Bảng trả lời các câu hỏi trong hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhật bản năm 2016 (ngày 10/06/2016)

BẢNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NĂM 2016 (ngày 10/06/2016)

CÂU HỎI TRƯỚC HỘI NGHỊ

I-CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC HẢI QUAN

I/ Công ty JFE SHOJI STEEL VIET NAM CO., LTD

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ Biên Hòa

Câu hỏi 1:

Mã HS 7225.11.00 & 7225.19.00 nhập khẩu (không thuộc phụ lục II và III) trước Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, sau Thông tư 58 không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng nên có lợi cho công ty, đề nghị tiếp tục áp dụng.

Trả lời: Thẩm quyền quy định về quản lý chất lượng thép nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương và Bộ Khoa học công nghệ. Cục Hải quan Đồng Nai đang tiếp tục áp dụng quy định về kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu theo Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015.

Câu hỏi 2:

Khi xuất khẩu tới khách hàng ở EPZ (HS: 7226.19.90) trước Thông tư 58 hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa là kiểm tỉ lệ, nhân viên Hải quan thỉnh thoảng mới kiểm tra nguyên vật liệu (5%-10%/ tháng), sau Thông tư 58 thì kiểm tra thực tế 100%. Gây khó khăn cho doanh nghiệp.

- Không thể chuyển hàng trước 9:30 và 1:30 PM (thời gian làm việc của cán bộ Hải quan); phải chờ đợi thời gian dài để kiểm tra Hải Quan.

Đề nghị: chỉ kiểm tra tỉ lệ như trước.

Trả lời:

- Cục Hải quan Đồng Nai đã trao đổi trực tiếp với đại diện công ty JFE SHOJI STELL Việt Nam và xác định, Công ty không có vuớng mắc về tỷ lệ kiểm tra hàng hóa mà là vướng mắc của các doanh nghiệp chế xuất đối tác đối ứng của công ty (trong đó hầu hết không làm thủ tục tại Cục HQĐN). Việc phân luồng mặt hàng thép nhập khẩu là do phân luồng của hệ thống quản lý rủi ro của ngành hải quan theo chính sách quản lý của nhà nước trong từng giai đoạn.

- Đối với vướng mắc không thể chuyển hàng trước 9:30 AM và 01:30 PM và phải chờ đợi thời gian dài để kiểm tra Hải quan, công ty xác định những trường hợp này chỉ xảy ra ở Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, không xảy ra tại Hải quan Đồng Nai.

Câu hỏi 3:

Vướng mắc về thủ tục thanh lý theo Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu.

Trước đây các chứng từ chỉ yêu cầu gồm:

- Các báo cáo thanh lý, tờ khai XK – NK, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng bản gốc.

- Nhân viên Hải quan kiểm tra tại cơ quan Hải quan.

Hiện nay các chứng từ yêu cầu gồm:

- Các báo cáo thanh lý, tờ khai XK – NK, Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng bản gốc, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho. Tài khoản kế toán bằng file excel.

- Nhân viên Hải quan kiểm tra tất cả chứng từ tại doanh nghiệp.

Khó khăn của doanh nghiệp:

- Tốn nhiều thời gian để điền chứng từ và dữ liệu cho Hải quan.

- Doanh nghiệp phải cử nhân viên cùng làm việc với cán bộ Hải quan để giúp họ hiểu các dữ liệu kế toán.

Đề nghị:

Áp dụng quy trình cũ: nhân viên Hải quan kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan và doanh nghiệp chỉ cần nộp những giấy tờ cần thiết như trước đây:   

- Các báo cáo thanh lý

- Tờ khai XK - NK

- Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng bản gốc

Trả lời:

Quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính theo hướng đơn giản thủ tục hành chính khâu thông quan như: doanh nghiệp không phải thông báo hợp đồng gia công; không phải thông báo danh mục mã nguyên liệu nhập khẩu, danh mục mã sản phẩm xuất khẩu; không phải thông báo định mức sử dụng nguyên liệu. Việc quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu chuyển sang khâu sau khi hàng hóa được thông quan như: kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu trong quá trình sản xuất, kiểm tra tình hình tồn kho nguyên liệu, kiểm tra báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan.

Do khâu trong thông quan doanh nghiệp không phải khai báo các thông tin liên quan đến quản lý nguyên liệu, vì vậy đối với những trường hợp doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu, doanh nghiệp xuất trình tất cả các chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán quy định tại điểm a khoản 2 điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC để cơ quan hải quan kiểm tra.

Như vậy, so với trước đây, doanh nghiệp phải khai báo các thông tin đầy đủ ngay tại khâu trong thông quan, sau đó cơ quan hải quan sẽ dựa trên các thông tin mà doanh nghiệp đã khai báo để kiểm tra, thì nay quy định đã thay đổi theo hướng đơn giản thủ tục hành chính khâu thông quan và chuyển sang việc doanh nghiệp phải xuất trình sau nếu thuộc diện phải kiểm tra, do vậy, việc doanh nghiệp đề nghị áp dụng như trước đây là không thể thực hiện được.

II/ Công ty Olympus Vietnam Co,.Ltd.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ Long Thành

Câu hỏi 4:

Hiện nay Công ty chúng tôi có đề nghị được kiểm tra thông quan tại công ty dù lượng hàng nhập khẩu nhỏ. Và phía Cục Hải quan đã có lời khuyên cho Công ty chúng tôi về điều này, nhưng xét thấy tính quan trọng về việc đảm bảo chất lượng cho các linh kiện được nhập khẩu để sử dụng cho các thiết bị cơ khí chính xác và các sản phẩm y tế, do đó, Công ty mong muốn được tiếp tục kiểm tra thông quan tại Công ty.

Trả lời:

Căn cứ Điều 22 Luật Hải quan thì địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa là: trụ sở Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất.

Trường hợp của Công ty hiện nay đã kiểm tra toàn bộ hàng hóa tại cơ sở sản xuất đối với hàng hóa vận chuyển bằng container. Riêng hàng hóa nhỏ lẻ (01 vài kiện hàng) và thường xuyên phát sinh, hiện nay cơ quan hải quan kiểm tra thực tế ngay tại trụ sở Chi cục hải quan, nhằm cân đối giữa đảm bảo nguồn nhân lực hiện tại của đơn vị, vừa đảm bảo nhanh chóng cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải chờ công chức đến kiểm tra thực tế tại tất cả các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đối với trường hợp như trình bày của Công ty như hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp đề nghị được kiểm tra tại công ty, Cục Hải quan Đồng Nai sẽ chỉ đạo Chi cục Hải quan Long Thành kiểm tra và giải quyết trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Câu hỏi 5:

Mặc dù đã chuyển qua VNACCS nhưng hiện giờ vẫn còn thủ tục phải làm trên giấy. Và việc quản lý thanh khoản cũng giống như vậy. Nếu không thể bỏ việc khai trên giấy, thì đề nghị phía Cục Hải quan lập công ty cung cấp dịch vụ quản lý tờ khai (có thu phí) và thực hiện nghiệp vụ quản lý thu thập các tờ khai đó với các Công ty có đăng ký dịch vụ. Mọi chi phí vận hành lấy từ phí dịch vụ. Và như vậy thì các Công ty không thể can thiệp, sửa giấy tờ được nữa.

Trả lời:

Trong một số trường hợp theo quy định (tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC) chứng từ thuộc hồ sơ hải quan phải là bản chính (ví dụ: C/O – Giấy chứng nhận xuất xứ, Hóa đơn thương mại (Invoice) đối với một số mặt hàng cụ thể, Giấy phép, Chứng từ liên quan kiểm tra chuyên ngành, Tờ khai trị giá…) thì doanh nghiệp phải nộp, xuất trình hồ sơ giấy những tờ khai được hệ thống phân vào luồng 2 và luồng 3 để cơ quan hải quan kiểm tra. Tuy vậy, tỷ lệ tờ khai được phân vào luồng 2 và luồng 3 hiện nay chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 40%, phần còn lại 60% thuộc luồng xanh (miễn kiểm tra hồ sơ giấy).

Về nội dung Công ty đề nghị phía Cục Hải quan lập công ty cung cấp dịch vụ quản lý tờ khai (có thu phí) là không được phép theo quy định của pháp luật. Công ty có thể ký hợp đồng với các Công ty làm dịch vụ đại lý hải quan để thực hiện nghiệp vụ khai hải quan, theo dõi tờ khai…

Trong Tài liệu hội nghị Hải quan Đồng Nai có gửi quý doanh nghiệp bộ Brochre giới thiệu về Hải quan Đồng Nai, trong đó có nêu môt số doanh nghiệp  dịch vụ thủ tục hải quan có uy tín như Công Thành, Hải Minh…, doanh nghiệp có thể tham khảo để thuê dịch vụ nếu có nhu cầu.

Câu hỏi 6:

Việc hủy các linh kiện hư hỏng trong EPE:

Doanh nghiệp hiện đang thực hiện đưa đón người phụ trách chứng kiến. Đề nghị phía Cục Hải quan thành lập công ty cung cấp dịch vụ đưa đón có thu phí và thực hiện dịch vụ với những Công ty nào đăng ký dịch vụ. Chi phí vận hành có thể lấy từ phí dịch vụ.

Trả lời:

Công ty Olympus Viet Nam trụ sở tại Khu công nghiệp Long Thành, công ty đang làm thủ tục hải quan tại Đội nghiệp vụ 3 Chi cục Hải quan Long Thành đặt tại KCN Long Đức. Qua báo cáo của Chi cục Hải quan Long Thành, trung bình 01 tháng công ty phát sinh việc huỷ sản phẩm hư hỏng 01 lần và công chức hải quan phải xuống công ty giám sát huỷ theo quy định. Thời gian qua công ty có bố trí xe đón công chức hải quan và cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đến công ty để giám sát hủy linh kiện nhằm đảm bảo thời gian các cơ quan quản lý cùng có mặt để thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, không có quy định công ty phải bố trí xe đón công chức hải quan. Cục Hải quan Đồng Nai ghi nhận nội dung trên để lưu ý Chi cục phải chủ động phương tiện, thời gian tới đề nghị công ty không bố trí xe đón công chức hải quan.

Ngoài ra, về dịch vụ như câu hỏi của Công ty, Công ty có thể thuê các Công ty dịch vụ khai thuê hải quan thực hiện thủ tục hải quan và các dịch vụ liên quan (danh sách doanh nghiệp dịch vụ hải quan uy tín có trong Brochure của Cục Hải quan Đồng Nai đã gửi các doanh nghiệp).

 

III/ Công ty SUMIDEN DEVICE INNOVATIONS VIETNAM CO., LTD

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ KCX Long Bình

Câu hỏi 7:

Đối với công ty được kiểm tra Hải quan trước ngày 31/12/2014 nhưng có năm tài chính bắt đầu từ 01/04:

Câu hỏi là: số dư đầu của năm 2015 là số nào? Có phải là số trên sổ kế toán không?

* Đối với công ty chưa kiểm tra Hải Quan thì chưa có đối chiếu số dư và xử lý sai lệch giữa Hải quan và sổ kế toán.

Câu hỏi là: số nào là số dư đầu của năm 2015.

