có thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế hay không? Hay nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

  Xem trả lời

 • 17/05/2019
  Quy định về ghi nhãn sản phẩm mỹ phẩm

  Công ty nhập khẩu và phân phối sản phẩm mỹ phẩm từ UK và Spain. Chúng tôi đã đăng ký công bố mỹ phẩm theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Tuy nhiên, khi làm việc với đối tác được biết một số mặt hàng mỹ phẩm do kích thước quá nhỏ (Chì kẻ mắt), trên sản phẩm chỉ thể hiện các nội dung: Tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, định lượng, số lô sản xuất,.. Nhưng không có ghi thành phần. Qua tìm hiểu về quy định 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa : 1. Khoản 1, Điều 10: Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn : (a), Tên hàng hóa, (b)Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, (c) Xuất xứ hàng hóa, (d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại PHỤ LỤC 1 của nghị đinh này và văn bản pháp luật liên quan 2. Khoản 3, Điều 10: Trường hợp kích thước hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn thì các nội dung quy định tại (a), (b), (c) phải ghi trên nhãn hàng hóa, còn điểm (d) được ghi trong tài liệu đính kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó 3. Phụ Lục 1: Quy định về điểm (d) đối với mỹ phẩm: - Định lượng - Thành phần - Số lô sản xuất - Ngày sản xuất và hạn sử dụng - Hướng dẫn sử dụng - Thông tin cản báo 4. Khoản 3, điều 7: Hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa . Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc 5. Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, các nhân, tổ chức nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định thì phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định này khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc Như vậy chúng tôi có được phép nhập khẩu mặt hàng này về việt nam và sau đó phải dán tem phụ thể hiện các nội dung còn thiếu ( thành phần) và dịch ra tiếng việt những nội dung bắt buộc theo quy định hay không ?

  Xem trả lời

 • 16/05/2019
  Hợp đồng gia công

  Cùng một công ty mẹ A, có 2 hợp đồng gia công với 2 công ty B (2018/B/HĐGC) và C (2018/C/HĐGC), thành phẩm xuất gia công của công ty B (đế giày) là một nguyên phụ liệu của công ty C để gia công sản phẩm xuất gia công (giày). 1. Thủ tục xuất (A-B), nhập (A-C) khẩu tại chỗ, loại hình tờ khai. 2. Công ty A muốn thực hiện bút toán thể hiện việc xuất và nhập hàng trên vào sổ sách kế toán thì thủ tục khai báo tờ khai xuất nhập như thế nào cho đúng với qui định pháp luật.3. Công ty A nhập tự thanh toán tiền hàng cho chính công ty A xuất được không?

  Xem trả lời

 • 17/05/2019
  Thủ tục xuất nhập khẩu hàng nhập kinh doanh, thuê công ty trong nước gia công, xuất sản phẩm sau gia công ra nước ngoài

  Công ty (FDI) nhập nguyên liệu theo loại hình nhập kinh doanh. Lượng nguyên liệu này công ty muốn thuê lại công ty trong nước gia công, sản phẩm hoàn tất chúng tôi sẽ nhập về rồi xuất bán ra nước ngoài. Kính mong tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu gia công, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, VAT trong trường hợp này.

  Xem trả lời

 • 20/05/2019
  NGUYÊN VẬT LIỆU TỰ CUNG ỨNG

  chúng tôi đang thực hiện hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài và có mở Tờ khai nhập E21 cho nguyên vật liệu tự cung ứng theo chỉ định của khách hàng. Tuy nhiên, do khách hàng chỉ định công ty chuyển giao nguyên vật liệu của 1 mã hàng sang công ty khác. Vậy, lượng nguyên vật liệu mà công ty nhập khẩu tự cung ứng có mở chuyển giao sang hợp đồng khác cùng với lượng NVL mà khách hàng gửi có được hay không? TH2: Công ty mua NVL để sản xuất hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài và mở TK E21 tự cung ứng - Sau đó khách hàng có mua lại của công ty lượng NVL này và yêu cầu công ty mở Tờ khai tái xuất vào kho ngoại quan? Vậy, công ty mở Tờ khai loại hình B13 để chuyển lượng NVL tự cung ứng này và giao vào kho ngoại quan có được hay không? Hay Doanh nghiệp phải mở Tờ khai chuyển đổi A42?

  Xem trả lời

 • 15/05/2019
  Mở rộng sản xuất

  Công ty là doanh nghiệp đầu tư 100% vấn nước ngoài. Do nhu cầu Doanh nghiệp mở rộng sản xuất đầu tư mở rộng muốn nhập khẩu thiết bị máy móc của hệ thống sản xuất để tạo tài sản cố định thì doanh nghiệp cần thực hiện như thế nào? vế thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng?

  Xem trả lời

 • 15/05/2019
  Thủ tục hải quan mua bán của DNCX

  Chúng tôi là DNCX có nhập một số nguyên phụ liệu sản xuất của cơ sở sản xuất tại Bình Dương, cty đó xuất hóa đơn GTGT cho cty. Vậy khi nhập về chúng tôi có cần mở tk nhập khẩu tại chỗ và bên xuất có cần mở tờ khai xuất hay không?

  Xem trả lời