Trả lời:

* Căn cứ điểm 7 Công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

a) Số liệu trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu: được lấy theo số liệu kế toán của doanh nghiệp;

b) Thời điểm để tính ngày chốt tồn nguyên vật liệu: là ngày kết thúc năm tài chính (ví dụ năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/01/2015 - 31/12/2015 thì ngày chốt tồn nguyên vật liệu là ngày 31/12/2015);

Như vậy trường hợp của Công ty có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/04 thì ngày chốt tồn nguyên liệu là ngày 31/03, số dư đầu của năm 2015 là số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của tài khoản 152 (đối với nguyên liệu, vật tư) và tài khoản 155 (đối với sản phẩm) ngày 01/04/2015.

* Đối với công ty chưa kiểm tra Hải quan và chưa có đối chiếu số dư:

Số dư đầu của năm 2015 đối với công ty có năm tài chính từ ngày 01/04 là số dư trên tài khoản kế toán ngày 01/04/2015.

Trường hợp số dư của hồ sơ thanh khoản trước đây có sai lệch so với số dư trên sổ kế toán, doanh nghiệp có giải trình khi nộp Báo cáo quyết toán để cơ quan hải quan xem xét khi kiểm tra báo cáo quyết toán của doanh nghiệp.

Câu hỏi 8:

Đơn vị tiền tệ được sử dụng của công ty là USD.

Câu hỏi là: tỉ giá nào được áp dụng để làm báo cáo từ năm 2015?

Trả lời:

Căn cứ điểm 3 Mục II công văn số 1171/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2016 của Tổng cục Hải quan có hướng dẫn:

Căn cứ quy định tại Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan, để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hạch toán bằng ngoại tệ, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn đơn vị khi lập báo cáo quyết toán theo mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL doanh nghiệp có thể khai trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, thành phấm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khấu theo trị giá VNĐ hoặc được sử dụng đồng tiền ngoại tệ như USD, EURO... theo đúng phản ánh tại hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp hạch toán theo tiền tệ là USD, thì doanh nghiệp được báo cáo quyết toán theo đồng tiền là USD mà không cần phải quy đổi theo tỷ giá ra VND.

Câu hỏi 9:

Theo quy định, vật liệu đóng gói phải đăng ký BOM. Tuy nhiên, một số công ty không kiểm soát hàng tồn kho của họ. Khi họ nhập các vật liệu đóng gói, họ phân bổ tất cả các vật liệu đóng gói vừa được nhập khẩu vào chi phí trong tháng hiện tại. Vì vậy, tỷ lệ NG sẽ được tính bằng cách lấy tất cả tổng số vật liệu sử dụng trong tháng chia cho tổng sản phẩm bán ra trong tháng.

Câu hỏi đặt ra là: Cách này có OK không? Nếu không, doanh nghiệp nên làm thế nào mới hợp lý?

Trả lời:

Đối với vật tư đóng gói công ty không hạch toán vào tài khoản 152 để theo dõi hàng tồn kho, mà hạch toán phân bổ vào chi phí, Cục Hải quan Đồng Nai đã có báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Trong khi chờ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán đối với số vật tư mà doanh nghiệp hạch toán phân bổ vào chi phí, doanh nghiệp có giải trình cách thức quản lý và phân bổ vào chi phí đối với trường hợp này.

Câu hỏi 10:

Tỉ lệ NG của cùng 1 sản phẩm trong mỗi đơn hàng, mỗi thời điểm (tháng) là khác nhau.

Câu hỏi là: nên tính tỉ lệ NG theo tháng hay theo năm là tốt hơn? Giấy tờ gì nên chuẩn bị khi cơ quan Hải quan kiểm tra tỉ lệ NG?

Trả lời:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức.

- Căn cứ Điều 59 Luật Hải quan quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan là: Kiểm tra việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu trong quá trình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong định mức, nhưng trong quá trình sản xuất có thay đổi tỷ lệ hao hụt nguyên liệu này thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức, để khi cơ quan hải quan kiểm tra bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp xuất trình. Do đó, thời gian điều chỉnh tỷ lệ hao hụt sẽ tuỳ thuộc vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp và do doanh nghiệp chủ động.

IV/ Công ty BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ KCX Long Bình

Câu hỏi 11:

1. Mặc dù đã triển khai thông quan điện tử, nhưng doanh nghiệp phải bảo quản Tài liệu hoàn tất thông quan trong 5 năm. Thông quan điện tử cũng nhằm để giảm việc bảo quản giấy tờ nên rất mong bãi bỏ việc này.

2. Mặc dù đã khai hải quan điện tử nhưng phải nộp hồ sơ bằng giấy cho ngân hàng. Rất mong Hải quan và Ngân hàng liên kết để tiến đến điện tử hóa toàn bộ.

3. Đề nghị tổ chức buổi giải thích (giới thiệu) về sự thay đổi trong phương pháp kiểm tra khi thay đổi Bảng cân đối (từ số lượng sang giá trị).

Trả lời:

Nội dung 1:

Hiện nay, theo Luật Hải quan cơ quan hải quan áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý theo hướng đơn giản thủ tục, giấy tờ tại khâu thông quan, chuyển việc kiểm tra chủ yếu sang khâu sau thông quan. Vì vậy, doanh nghiệp có nghĩa vụ lưu giữ chứng từ để cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp thực hiện theo khoản 5 Điều 3  Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015: Người khai hải quan có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, sổ sách, chứng từ kế toán trong thời hạn theo quy định của  pháp luật về kế toán. Ngoài ra, người khai hải quan phải lưu trữ các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, bao gồm chứng từ vận tải đối với hàng hóa xuất khẩu, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ, tài liệu liên quan đến định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Người khai hải quan phải lưu trữ bản chính các chứng từ nêu trên (trừ trường hợp đã nộp bản chính cho cơ quan hải quan), trường hợp các chứng từ điện tử thì lưu giữ dưới dạng điện tử hoặc chuyển đổi ra chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Nội dung 2:

Theo phản ánh của doanh nghiệp, một số trường hợp ngân hàng yêu cầu công ty xuất trình tờ khai giấy có đóng dấu của cơ quan hải quan khi cho ngân hàng khi thanh toán tiền hàng hóa XNK.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ đã quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử: Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Tuy nhiên, một số trường hợp các cơ quan quản lý khác như ngân hàng vẫn yêu cầu doanh nghiệp xuất trình tờ khai hải quan giấy như phản ánh của doanh nghiệp.

Do đó, đề nghị Doanh nghiệp phản ánh đến Ngân hàng Nhà nước để xử lý do thẩm quyền chấp nhận hay không do Ngân hàng quyết định.

Nội dung 3:

Cục Hải quan Đồng Nai đã có công văn số 825/HQĐNa-GSQL ngày 22/04/2016 hướng dẫn báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp có thể tham khảo để thực hiện. Ngoài ra, Cục Hải quan Đồng Nai có Thông báo số 113/TB-HQĐNa ngày 11/05/2016 về việc Học viện Tài chính chuẩn bị mở khoá đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử tại Đồng Nai, trong đó có nội dung về lập báo cáo quyết toán. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tham gia thì có thể đăng ký tham dự.

Doanh nghiệp có nhu cầu có thể liên hệ Cô Hương (Học viện Tài chính): số điện thoại 0988.009.688 hoặc gửi đăng ký về địa chỉ email: khoathuehaiquanvtc@gmail.com.

 

V/Công ty HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED.

Địa chỉ: KCN Long Bình ( LOTECO), Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ KCX Long Bình

Câu hỏi 12:

Chúng tôi sử dụng phần mềm chuyên dụng để khai báo hải quan khi xuất khẩu nhưng thường xuyên bị phát sinh lỗi. Để khắc phục thì chúng tôi gọi cho công ty phần mềm nhưng họ xử lý khắc phục chậm (có khi vài ngày sau mới đến công ty) nên chúng tôi phải điều chỉnh lại kế hoạch xuất hàng. (Vì không biết nguyên nhân phát sinh lỗi nên đề nghị có Cẩm nang hướng dẫn sử dụng để phòng tránh xảy ra lỗi).

Trả lời:

Cục Hải quan Đồng Nai đã chuyển Công ty phần mềm Thái Sơn vướng mắc trên của doanh nghiệp và được trả lời như sau:

Do câu hỏi chưa rõ bị phát sinh lỗi gì nên công ty Thái Sơn đã liên hệ trực tiếp với phía công ty Harada và được biết lỗi phát sinh là về chạy hồ sơ thanh khoản và đã được khắc phục xong.

Trong thời gian tới phía công ty Thái Sơn xin cam kết hỗ trợ sớm nhất khi Doanh nghiệp cần hỗ trợ trực tiếp tại Doanh nghiệp. Mọi vướng mắc về sử dụng phần mềm cần hỗ trợ quý DN vui lòng gửi địa chỉ mailngocchau@thaison.vn hoặc liên hệ Mr.Châu 0909.309.078 phụ trách bộ phận kỹ thuật tại Đồng Nai

VI/ Công ty Mabuchi Motor Vietnam Ltd.

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ KCX Long Bình

Câu hỏi 13:

Cho đến năm 2015 thì mỗi 3 tháng 1 lần cần báo cáo số lượng tồn kho nguyên vật liệu cho Hải quan, nhưng từ năm 2016 trở đi thì đã thay đổi thành báo cáo (giá trị) tồn kho mỗi năm 1 lần. Theo như sự thay đổi này thì nếu như kiểm tra sau thông quan có thay đổi theo, chúng tôi mong muốn được chỉ dẫn cụ thể.

Trả lời:

Việc thay đổi phương thức quản lý hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình doanh nghiệp chế xuất từ báo cáo thanh khoản hàng quý sang báo cáo quyết toán mỗi năm 01 lần nhằm đơn giản thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. Việc này sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, thay vì hàng quý phải làm báo cáo thanh khoản thì hiện nay 01 năm mới phải báo cáo quyết toán.

Thay đổi trên được quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, hiệu lực từ 15/3/2015 và Hải quan Đồng Nai đã  công khai trên Website của Cục Hải quan Đồng Nai.

Cục Hải quan Đồng Nai đã có công văn số 825/HQĐNa-GSQL ngày 22/04/2016 hướng dẫn gửi các doanh nghiệp về báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Ngoài ra, khi có văn bản mới, Cục Hải quan Đồng Nai đều đăng tải nội dung trên trang Website của Cục Hải quan Đồng Nai tại địa chỉ www.dncustoms.gov.vn. Đề nghị quý Công ty thường xuyên truy cập trang website của Cục Hải quan Đồng Nai để nắm bắt thông tin được kịp thời.

 

VII/ JBAH (Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai):

Câu hỏi 14:

Các doanh nghiệp EPE được chỉ thị phải lắp đặt camera ở cổng ra vào để quan sát quản lý hàng hóa ra vào. Tuy nhiên, do có nhiều công ty hội viên JBAH có ý kiến về tính hiệu quả của việc lắp đặt này, nên đề nghị có sự giải thích rõ về phương pháp vận hành thực tế cũng như hiệu quả cụ thể.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế:

Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

Căn cứ Khoản 2 Điều 38 Luật Hải quan quy định phương thức giám sát hải quan được thực hiện bằng các phương thức sau đây:

a) Niêm phong hải quan;

b) Giám sát trực tiếp do công chức hải quan thực hiện;

c) Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật.

Như vậy, việc Cục Hải quan Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát hàng hóa ra vào doanh nghiệp chế xuất là đã thực hiện theo hướng sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật. Đây là biện pháp giám sát thuận lợi nhất cho doanh nghiệp (không phải bố trí nơi làm việc cho công chức hải quan giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp) và cũng phù hợp với tình hình nhân sự của cơ quan hải quan không thể bố trí người giám sát trực tiếp.

Về phương pháp vận hành thực tế cũng như hiệu quả cụ thể, thông qua việc kết nối dữ liệu truyền về từ các camera lắp ráp tại các doanh nghiệp đến cơ quan hải quan, cơ quan hải quan sẽ giám sát tình hình hàng hóa ra - vào doanh nghiệp chế xuất thông qua các camera này mà không giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp. Đây cũng là việc áp dụng quản lý rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế.

VIII/ Công ty Asaba Viet Nam Manufacturing Co., Ltd.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ Long Thành

Câu hỏi 15:

Công ty chúng tôi đã gửi Bảng báo cáo tồn kho Kỳ (quý 2) (kết toán cuối tháng 9/2015) vào ngày 28/12/2015 nhưng đến nay vẫn chưa có kiểm tra. Chúng tôi đã liên lạc với Hải quan nhiều lần nhưng nhận được trả lời là đang sắp xếp do áp dụng hệ thống mới.

Đề nghị cơ quan Hải quan sớm thực hiện kiểm tra.

Trả lời:

Qua kiểm tra thì trường hợp Công ty không thuộc danh sách các Công ty phải kiểm tra báo cáo quyết toán trong năm 2016. Cục Hải quan Đồng Nai đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Long Thành có công văn trả lời doanh nghiệp.

 

 

IX/ Công ty Suzuki Vietnam Corporation

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ KCX Long Bình

Câu hỏi 16:

Khoản 3, Điều 42, Thông tư 38/2015/TT-BTC “Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 của Luật quản lý thuế, được sửa đổi tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 21/2012/QH13, người nộp thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng.

Người nộp thuế hoàn tất việc nộp thuế nhưng chưa nhận được hàng hóa/ Nguyên vật liệu.

Quy trình thanh toán:

Text Box: Hải Quan

 

Text Box: Người nộp thuế

 

         

 

 

                                                         

Text Box: Ngân hàng
Text Box: Kho bạc nhà nước

  

 

 

 

 

 


 

Nguyên nhân:

-     Hải quan chưa nhận được khoản thuế đã nộp.

-     Lý do tại sao bị chậm giữa Kho bạc nhà nước và Hải quan không rõ ràng.

Giải pháp:

Xem việc thanh toán đã hoàn tất khi người nộp thuế trình Ủy nhiệm chi.

 

Trả lời:

Chi cục Hải quan KCX Long Bình đã làm việc với doanh nghiệp và xác định như sau:

Công ty TNHH Suzuki Việt Nam thực hiện nộp thuế qua Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai, qua rà soát trên chương trình kế toán tập trung tại Chi cục Hải quan KCX Long Bình  phát sinh trường hợp:

Ngày 20/04/2016 Công ty TNHH Suzuki mở 09 tờ khai nhập khẩu. Kiểm tra chi tiết hồ sơ XNK trên hệ thống kế toán, nhận thấy dữ liệu thuế của Kho bạc chuyển về ngày 22/04/2016kiểm tra chứng từ ngân hàng do công ty xuất trình nhận thấy công ty nộp tại ngân hàng là ngày 21/04/2016. Tuy nhiên, dữ liệu từ ngân hàng đến ngày 25/04/2016 mới được chuyển đến hệ thống của hải quan.

Như vậy, trường hợp trên phía Ngân hàng đã chuyển dữ liệu sang cơ quan hải quan chậm. Để giải quyết Chi cục đã sử dụng chứng từ Giấy nộp tiền do doanh nghiệp xuất trình để thông quan hàng hoá ngay trong ngày nộp tiền cho doanh nghiệp.

Hiện nay, ngành hải quan đã triển khai thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện theo phương thức này, Tổng cục Hải quan đã ký thoả thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với với 25 ngân hàng (trong đó có hàng Vietcombank). Khi doanh nghiệp làm thủ tục chuyển tiền từ các Ngân hàng có ký thoả thuận này, tiền nộp thuế phải được chuyển ngay đến hệ thống thông quan điện tử của hải quan để cơ quan hải quan thực hiện thông quan hoặc giải phóng hàng hoá ngay.

Cục Hải quan Đồng Nai ghi nhận việc ngân hàng chuyển dữ liệu nộp thuế chậm nêu trên để làm việc với ngân hàng đề nghị khắc phục.

 

Câu hỏi 17:

Điều 43 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thời hạn nộp thuế cũng là thời hạn bảo lãnh nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày làm tờ khai hải quan.

Vấn đề:

- “Tax guarantee” không hỗ trợ nhiều cho người nộp thuế.

- Lãi chậm trả vẫn bị tính trong gia đoạn kể từ ngày thông quan.

- Lãi trả chậm rất cao, 0.05%/ngày (18% / năm).

Nguyên nhân:

Để được bảo lãnh, người nộp thuế cần phải có tài khoản tại Ngân hàng mà “Lãi suất ngân hàng” hiện nay là khoảng 5 ~ 6% mỗi năm.

Kiến nghị:

- Không cần thiết phải có bảo lãnh ngân hàng.

- Bỏ 0,05% / ngày (18%/năm)

Trả lời:

- Nội dung doanh nghiệp nêu được quy định tại Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 và Điều 3 Luật số 106/2015/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế. Cụ thể:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này (Khoản 2 áp dụng với doanh nghiệp ưu tiên).

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Như vậy, pháp luật đã quy định việc doanh nghiệp phải nộp thuế, nếu không nộp thuế thì phải có bảo lãnh để tránh tình trạng một số doanh nghiệp nợ thuế không nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. 

- Về tiền chậm nộp thuế, từ 1/7/2016 mức áp dụng sẽ như sau:

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

 

Câu hỏi 18:

Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC Hoàn thuế, hủy bỏ thuế; thủ tục hoàn thuế, hủy bỏ thuế:

- Các trường hợp hoàn thuế.

Vấn đề: Hoàn thuế nhập khẩu (giấy chứng nhận FTA: mẫu D, mẫu E ..) đòi hỏi nhiều tài liệu và chứng cứ (hợp đồng, hóa đơn, giấy chuyển khoản ...) làm mất nhiều thời gian.

Kiến nghị: Rất mong quy trình thủ tục hoàn thuế được đơn giản hóa.

Trả lời:

Trường hợp doanh nghiệp nêu thuộc trường hợp hoàn thuế nộp thừa quy định tại Điều 49, không phải Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hồ sơ hoàn tiền nộp thừa được quy định tại Khoản 3 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, gồm:

a.1) Công văn đề nghị xử lý tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt: 01 bản chính, trong đó nêu rõ:  Số tờ khai hải quan; số chứng từ nộp thuế, tiền chậm nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; lý do nộp thừa, hướng xử lý;

a.2) Các chứng từ, tài liệu chứng minh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: 01 bản chụp (trừ trường hợp khi đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế đã nộp chứng từ này trong hồ sơ hải quan);

a.3) Biên lai nộp phạt: nộp 01 bản chụp (nếu có).

Các chứng từ trên là cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định trên thực hiện.

 

 

 

X/ Công ty TNHH KYC Machine Industry Viet Nam.

          Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

          Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ Long Thành

 Câu hỏi 19: Vấn đề vướng mắc: Báo cáo quyết toán theo thông tư 38/2015.

Trả lời:

Vấn đề báo cáo quyết toán theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản hướng dẫn như: công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015; số 811/BTC-TCHQ ngày 18/01/2016; 812/BTC-TCHQ ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, công văn số 12072/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2015; số 597/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2016; số 1108/TCHQ-GSQL ngày 04/02/2016; số 1171/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2016; số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016; số 2646/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2016 của Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Cục Hải quan Đồng Nai có công văn số 825/HQĐNa-GSQL ngày 22/04/2016 hướng dẫn báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp có thể tham khảo để thực hiện.

Cục Hải quan Đồng Nai có Thông báo số 113/TB-HQĐNa ngày 11/05/2016 về việc Học viện Tài chính chuẩn bị mở khoá đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử tại Đồng Nai, trong đó có nội dung về lập báo cáo quyết toán. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tham gia thì có thể đăng ký tham dự.

 

XI/ Công ty TNHH Shiseido Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ KCX Long Bình

Câu hỏi 20:

Nội dung 1. Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu luồng Xanh, nếu HQ không cần đóng dấu lên tờ khai như hướng dẫn tại công văn số 9061/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2016, thì TK này đảm bảo được các cơ quan khác như phòng XNK (cơ quan cấp C/O), cục Thuế, Ngân hàng chấp nhận hay không?

          Ví dụ: hiện nay khi DN làm C/O vẫn phải sao y tờ khai xuất kèm in thêm phụ lục tờ khai khẩu trình cơ quan cấp C/O thì mới được xem xét cấp C/O, trong khi công văn số 1295/GSQL-GQ1 ngày 22/10/2015 có hướng dẫn “ Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác, quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường) có trách nhiệm trao đổi thông tin trên tờ khai hải quan đã thông quan với cơ quan hải quan, không yêu cầu người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan giấy”

          Do đó, kính nhờ Cục Hải quan Đồng Nai có kiến nghị với Tổng cục Hải quan trao đổi với Bộ Công thương để đơn giản hóa giấy tờ xin cấp C/O, hoặc các giấy tờ Ngân hàng.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ đã quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử: Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang làm việc với Bộ Công Thương về vấn đề này. Đề nghị quý Cty phản ánh với Bộ Công Thương, Sở Công Thương vấn đề này để có đề nghị cụ thể.

          Nội dung 2. Đối với trường hợp DN chế xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ tùng, vật tư từ nội địa, nếu tờ khai xuất khẩu luồng Xanh thì DNCX chỉ phải hoàn thành tờ khai nhập khẩu (luồng Vàng, luồng Đỏ) mà không cần người xuất khẩu phải có dấu đóng trên tờ khai xuất khẩu luồng Xanh thì người nhập khẩu mới được tiến hành hoàn thành thủ tục Hải quan đầu nhập khẩu?

Trả lời:

          Căn cứ Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu

          Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất là tờ khai hàng hóa xuất khẩu, tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.

          Như vậy, trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu phụ tùng, vật tư từ nội địa, nếu tờ khai xuất khẩu luồng Xanh (nghĩa là tờ khai đã được thông quan) thì DNCX chỉ phải hoàn thành tờ khai nhập khẩu, không phải đóng dấu trên tờ khai xuất khẩu luồng xanh.

          Nội dung 3. Điều 80 của thông tư 38/2015/TT-BTC đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho DNCX được thuê kho thường bên ngoài để gửi hàng hóa, NVL. Tuy nhiên, do chỉ là kho để lưu trữ nên khi DNCX xuất khẩu hàng hóa phải đưa hàng về lại địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất đã được cơ quan Hải quan công nhận. Vì vậy, ảnh hưỏng đến việc gia tăng chi phí vận chuyển, nhân công, thời gian chuẩn bị xuất hàng trong khi DN xuất khẩu với một lượng lớn sản phẩm từ 10-20 container 40’/ lần.

          Vì vậy, kính nhờ Cục Hải quan Đồng Nai chuyển lời kiến nghị lên Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan nếu có thể cho phép DNCX được thuê kho thường để lưu trữ NVL, thành phẩm thì DNCX cũng xin phép được kiểm tra hàng hóa XNK đối với hàng hóa gửi tại kho thường nếu kho thường đảm bảo được các quy định tương tự như yêu cầu đối với địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất.

Trả lời:

          Căn cứ Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định địa điểm kiểm tra hàng hoá tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy là:

           Địa điểm kiểm tra là nơi tập kết máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình, thực hiện dự án đầu tư, phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.

          Như vậy, quy định chỉ cho phép doanh nghiệp được kiểm tra thực tế hàng hóa tại cơ sở sản xuất, nhà máy nếu đáp ứng yêu cầu kiểm tra hải quan, trường hợp doanh nghiệp đề nghị cho kiểm tra thực tế hàng hóa tại kho thuê bên ngoài là không được phép.

          Cục Hải quan Đồng Nai ghi nhận và sẽ có báo cáo, kiến nghị với TCHQ vấn đề này.


 

II. CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC THUẾ NỘI ĐỊA

Câu hỏi 1:

Công ty: Fujikura Electronics Vietnam Ltd.

Người lưu trú ngắn hạn như người sang đây công tác cũng bị đánh thuế thu nhập cá nhân, và có trường hợp được quy định phải có nghĩa vụ báo cáo trước với Cục thuế. Tuy có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhưng thủ tục phức tạp nên việc áp dụng còn nhiều khó khăn hạn chế. Chúng tôi kiến nghị nới lỏng quy định ở một giới hạn nào đó.

Trả lời:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định người nộp thuế:

“Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”.

Căn cứ Điều 27 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam:

“Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam.”.

Căn cứ Điều 53 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các thủ tục áp dụng Hiệp định:

“Các thủ tục áp dụng Hiệp định được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.”.

Căn cứ Khoản 13 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục áp dụng Hiệp định trường hợp cá nhân nước ngoài có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ khác.

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Người nộp thuế TNCN tại Việt Nam căn cứ vào hai đối tượng để xác định thu nhập chịu thuế:

+ Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

+ Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Việc xác định đối tượng cư trú tại Việt Nam căn cứ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài cử nhân viên của họ đến Việt Nam để thực hiện hợp đồng nhà thầu thì tổ chức Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin của các cá nhân cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp cá nhân nước ngoài có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ khác thì phải thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định quy định tại Khoản 13 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, việc điều chỉnh các quy định nêu trên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan thuế.  

Câu hỏi 2:

Công ty BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

a) Đề nghị tăng thêm nhiều mục có thể khấu trừ chi phí (như ở Nhật)

b) Đề nghị chỉnh sửa dữ liệu trên hệ thống đăng ký thuế của Cục thuế một cách chính xác.

c) Đề nghị không thay đổi chính sách thuế một cách đột ngột.

Trả lời:

- Nội dung a và c thuộc thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam.

- Nội dung b thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế.

 

III. BAN QUẢN LÝ KCN TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN BAN QUẢN LÝ KCN

Câu hỏi 1:

Công ty Asaba Viet Nam Manufacturing Co., Ltd.

1) Phòng lao động: mỗi năm công ty chúng tôi đều nhận được thư thông báo chấp thuận việc tuyển dụng lao động nước ngoài qua đường bưu điện, nhưng năm nay lại không nhận được. Khi liên lạc hỏi Phòng lao động thì được trả lời là không gửi bưu điện nữa mà phải đến nhận tại văn phòng. Thiết nghĩ nhưng thay đổi như vậy phải chăng nên thông báo trước cho doanh nghiệp?

Trả lời:

Hình thức gửi thông báo chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài qua đường bưu điện đã được Ban Quản lý thực hiện từ khi được Ủy ban nhân dân Tỉnh ủy quyền việc xem xét đăng ký nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã có rất nhiều ý kiến của doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp tại KCN Tam Phước & Long Thành) phản ánh không nhận được thư và bị thất lạc, phần lớn các doanh nghiệp đề nghị được nhận trực tiếp tại Tổ Tiếp nhận của Ban Quản lý.

Hiện nay, Ban Quản lý đang  kết hợp với Bưu điện Tỉnh triển khai dịch vụ chuyển trả kết quả tại doanh nghiệp. Vì vậy, khi tiến hành việc đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hoặc các hồ sơ liên quan, doanh nghiệp có thể chọn các hình thức nhận kết quả như: nhận trực tiếp; hoặc nhận kết quả thông qua dịch vụ chuyển trả tại doanh nghiệp.

 

2) Phòng đầu tư: về thủ tục đầu tư thì do nhiều lý do nên có nhiều việc mà chúng tôi khó hiểu. Đề nghị cán bộ phụ trách hãy giải thích tận tình cho doanh nghiệp. (Công ty chúng tôi vừa rồi đã tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép do thay đổi người đại diện nhưng không được giải thích rõ ràng về thủ tục dẫn đến mất rất nhiều thời gian.)

Trả lời:

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Asaba Việt Nam về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, phòng Đầu tư có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Asaba Việt Nam có liên hệ phòng Đầu tư hai lần liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về việc thay đổi người đại diện Chủ đầu tư:

Lần 1: Công ty đến Ban Quản lý để hỏi thủ tục và đã được hướng dẫn cụ thể, cung cấp biểu mẫu của hồ sơ; đồng thời, để thuận lợi cho doanh nghiệp phòng Đầu tư đã cung cấp địa chỉ email để kiểm tra hồ sơ cho Công ty trước khi nộp chính thức. Trong quá trình lập hồ sơ, Công ty đã gửi mail, Ban Quản lý đã sửa và trả lời cho Công ty nhanh chóng, chính xác.

Lần 2: Công ty đã nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý vào ngày 27/5/2016.

Hiện tại, hồ sơ của Công ty đang được phòng Đầu tư xử lý theo quy định. Do vậy, việc Công ty cho rằng không được giải thích rõ ràng và mất nhiều thời gian của Công ty là không chính xác. Đề nghị Công ty trao đổi lại với nhân viên phụ trách về vấn đề này. Trường hợp có nội dung gì chưa rõ ràng, Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý để được hướng dẫn.

 

Câu hỏi 2:

Công ty HISAMITSU VIETNAM PHARMACEUTICAL CO.,LTD

* Vấn đề: nếu trong vòng 5 ngày kể từ ngày phát hành Giấy báo tiền điện (yêu cầu thanh toán) (kể cả thứ 7, Chủ nhật) mà việc thanh toán chưa hoàn tất thì việc cung cấp điện cho doanh nghiệp sẽ bị cắt. Công ty chúng tôi phải thực hiện thanh toán theo trình tự của Công ty, do đó mỗi lần thanh toán đều vất vả. Chưa kể mỗi tháng có tới 3 Giấy báo (yêu cầu thanh toán).

* Kiến nghị: đề nghị phát hành Giấy báo tiền điện (yêu cầu thanh toán) mỗi tháng chỉ 1 lần thôi. Ngoài ra đề nghị xem xét lại kỳ hạn thanh toán trong vòng 5 ngày (cho phép thanh toán vào cuối tháng tiếp theo chẳng hạn...)

Trả lời:

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai trả lời như sau:

Căn cứ điều 17 của Nghị định 1371/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định "Đối với việc mua bán điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt việc ghi chỉ số công tơ của bên bán điện được quy định như sau:

...Trên 100.000kWh/ tháng, ghi chỉ số 3 lần trong 1 tháng"

Do đó, không thể phát hành giấy báo tiền điện theo yêu cầu của khách hàng 1 lần trong tháng. Mong khách hàng thông cảm.


 

IV. SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC PCCC

Câu hỏi 1:

Công ty: Long Duc Investment Company Limited

Khu công nghiệp của chúng tôi và các doanh nghiệp đang đầu tư được Cảnh sát PCCC đề nghị mua quần áo PCCC, thiết bị cứu nạn cứu hộ, v.v... mà những thứ này khá là mắc tiền, hơn nữa họ đề nghị phải mua đủ theo số lượng người nên đang có nhiều ý kiến không đồng ý từ phía các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù nói là quy định đi nữa, nhưng cũng có thể thấy được đây là đề nghị quá mức cần thiết và yêu cầu thực tế. Chúng tôi kiến nghị Cơ quan PCCC có giải pháp nới lỏng cho doanh nghiệp chẳng hạn chấp nhận cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ đang thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp được phép mua chung. (sử dụng chung)

Trả lời:

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;

Căn cứ vào tình hình thực tế khi xảy ra cháy nổ, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở chính là lực lượng đầu tiên tiếp cận đám cháy, nắm tình hình, chủ động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước khi lực lượng Cảnh sát PC&CC đến chữa cháy.  Thực tế lực lượng này đã chủ động chữa cháy và dập tắt nhiều đám cháy trong giai đoạn đầu góp phần giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Để phát huy phương châm 4 tại chỗ, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động PCCC của Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuất phát từ cơ sở pháp lý và yêu cầu thực tiễn, ngày 12/11/2014 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành. Ngày 06/10/2015, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BCA quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành có hiệu lực thi hành từ ngày 08/1/2016. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữu cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở quy định tại điều 5 Thông tư số 56/2014/TT-BCA và là yêu cầu tối thiểu phải trang bị cho 01 đội PCCC cơ sở dân phòng, chuyên ngành.

Đây là những văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc đầy đủ theo quy định. Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai với chức năng quản lý nhà nước về PCCC đã hướng dẫn doanh nghiệp mua trang phục phòng cháy và chữa cháy, thiết bị cứu nạn cứu hộ là đúng theo quy định.

Trước những khó khăn trong việc đầu tư ban đầu các phương tiện PCCC tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp cần có kế hoạch, lộ trình thực hiện báo cáo Cảnh sát PC&CC tỉnh để được hướng dẫn, trước mắt có thể trang bị đầy đủ cho số lượng đội viên đội PCCC cơ sở trong 01 ca sản xuất.

Câu hỏi 2:

Công ty BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

a) Đề nghị giảm tần suất phải thay thiết bị chữa cháy (hiện nay là nửa năm) (được biết 1 bình chữa cháy có tuổi thọ sử dụng khoảng 8 năm)

b) Thiết nghĩ việc giáo dục (huấn luyện) cho người vận hành thang máy là không cần thiết.

c) Đề nghị bãi bỏ nghĩa vụ lắp đặt các thiết bị chữa cháy tự động một cách quá mức cần thiết như ở bãi đậu xe máy.

Trả lời:

a) Theo quy định tại TCVN 3890-2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; TCVN 7435-2: 2004: Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng; Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ Công an quy định: Không quá 06 tháng phải tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thiết bị PCCC (chỉ thay thế khi thiết bị bị hư hỏng)

b) Căn cứ vào khoản 1, điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an, đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy quy định:

- Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

- Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

          Như vậy, việc huấn luyện cho người vận hành thang máy nếu được biên chế trong đội phòng cháy chữa cháy cơ sở hoặc làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy nổ phải huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định để đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy có hiệu quả; Trường hợp khác không yêu cầu bắt buộc.

          c) Theo quy định TCVN 3890-2009, thì: “đối với nhà chứa động cơ, máy, thiết bị dự trữ trong đó có nhiên liệu và dầu mỡ không phụ thuộc vào diện tích xây dựng và số tầng” và theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH – BCA đối với nhà xe có diện tích ≥ 300mphải trang bị hệ thống chữa cháy tự động. Đối với kiến nghị bỏ lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động quá mức cần thiết như bãi đậu xe, Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai đã có góp ý vào dự thảo quy chuẩn Việt Nam mới để thay thế TCVN 3890-2009, trong đó hạng mục như nhà xe và một số hạng mục khác với quy mô nhất định mới phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ trên cơ sở quy định của pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.


 

V. CÔNG AN TỈNH TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC CƠ QUAN CÔNG AN

Câu hỏi 1:

Công ty Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của các bạn trong việc cải thiện đường xá giao thông. Nhưng một bộ phận những người điều khiển xe gắn máy vẫn chưa cải thiện cách lái xe của họ. Khi họ rẽ trái hoặc rẽ phải thường không quan sát xem có an toàn trước khi rẽ hay không. Trong khi lượng xe ô tô ngày càng nhiều đã làm cho những vụ va quẹt giữa xe máy và ô tô cũng tăng theo. Đặc biệt trong những ngày mưa, một số người mặc áo mưa nhưng lái xe rất nhanh có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Vì thế chúng tôi đề xuất cơ quan Công an nên tổ chức định kỳ các buổi huấn luyện, hướng dẫn lái xe an toàn để cải thiện cách lái xe cho an toàn hơn.

 

Trả lời:

Về kiến nghị của Công ty Fujitsu Products of Vietnam,Inc, chúng tôi xin trả lời như sau:

Tai nạn giao thông đường bộ - đường sắt do 03 nguyên nhân chính là ý thức người tham gia giao thông, phương tiện tham gia giao thông và hạ tầng giao thông. Theo thống kê nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường bộ - đường sắt hàng năm thì lỗi gây ra do ý thức của con người chiếm trên 97%. Như vậy ý thức của người tham gia giao thông là rất kém.

          Căn cứ Điều 15 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

1. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

2. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.

Điều 24 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Qua đó để thấy được ý thức tham gia giao thông của con người là rất kém. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự hiểu biết của người tham gia giao thông. Do đó cần phải được tập huấn cho người tham gia giao thông biết về kiến thức an toàn giao thông đường bộ - đường sắt. Người tham gia giao thông đường bộ chủ yếu là thanh niên, công nhân và các tầng lớp lao động. Hàng tháng, năm phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đều phối hợp với các cơ quan đoàn thể để phổ biến kiến thức pháp luật giao thông đường bộ ở các khu dân cư, trường học… nhằm tuyên truyền pháp luật giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cũng đã phối hợp với các ban quản lý KCN để nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật giao thông đường bộ nhưng các KCN đều từ chối hợp tác với lý do các công ty không bố trí được thời gian cho công nhân tham gia các buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật này. Đây cũng là kho khăn mà Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt không thể giải quyết được.. Trong thời gian tới đề nghị các công ty, chủ doanh nghiệp nên bố trí thời gian cho các công nhân của mình được tập huấn thêm kiến thức pháp luật giao thông và tạo điều kiện cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đến trực tiếp tuyên truyền và phổ biến cho công nhân của các KCN.


 

VI. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Công ty Suzuki Vietnam Corporation

Câu hỏi 1:

Về Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 2 năm 2016 về thi hành các điều trong luật lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đối với việc cấp giấy phép lao động cho các chuyên gia, các tài liệu yêu cầu là:

a)     Giấy chứng nhận chuyên gia (chuyên môn) do đơn vị nước ngoài cấp

b)    Bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận tương đương và có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

Vướng mắc:

Điều kiện được gạch dưới ở trên làm cho chúng tôi khó khăn để có được giấy phép lao động.

Kiến nghị:

Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng kiến nghị Chính phủ hủy bỏ điều kiện này.

Trả lời:

Theo Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì đối với vị trí chuyên gia quy định điều kiện như sau:

“a) Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

b) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”

Theo đề nghị của Công ty là bỏ điều kiện trên. Vấn đề này Sở sẽ ghi nhận và có kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

Câu hỏi 2:

Công ty: Fujikura Electronics Vietnam Ltd.

Tiền lương tối thiểu liên tục nhiều năm tăng trên 10% mỗi năm và tỉ lệ này ngày càng khác xa với tỉ lệ lạm phát. Đối với môi trường đầu tư mà tỉ lệ cung ứng nội địa vẫn còn thấp như Việt Nam thì ưu điểm lớn nhất trong ngành sản xuất là phí nhân công rẻ, nhưng với tốc độ tăng tiền lương tối thiểu như hiện nay thì sức cạnh tranh của môi trường đầu tư sẽ kém hơn so với các nước khác.

Trả lời:

Vấn đề lương tối thiểu là một tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, được áp dụng phổ biến ở các quốc gia trên thế giới.

Lương tối thiểu là công cụ hữu hiệu để bảo vệ người lao động, đặc biệt là nhóm lao động yếu thế, cơ chế để xác định mức tăng tiền lương tối thiểu dựa trên thương lượng giữa tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước - trong quan hệ lao động, gọi là cơ chế 3 bên để đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước.

Trong nững năm qua Việt Nam đã tăng lương tối thiểu liên tục và mức tăng đều trên 10%, với mức tăng này nhiều doanh nghiệp cho rằng sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của môi trường đầu tư nhưng thực chất, mức lương tối thiểu hiện nay vẫn chưa đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu cho người lao động. Mức lương hiện tại của công nhân chỉ đáp ứng được 70% đến 80% cuộc sống tối thiểu.

Nhìn từ góc độ các doanh nghiệp: Việc tăng lương cho công nhân là một bài toán cần được tính toán kỹ lưỡng bởi chỉ cần tăng một mức lương nhỏ cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên theo khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì đa số các doanh nghiệp trả lương cho người lao động mức lương cao hơn lương tối thiểu nhà nước quy định.

So sánh mức lương tối thiểu với một số nước trong khu vực (ASEANcó thể thấy tiền lương tối thiểu mà người lao động Việt Nam nhận được khá thấp so với khu vực. Theo thống kê năm 2014 - 2015 của tổ chức ILO cho thấy trong khu vực ASEAN, mức lương tối thiểu của Việt Nam từ 90-128 USD/tháng. Trong khi đó, mức lương tối thiểu của Thái Lan cao hơn (237 USD/tháng), Malaysia dao động từ 244-275 USD/tháng, Nhật Bản từ 693 - 907 yên.

Việc tăng lương tối thiểu sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, việc này sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp Do đó, Doanh nghiệp nên điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư thêm công nghệ và nâng cao kỹ năng cho công nhân nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu hỏi 3:

Công ty HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED.

Theo luật hiện hành thì doanh nghiệp chỉ được tổ chức làm thêm mỗi ngày không quá 4 giờ (nếu ca 8 tiếng), mỗi tháng không quá 30 giờ và mỗi năm không quá 200 giờ nhưng có thể sửa quy định này thành mỗi tháng không quá 50 giờ, mỗi năm không quá 400 giờ hay không. (việc này ảnh hướng đến tính sản xuất và chất lượng sản xuất của doanh nghiệp trong những dịp có đơn hàng lớn hoặc có sự thay đổi lớn về nhân sự như mùa Tết chẳng hạn)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đối với các doanh nghiệp sản xuất có tính chất thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng thì tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

Hằng năm, tuỳ theo tình hình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập kế hoạch xác định quỹ thời gian làm việc trong năm của từng người lao động, trên cơ sở đó để bố trí thời gian làm việc tiêu chuẩn trong ngày cho phù hợp.

Theo kiến nghị của Công ty (mỗi năm thời giờ làm thêm không quá 400 giờ/ người/năm). Nội dung này Sở ghi nhận và sẽ có kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

 

Câu hỏi 4:

Công ty: Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.

Chúng tôi thiết nghĩ việc tăng lương tối thiểu để nâng cao mức sống với việc tăng lương cho toàn thể nhân viên với cùng 1 tỉ lệ là 2 vấn đề khác nhau. Các công nhân lý giải (hiểu) nhầm vấn đề này và mặc dù công ty và công đoàn có giải thích đi nữa nhưng họ không hiểu đúng. (Hoặc là thậm chí không trao đổi thảo luận được vì sợ xảy ra đình công). Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sẽ giải thích một cách rõ ràng cho các công nhân hiểu được việc điều chỉnh lương tối thiểu không có nghĩa là tất cả các công nhân đều được tăng lương như nhau.  Thiết nghĩ cơ quan chức năng giải thích, tuyên truyền cho các công nhân hiểu được cách suy nghĩ khi phát hành thông tư thì họ sẽ dễ hiểu hơn (đương nhiên là doanh nghiệp sẽ điều chỉnh sao cho không xảy ra tình trạng ngược lại khi điều chỉnh lương tối thiểu)

Trả lời:

Theo quy định của Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015, khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng, mức lương mà người sử dụng lao động trả cho người lao động phải bảo đảm các quy định của pháp luật và tương quan hợp lý giữa người lao động chưa qua đào tạo với người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; giữa người lao động mới tuyển dụng với người lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ xác định các mức lương khác trong thang, bảng lương, vì vậy khi thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp phải đồng thời điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2013 tức là khoảng cách chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ít nhất phải là 5%. Đồng thời tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể  tạo sự minh bạch trong các chính sách thỏa ước về tiền lương, chế độ phúc lợi là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng mối quan hệ lao động ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động.

 

Câu hỏi 5:

Công ty Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.

Chúng tôi lo lắng về việc tầng lớp lao động trẻ liên tục thay đổi công việc. Chỉ làm việc 1 hay 2 năm thì không nắm bắt được kỹ thuật. Chúng tôi hiểu người lao động có quyền thay đổi công việc để có mức lương cao hơn nhưng tình trạng này dẫn đến sự lo lắng đối với thị trường lao động (chất lượng người lao động) của Việt Nam trong 10 năm, 20 năm sắp tới. Việc người lao động thay đổi công việc liên tục như vậy sẽ dẫn đến hệ quả là ngày càng có nhiều người lao động không kỹ thuật và dẫn đến sức cạnh tranh của Việt Nam bị giảm. Chúng tôi rất mong các trường đại học, cao đẳng ngoài việc đào tạo kiến thức, chuyên môn ra, thì hãy đào tạo về cả Ý nghĩa của việc đi làm, hoặc về quá trình cần thiết để nắm vững kỹ thuật trở thành công nhân có tay nghề. (bồi dưỡng ý thức nghề nghiệp)

Trả lời:

Thực tế hiện nay có một bộ phận nhỏ người lao động trẻ làm việc không ổn định có tâm lý “Đứng núi này trông núi nọ”. Theo chúng tôi, để khắc phục tình trạng này phải có sự phối hợp chặt chẽ của ba bên:

- Người lao động, cần có sự định hướng và chọn lựa nghề, ngành học phù hợp với bản thân ngay từ khi còn học phổ thông; khi đi làm phải kiên nhẫn trong những năm đầu, vì giai đoạn này người lao động mới tiếp xúc môi trường công việc nên sẽ gặp nhiều khó khăn để thích nghi với điều kiện công việc. Lúc này chính cá nhân người lao động phải cố gắng để vượt qua, phải xác định tư tưởng luôn an tâm làm việc ổn định.

- Người sử dụng lao động, để giữ chân người lao động, ngoài việc chi trả các chế độ lương, phụ cấp phù hợp với người lao động, người sử dụng lao động cũng cần quan tâm đến các yếu tố tinh thần cho người lao động; làm cho họ nhận ra nơi họ đang làm việc có một tương lai rộng mở; có kế hoạch đào tạo và sử dụng họ một cách lâu dài.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho học sinh, sinh viên để các em có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và việc làm, giúp cho họ có suy nghĩ sâu sắc trong quá trình chọn việc và duy trì việc làm của mình.

Câu hỏi 6:

Công ty Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.

Hiện nay các chính sách chủ yếu dựa trên khuynh hướng phát triển dân số theo biểu đồ tăng dần về bên phải nhưng khi xã hội (công ty) phát triển đến một giai đoạn khác thì các vấn đề về xã hội cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như, để bồi dưỡng thế hệ tiếp theo thì thế hệ đi trước cần phải nhường đường cho thế hệ đi sau ở một giai đoạn nào đó nhưng với hệ thống chính sách pháp luật hiện nay thì không đầy đủ để doanh nghiệp dựa vào đó mà giải quyết vấn đề chuyển giao thế hệ. Đặc biệt, Đồng Nai là một trong những tỉnh sớm đón sự đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp kỷ niệm 20 năm thành lập, do đó thiết nghĩ chính quyền cần sớm nghiên cứu đến vấn đề này.

Trả lời:

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là khu vực phát triển năng động, ngày càng phát huy vai trò quan trọng và có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu, đưa các sản phẩm hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam vào thị trường quốc tế; tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam; đẩy nhanh tốc độ mở cửa thương mại; tăng khả năng ổn định cán cân thương mại của đất nước. Mặc dù việc thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư nước ngoài thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế như về hệ thống, pháp luật chính sách liên quan đến đầu tư chưa đồng bộ.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung và đầu tư nước ngoài nói riêng không ngừng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển. Các thay đổi mang tính đột phá của Luật Đầu tư 2014 đã thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ của FDI vào Việt Nam, thể hiện cụ thể:

- Tạo lập cơ sở pháp lý minh bạch để bảo đảm thực hiện nguyên tắc hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm;

- Loại bỏ các ngành nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh không hợp lý, không rõ ràng.

- Củng cố, hoàn thiện cơ chế bảo đảm đầu tư phải hợp với quy định của Hiến pháp và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, như đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh đối với Nhà đầu tư nước;

- Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư; hoàn thiện chế độ phân cấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

Câu hỏi 7:

Công ty BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

- Đề nghị bãi bỏ quy định giới hạn 200 giờ làm thêm (đề nghị làm rõ phương pháp đăng ký 300 giờ làm thêm).

- Đề nghị bãi bỏ quy định xin phép đăng ký nội quy làm việc.

- Đề nghị bãi bỏ quy định nộp phí liên đoàn lao động.

Trả lời:

Theo kiến nghị của Công ty đề nghị bãi bỏ giới hạn 200 giờ làm thêm, bãi bỏ quy định đăng ký nội quy lao động và bãi bỏ nộp lệ phí Công đoàn.

Những nội dung kiến nghị trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận và sẽ kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

Về việc đăng ký làm thêm giờ từ 200 đến 300 giờ được thực hiện như sau: Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các Khu Công nghiệp (nếu DN nằm trong khu công nghiệp).

 

Câu hỏi 8:

Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt  Nam.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Ban QLCKCN đã yêu cầu người nước ngoài đã có thời gian cư trú tại Việt Nam khi xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp (chứng minh không phạm tội tại VN)do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Để làm thủ tục này thì doanh nghiệp phải thực hiện

1) Xin giấy chứng nhận “Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài” tại CA địa phương nơi người nước ngoài đang lưu trú.

2) Phát hành tờ khai “Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp” trong đó liệt kê quá trình cư trú của bản thân từ năm 14 tuổi.

3) Người nước ngoài xin cấp phải trực tiếp mang hộ chiếu và thủ tục liên quan tới Sở Tư Pháp TP.HCM để đề nghị (có phiên dịch đi kèm).

Đối với những người nước ngoài đã từng qua Việt Nam công tác thì khi xin Visa sang Việt Nam công tác dài hạn thì ngoài việc phải được được cơ quan quản lý Lao động tại địa phương đến công tác chấp thuận nhu cầu tuyển lao động người nước ngoài của doanh nghiệp và cần có Giấy phép Lao động của người đó tại Việt Nam.Để có giấy phép Lao động thì phải có Lý lịch tư pháp tại Việt Nam.

Do đó để được cấp Lý lịch tư pháp thì người nước ngoài phải sang Việt Nam trước khi được cấp Giấy phép Lao động, Visa Lao động dài hạn.

Việc thực hiện các thủ tục nêu trên tốn rất nhiều thời gian, chi phí đi lại.

Đề nghị cơ quan ban ngành địa phương xem xét đơn giản hoặc lược bỏ thủ tục này vì gây lãng phí, khó khăn cho Doanh nghiệp.

Trả lời:

Do những vấn đề doanh nghiệp nêu trên không thuộc thẩm quyền nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ghi nhận và có ý kiến kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét.

Câu hỏi 9:

Công ty SUMIDEN DEVICE INNOVATIONS VIETNAM CO., LTD

Về việc phải lấy Giấy chứng nhận chất lượng từ Trung tâm Kiểm định quốc gia (đối với dụng cụ bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang, nón bảo hộ ...). Có khi lô hàng nhỏ, chúng tôi chỉ nhập khẩu 2, 3 cái nhưng phải gửi 1 cái đi kiểm định chất lượng. Và thế là chúng tôi mất 1 cái để kiểm định và còn phải trả phí kiểm định. Đôi khi phí kiểm định cao hơn giá trị lô hàng.

* Kiến nghị: nên có 1 quy định rõ ràng về số lượng và giá trị lô hàng cần phải kiểm định chất lượng. Lô hàng nhỏ dưới số lượng, giá trị quy định thì được miễn kiểm định?

Trả lời:

Nội dung Công ty kiến nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận và sẽ có kiến nghị với Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.


 

VII. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu hỏi 1:

Công ty SUMIDEN DEVICE INNOVATIONS VIETNAM CO., LTD

Chúng tôi muốn đưa ra ý kiến về thời gian để nhận được phản hồi từ Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai về việc Xử lý (hủy) thiết bị:

- Thời gian quy định trong Thông tư: Các Sở Tài nguyên Môi trường phản hồi trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ doanh nghiệp.

- Sau 10 ngày, doanh nghiệp liên lạc với Sở qua điện thoại trước để hỏi kết quả, thì Sở yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ.

- Sau khi doanh nghiệp nộp bổ sung giấy tờ thì lại phải đợi 10 ngày một lần nữa để có kết quả trả lời.

- Chúng tôi muốn nói là doanh nghiệp phải mất gấp đôi thời gian (20 ngày, trong trường hợp phải bổ sung giấy tờ để có được kết quả trả lời từ Sở.

*Kiến nghị: rút ngắn thời gian xử lý trả lời kết quả, ví dụ: trong vòng 3 ngày, Sở sẽ trả lời cho doanh nghiệp về việc có cần phải bổ sung giấy tờ hay không.

Trả lời:

Theo Khoản 3, Điều 4, Quy định về trình tự, thủ tục hủy phế liệu, phế phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được ban hành tại Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai thì trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, có văn bản chấp thuận phương án hủy phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp.

Theo quy định nêu trên, sau khi nhận được hồ sơ đăng ký hủy phế liệu, phế phẩm của Công ty TNHH Sumiden Việt Nam (gọi tắt là Công ty) vào ngày 09/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, thẩm định. Sau khi thẩm định hồ sơ, nhận thấy thiếu báo cáo năng lực của đơn vị thu gom chất thải sau khi hủy phế liệu, phế phẩm nên Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2042/STNMT-ĐK ngày 13/5/2016 thông báo Công ty bổ sung.

Sau khi nhận được văn bản bổ sung của Công ty vào ngày 19/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và có Văn bản số 2290/STNMT-ĐK ngày 27/5/2016 chấp thuận phương án hủy phế liệu, phế phấm của Công ty, thời gian xử lý là 06 ngày làm việc, trước 4 ngày so với thời gian quy định tại Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh.

Mặt khác, do Công ty là doanh nghiệp thường xuyên đăng ký phương án hủy phế liệu phế phẩm tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu đế khỏi phải bổ sung hồ sơ.

 

VIII. SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Câu hỏi 1:

Công ty Otsuka OPV JSC

Nội dung của Luật doanh nghiệp mới thi hành từ tháng 7 năm 2015, đặc biệt là các quy định liên quan đến IRC, ERC rất khó để lý giải. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng tổ chức hội thảo giới thiệu lại một lần nữa cho các doanh nghiệp.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đầu tư cũ (2005) thì nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thì Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Luật Đầu tư mới (2014) đã tách bạch hai nội dung trên, cụ thể:

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC): theo quy định tại Điều 3, Luật Đầu tư 2014, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Theo quy định tại Điều 39, Luật Đầu tư 2014 thì nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: mã số dự án đầu tư; tên, địa chỉ của nhà đầu tư; tên dự án đầu tư; địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án; thời gian hoạt động của dự án; tiền độ thực hiện dự án; ưu đãi và các điều kiện đối với dự án….

 

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC): theo quy định tại Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 29, Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm: tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; vốn điều lệ.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thông qua các hình thức như sau:

a) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư 2014:

Theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2014 “Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư”.

  Do đó, nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện quy trình sau đây:

  Bước 1: thực hiện lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

  - Trường hợp thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp: nhà đầu tư thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  - Trường hợp thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp: nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

  Bước 2: thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (ERC): sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC), nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  b) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế:

  Theo quy định tại Điều 26, Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau:

          - Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư 2014 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Thành phần hồ sơ, thủ tục đăng ký góp vốn mua cổ phần thực hiện theo quy định tại Điều 26, Luật Đầu tư 2014 và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn nằm ngoài khu công nghiệp) và tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn nằm trong khu công nghiệp).

  Theo quy định tại Điều 46, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. Trường hợp nhà đầu tư góp vốn mua cổ phần không thuộc các trường hợp theo quy định tại Điều 26, Luật Đầu tư 2014 nêu trên thì thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 

IX. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG

 

Câu hỏi:

Công ty BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

1) Đề nghị có giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông ở giao lộ trước cổng Amata

2) Đề nghị sớm hoàn thiện giao thông kết nối với cảng Cái Mép.

 

Trả lời:

Câu hỏi 1: Đề nghị có giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông ở giao lộ trước cổng Amata.

- Ngày 25/02/2016, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng cầu Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã kiểm tra tình hình giao thông tại nút giao ngã tư Amata. Qua đó, đoàn làm việc đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng cầu Đồng Nai:

+  Tổ chức phương án phân làn cho xe mô tô lưu thông trên cầu vượt Amata nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời cắm biển báo cấm xe gắn máy đi lên cầu.

+ Thu hẹp tiểu đảo dưới chân cầu vượt Amata (hướng từ TPHCM đi Hà Nội) thêm 01 làn xe để đảm bảo đủ bề rộng mặt đường cho các phương tiện là container quay đầu xe về hướng TPHCM được thuận lợi và an toàn.

+ Lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đậu trước Lotte Mart, thay đổi biển báo cấm xe container rẽ trái vào giờ cao điểm bằng biển báo cấm xe tải trên 5 tấn rẽ trái.

Các nội dung trên, Bộ giao thông vận tải đã chấp thuận triển khai thực hiện tại văn bản số 4483/BGTVT-KCHT, ngày 22/4/2016 về việc tổ chức giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến QL.1 và QL.51 trên địa bàn TP. Biên Hòa. Hiện nay, Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng cầu Đồng Nai đang lên kế hoạch thực hiện.

- Mặt khác, hiện nay UBND tỉnh đã giao cho UBND TP. Biên Hòa lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường song hành QL.1 tại khu vực ngã tư Amata. Tuyến đường dài 421m, điểm đầu tại ngã tư Amata (trước ngân hàng Vietinbank), điểm cuối giao với đường vào trường tiểu học Phan Bội Châu (đường Yết Kiêu). Tuyến đường song hành này nằm bên phải đường QL.1 theo chiều từ TPHCM đi Hà Nội.

* Câu hỏi 2: Đề nghị sớm hoàn thiện giao kết nối với cảng Cái Mép.

* Trả lời: Các dự án kết nối với cảng Cái Mép bao gồm đường Liên Cảng  Cái Mép – Thị Vải, đường Phước Hòa – Cái Mép, đường 991B. Các tuyến đường trên do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư xây dựng.

- Dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải được khởi công từ năm 2009. Tuyến đường này nối liền hệ thống cảng và các khu công nghiệp chạy dọc sông Cái Mép - Thị Vải (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dài khoảng 21,3km, trong đó đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gần 20km. Điểm đầu tuyến bắt đầu từ cảng container Cái Mép hạ (huyện Tân Thành) và điểm cuối tuyến là cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Dự án đường vào Cảng Phước An hiện nay Công ty Cổ phần Cảng Phước An đang đề xuất đầu tư theo hình thức BOT.

- Dự án đường Phước Hòa – Cái Mép và đường 991B đều kết nối với đường QL.51 hiện nay sắp triển khai thi công.

* CÂU HỎI TRONG HỘI NGHỊ

I. CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC HẢI QUAN

 

I/ Công ty Olympus Vietnam Co,.Ltd.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Nơi làm thủ tục: Chi cục HQ Long Thành

Câu hỏi 1:

- Theo quy định Tờ khai luồng xanh không phải ký tuy nhiên còn nhiều giấy tờ phải kê khai mặc dù đã khai điện tử.

Trả lời:

Hiện nay theo quy định doanh nghiệp chỉ phải nộp chứng từ đối tờ khai luồng vàng và luồng đỏ. Tờ khai luồng xanh doanh nghiệp không phải nộp chứng từ.

Câu hỏi 2:

Liên quan đến phần trả lời của cơ quan Hải quan trong hội nghị đối với câu hỏi số 4, 5, 6. Chúng tôi cảm ơn quý cơ quan đã có câu giải đáp phù hợp.

- Riêng câu số 14 về việc lắp đặt camera đề nghị giải thích thêm về chi phí lắp đặt camera.

Đại diện JBAH (Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai):

Câu hỏi này cũng liên quan đến hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản: chúng tôi có nhiều quan ngại về việc lắp đặt camera, chúng tôi muốn hỏi về tính hiệu quả của việc giám sát này?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 38 Luật Hải quan quy định phương thức giám sát hải quan được thực hiện bằng các phương thức sau đây:

a) Niêm phong hải quan;

b) Giám sát trực tiếp do công chức hải quan thực hiện;

c) Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật.

Như vậy, việc Cục Hải quan Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát hàng hóa ra vào doanh nghiệp chế xuất là đã thực hiện theo hướng sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật. Đây là biện pháp giám sát thuận lợi nhất cho doanh nghiệp (không phải bố trí nơi làm việc cho công chức hải quan giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp) và cũng phù hợp với tình hình nhân sự của cơ quan hải quan không thể bố trí người giám sát trực tiếp. Đây cũng là việc áp dụng quản lý rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả chi phí lắp đặt camera để phục vụ công tác giám sát của hải quan.

Về phương pháp vận hành thực tế cũng như hiệu quả cụ thể thì đây là nghiệp vụ kiểm soát chống buôn lậu của cơ quan hải quan nên cơ quan hải quan không thể thông báo cho doanh nghiệp biết.

II/ Công ty Sakaguchi Plastic Việt Nam

Địa chỉ: KCN Amata, Biên Hòa Đồng Nai

Chi cục làm thủ tục: Chi cục Hải quan Biên Hòa.

Câu hỏi 3:

Quy định hồ sơ thông quan phải lưu trữ trong 5 năm. Đối với tờ khai đã hết hạn lưu trữ 5 năm nếu công ty muốn hủy có phải khai báo hải quan không? Nếu có thì phải làm các thủ tục gì?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

2. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế, hồ sơ báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế, hồ sơ xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp bản giấy theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính thì người khai hải quan phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan.

5. Người khai hải quan có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, sổ sách, chứng từ kế toán trong thời hạn theo quy định của  pháp luật về kế toán. Ngoài ra, người khai hải quan phải lưu trữ các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, bao gồm chứng từ vận tải đối với hàng hóa xuất khẩu, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ, tài liệu liên quan đến định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Như vậy, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế, hồ sơ báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế, hồ sơ xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp, thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật về kế toán. Các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lưu trữ trong thời hạn 5 năm, bao gồm chứng từ vận tải đối với hàng hóa xuất khẩu, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ, tài liệu liên quan đến định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.  

Hết thời hạn lưu trữ của từng loại chứng từ, công ty được quyền tự xử lý, cơ quan hải quan không có ý kiến.

III/ Công ty Kao Việt Nam

Địa chỉ: KCN Amata, Biên Hòa Đồng Nai

Chi cục làm thủ tục: Chi cục Hải quan Biên Hòa.

Câu hỏi 4:

Công ty chúng tôi có dự định nhập "lều, bạt cũ đã qua sử dụng" HS code 6306.22.00 từ Nhật Bản để làm nhà kho tạm trong mùa mưa. Vậy xin quý Hải quan tư vấn giúp chúng tôi có thể nhập mặt hàng này không? Vì giấy phép đầu tư không có mặt hàng này và nếu được nhập thì có phải làm thêm các thủ tục đặt biệt gì không nếu nhập theo loại hình phi mậu dịch và mậu dịch.

Trả lời:

Về chính sách xuất nhập khẩu: theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì mặt hàng "lều, bạt cũ đã qua sử dụng" có mã HS là 6306.22.00 không nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu, nên Công ty được phép nhập mặt hàng này.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất phù hợp với hàng hóa đã đăng ký trong Giấy phép đầu tư. Tuy nhiên mặt hàng nhập khẩu là "lều, bạt cũ đã qua sử dụng" công ty nhập để làm nhà kho tạm trong mùa mưa phù hợp với mục tiêu đầu tư của Công ty thì được nhập khẩu, đề nghị công ty liên hệ Chi cục Hải quan Biên Hòa để được hướng dẫn thủ tục.

Về chính sách xuất nhập khẩu của của loại hình nhập khẩu phi mậu dịch và mậu dịch là như nhau.

Câu hỏi 5:

Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC việc lưu trữ chứng từ theo hướng đơn giản hóa. Vậy chúng tôi không biết có cần thiết lưu trữ tờ khai gốc có dấu hải quan đăng ký, qua khu vực giám sát tại cảng hay không? Vì trên phần mềm hải quan đã thông quan điện tử, chúng tôi không thấy ghi phải lưu trữ giấy tờ này trong thông tư.

Trả lời:

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đối với 02 trường hợp như sau:

Trường hợp Công ty khai tờ khai theo hình thức điện tử, Công ty không phải in tờ khai để lưu trữ.

Trường hợp Công ty khai tờ khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, Công ty phải lưu trữ tờ khai hải quan gốc.

IV/ Công ty Teruno BCT

Địa chỉ: KCN Long Đức, Long Thành Đồng Nai

Chi cục làm thủ tục: Chi cục Hải quan Long Thành.

Câu hỏi 6:

Về việc lắp đặt Camera

Sau khi lắp đặt Camera theo đề nghị của Hải Quan thì việc kiểm tra Hải Quan thực tế (trực tiếp) sẽ không thực hiện nữa có phải không? Trong phần trả lời của HQ chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì Công ty chúng tôi cũng đã dự kiến sẽ lắp đặt Camera vào tháng 7.

Trả lời:

Do doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách ưu đãi thuế, ưu đãi đầu tư so với các doanh nghiệp khác nên Pháp luật quy định doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan (Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ). Vì vậy, việc doanh nghiệp chế xuất lắp đặt camera để cơ quan hải quan giám sát đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất là đúng quy định.

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vẫn phải được thực hiện khi tờ khai Hải quan được hệ thống phân vào luồng đỏ theo quy định về quản lý rủi ro của ngành hải quan.

Câu hỏi 7:

Khi công ty tiến hành thông quan xuất nhập khẩu nội địa doanh nghiệp mở tờ khai xuất có phải nộp bản photo tờ khai đã thông quan để cho đầu nhập tiến hành khai nhập không? Lý do mua bán theo hợp đồng 3 bên. Nếu phải đưa tờ khai cho người nhập thì sẽ bị lộ giá bán, đây là bí mật của bên bán.

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp không phải xuất trình tờ khai xuất khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ. Tuy nhiên doanh nghiệp lưu ý là khi khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp phải khai vào tiêu chí "số quản lý nội bộ” ký hiệu "#&XKTC"; đồng thời doanh nghiệp nhập khẩu phải khai vào tiêu chí "số quản lý nội bộ” "#&số tờ khai xuất khẩu tại chỗ", trên cơ sở đó cơ quan hải quan tham chiếu những nội dung có liên quan để kiểm tra.

Câu hỏi 8:

Khi tiến hành khai xuất khẩu: người mua ở Anh – Great Britan – Mã nước sẽ là GB. Tuy nhiên khi tiến hành khai thì cán bộ hải quan hướng dẫn để mã nước là VN (Việt Nam). Lý do khai XNK nội địa nên phải đặt là VN.

Trả lời

Đối với trường hợp mua bán XNK tại chỗ, người mua hàng ở nước Anh – Great Britan, chỉ định giao hàng ở Việt Nam, Công ty khai mã nước nhập khẩu là GB.

V/ Công ty TBIV – Việt Nam

Địa chỉ: Lô BF11-20 Tân Thuận, KCX Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh

Chi cục làm thủ tục: Chi cục Hải quan Long Thành.

Câu hỏi 9:

Công ty TBIV – Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong KCX Tân Thuận. Hiện tại công ty đã thành lập chi nhánh tại Đồng Nai (vẫn hưởng ưu đãi của chế xuất). Sau này khi nhà xưởng xong, công ty sẽ di dời toàn bộ máy móc, hàng hóa xuống KCN Long Đức. Vậy thủ tục di dời đối với hải quan sẽ như thế nào?

Trả lời:

Công ty TBIV – Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong KCX  sau khi di dời toàn bộ máy móc, hàng hóa xuống KCN Long Đức thì theo quy định công ty vẫn được kế thừa quyền lợi của mình. Về thủ tục đề nghị công ty có công văn gửi Hải quan Đồng Nai và Hải quan KCX Tân Thuận; đồng thời có báo cáo quyết toán phần nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết đến thời điểm bàn giao để 02 cơ quan Hải quan phối hợp với nhau làm thủ tục kết toán phần nguyên liệu, máy móc thiết bị ở Hải quan KCX Tân Thuận và bàn giao cho Hải quan Đồng Nai để tiếp tục theo dõi và doanh nghiệp thực hiện báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định.

VI/ Công ty Asaba Việt Nam Manufactoring.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Nơi làm thủ tục: Chi cục Hải quan Long Thành

Câu hỏi số 10:

Công ty là doanh nghiệp chế xuất, sản xuất sản phẩm là mặt hàng "giá đở" trong quá trình xuất hàng đi Nhật thì các thùng chứa giá đỡ bị hư hỏng và công ty muốn xuất thùng carton để thay thế có được hay không?

Trả lời:

Công ty là DNCX chỉ được hoạt động theo ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất muốn mua hàng trong nước để xuất đi nước ngoài thì phải bổ sung quyền xuất khẩu trong giấy phép đầu tư. Riêng trường hợp này Công ty không phải mua hàng trong nước để xuất đi nước ngoài mà mua thùng carton để thay thế bao bì sản phẩm bị hư hỏng để xuất khẩu phục vụ cho sản xuất của mình, phù hợp với giấy phép đầu tư nên không phải bổ sung quyền xuất khẩu trong giấy phép đầu tư.

VII/ Cty Aido Industry Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Chi cục làm thủ tục: Chi cục Hải quan Long Thành.

Câu hỏi 11:

Công ty chúng tôi có sản xuất mặt hàng nắp bơm dầu máy bơm, khi xuất khẩu cần có C/O From E để được hưởng ưu đãi về thuế suất tại Trung Quốc. Khách hàng yêu cầu chúng tôi áp mã 8413 – máy bơm nguyên chiếc không có bộ phận. Liệu chúng tôi có thể áp mã HS này được không?

Trả lời

Câu hỏi có liên quan đến mã số thuế, để áp mã chính xác cần phải có mô tả hàng hóa, tài liệu kỹ thuật cụ thể của mặt hàng.

Công ty có thể liên hệ Phòng Thuế XNK – Cục Hải quan Đồng Nai cung cấp mẫu sản phẩm, tài liệu kỹ thuật để được hướng dẫn trực tiếp.

VIII/ Công ty Washin Việt Nam

Địa chỉ: KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai

Chi cục làm thủ tục: Chi cục Hải quan Biên Hòa.

Câu hỏi 12:

Công ty chúng tôi muốn bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất. Mặt hàng: lá phôi dập- stamping foil.

Từ thời gian trước doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu mặt hàng trên với HS 39269099 (12%). Ngoại quan giống nhau, công dụng để in tem, nhân lên sản phẩm giống nhau. Nay chúng tôi muốn bán mặt hàng này cho doanh nghiệp chế xuất thì phải làm thế nào?

Công ty chúng tôi sản xuất sơn cho đồ gỗ, giấy phép đầu tư đã có đăng kí kinh doanh cho mã HS 3212, mã 3 thì chưa được đăng ký kinh doanh. Chúng tôi muốn xử lý như thế nào để không ảnh hưởng đến hồ sơ của xuất nhập khẩu thay định mức.

Trả lời

Câu hỏi có liên quan đến mã số thuế, để áp mã chính xác cần phải có mô tả hàng hóa, tài liệu kỹ thuật cụ thể của mặt hàng.

Công ty có thể liên hệ Phòng Thuế XNK – Cục Hải quan Đồng Nai cung cấp mẫu sản phẩm, tài liệu kỹ thuật để được hướng dẫn trực tiếp.


 

II. CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC THUẾ NỘI ĐỊA

Câu hỏi:

Công ty Sansei Industry Việt Nam Co., LTD

Theo Công văn 8810/CT-TTHT ngày 30/9/2015 về việc phản ánh qua đường dây nóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy tại Đồng Nai có các số điện thoại này không?

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh:

Chúng tôi đề nghị có công văn công bố đường dây nóng của tỉnh Đồng Nai gồm điện thoại, email của lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Cục Hải quan, Lãnh đạo Cục thuế. Căn cứ vào công văn chúng tôi có thể phản ánh kịp thời những vướng mắc đến các vị lãnh đạo. Đường dây nóng cũng góp phần chống tiêu cực.

Trả lời:

Đường dây nóng nóng của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đặt ở 2 bộ phận. Bộ phận tuyên truyền hỗ trợ nộp thuế và giải thích chính sách, và Phòng Kiểm tra nội bộ sẽ nhận các thông tin của doanh nghiệp về công tác quản lý thuế và điều hành của cơ quan thuế, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cơ quan thuế.

Đường dây trả lời về chính sách thuế: 0613.847.836

Đường dây trả lời về kiểm tra nội bộ: 0613.843.474

Cục thuế cũng có địa chỉ mail đặt tại trang website của Cục thuế để tiếp nhận của doanh nghiệp bất cứ lúc nào.


 

III. BAN QUẢN LÝ KCN TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN BAN QUẢN LÝ KCN

Công ty Aido Industry Việt Nam

Câu hỏi:

Công ty đang có một chi nhánh hoạt động song song ở KCN Long Đức. Vì là doanh nghiệp chế xuất và chúng tôi không có chức năng mua hàng nội địa để xuất đi nước ngoài nên chúng tôi phải lập một chi nhánh. Vậy công ty có thể gộp chi nhánh và công ty này làm một được không?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành thì công ty không được gộp chi nhánh và công ty này làm một được. Đề nghị công ty liên hệ Ban quản lý để có hướng dẫn cụ thể   về trường hợp này.

 


 

IV. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Câu hỏi:

Công ty Cổ phần Otsuka OPV

Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật ATLĐ-VSLĐ về bảo hiểm tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Hỏi:

Chế độ bảo hiểm cho người lao động đã được áp dụng trước đây (công ty thanh toán 100% theo chứng từ, hóa đơn hợp lệ đồng thời hưởng chế độ sau khi giám định tai nạn lao động (nếu có)). Vậy theo Nghị địnhNghị định 37/2016/NĐ-CP , từ ngày 01/7/2016 Doanh nghiệp FDI phải đóng thêm 1% về Bảo hiểm tai nạn và bênh nghề nghiệp có phải không? Hay chờ Thông tư hướng dẫn? Nếu đóng 1% thì người lao động được hưởng như thế nào nếu bị tai nạn lao động?

Trả lời:

Hiện nay Nghị định 37/2016/NĐ-CP vẫn còn nhiều vướng mắc và chưa có Thông tư hướng dẫn để thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có những góp ý để xây dựng Thông tư hướng dẫn. Do đó khi nào có ban hành Thông tư hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có phổ biến để các doanh nghiệp biết để thực hiện.

* CÂU HỎI SAU HỘI NGHỊ

I. CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC HẢI QUAN

Câu hỏi:

Công ty Sankyu Logistics (Vietnam) Co., ltd.

Địa chỉ: Đường số 4, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3

Nơi làm thủ tục: Chi cục Hải quan Nhơn Trạch

Công ty chúng tôi đang hoạt động dịch vụ kho ngoại quan ở Khu CN Nhơn Trạch 3. Hôm trước, Chi cục HQ Nhơn Trạch có yêu cầu chúng tôi về việc phát hình ảnh camera theo dõi trong kho ngoại quan lên web để Chi cục HQ Nhơn Trạch có thể quan sát từ trụ sở cơ quan HQ.

Chúng tôi biết Nghị định 08 có quy định về việc lắp đặt camera, dung lượng lưu trữ nhưng hình như là không có quy định cụ thể về việc phát (công khai) hình ảnh camera lên web.

Hiện nay chúng tôi đã trang bị đầy đủ thiết bị để cơ quan HQ có thể lập văn phòng bên trong kho ngoại quan để quan sát hình ảnh trực tiếp tại chỗ.

Trường hợp phát hình ảnh lên web thì công ty chúng tôi phải tốn chi phí để cải tạo lại hệ thống camera, thêm nữa là mặc dù có ID và Password nhưng vẫn có nguy cơ cao về việc bị truy cập từ bên ngoài.

Nếu có văn bản quy định về việc công khai hình ảnh camera lên web thì vui lòng cung cấp văn bản đó.

Nếu không có thì kính đề nghị cơ quan HQ xem xét lại, không bắt buộc về việc công khai hình ảnh camera lên web.

Trả lời:

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

d) Chủ kho ngoại quan phải có hệ thống sổ sách kế toán được ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho và được nối mạng trực tiếp với hải quan quản lý kho ngoại quan. Kho ngoại quan phải được lắp đặt hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn giám sát hàng hóa nhập, xuất, tồn kho của cơ quan hải quan.

Theo quy định trên, việc lắp đặt camera giúp việc giám sát hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho và được nối mạng đảm bảo truyền thông tin, hình ảnh thông qua đường truyền internet để cơ quan hải quan quản lý kho ngoại quan thực hiện kiểm tra giám sát mà không cần phải tổ chức thực hiện giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp.

 

II. CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC THUẾ NỘI ĐỊA

Câu hỏi:

Công ty Terumo BCT Vietnam

Địa chỉ: A6 KCN Long Duc, Long Thành, Đồng Nai

Về PIT của Người  sang VN công tác ngắn hạn:

Hiện nay, đối với người sang Việt Nam làm việc dù chỉ có một ngày (sang hỗ trợ kỹ thuật) thì Công ty chúng tôi vẫn đang thực hiện trả PIT theo từng quý đối với thu nhập tại Việt Nam và thu nhập tại nước ngoài (Nhật).

Trong phần trả lời của Cục Thuế có đề cập “Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.  Vậy như thế nào mới là đúng?

Trả lời:

Đối với cá nhân không cư trú,thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt nam không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập: tức là cá nhân đó phải thực hiện khai thuế TNCN tại VN.


 

III. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG

 

Công ty Terumo BCT Vietnam

Địa chỉ: A6 KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Câu hỏi:

Mỗi ngày, trên đường cao tốc và đường Quốc lộ đều thường xuyên phát sinh tình trạng sự cố giao thông, hạn chế giao thông do xe tải hư hỏng vì trang thiết bị cũ hoặc chất quá tải. Đề nghị cơ quan chức năng có những quy chế để bảo đảm xe tải lưu thông phải được kiểm tra kỹ thuật đầy đủ và không chất quá tải.

Trả lời:

 

1. Đối với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về quản lý tình trạng kỹ thuật xe được quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ GTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. (kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo định kỳ). Trường hợp các phương tiện xe cơ giới đường bộ lưu thông mà không có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật hoặc giấy hết hạn sử dụng sẽ bị các lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường xử lý theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

          Ngoài ra, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan đến phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, giữa 02 kỳ kiểm định, trước, sau mỗi chuyến đi hoặc mỗi ngày mỗi ngày hoạt động, phải kiểm tra, sửa chữa thường xuyên, định kỳ được quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ GTVT quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới.

          2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kiểm soát, xử lý xe quá tải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 8045-CV/TU ngày 03/3/2015 về việc chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2015 về việc chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

          Theo đó, Sở GTVT – Công an tỉnh – Cục Quản lý đường bộ IV đã có Quy chế phối hợp liên ngành số 6587/QCLN ngày 19/11/2015 để tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá tải trọng cho phép. Lập các chốt liên ngành để kiểm soát tại các tuyến đường có các mỏ vật liệu như mỏ đá Tân Cang, QL.1K để kiểm soát. Ngoài ra, các cơ quan chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe tải có hành vi vi phạm về tải trọng qua các trạm cân cố định, lưu động, cân sách tay. Triển khai việc lắp đặt ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, giám sát tải trọng và bảo vệ môi trường tại các trạm cân của 32 mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại văn bản số 927/UBND-CNN ngày 01/2/2016.

          Công tác tuyên truyền: Sở GTVT đã phối hợp với các cơ quan liên quan đã tổ chức cho các hợp tác xã vận tải, các doanh nghiệp vận tải, các chủ mỏ, bến bãi, cảng, các đầu mối xếp hàng ký cam kết không vi phạm về tải trọng. Đối với các lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát về tải trọng cũng đã ký cam kết không can thiệp vào quá trình xử lý tải trọng xe.

          Kết quả về cơ bản đa số các chủ xe, lái xe tải đã có ý thức chấp hành tốt về tải trọng theo định.

 

PHẦN TIẾNG NHẬT

付録1

2016年日系企業との対話会合

事前質問の回答内容

 I.  ドンナイ税関局の回答

I/ JFE SHOJI STEEL VIET NAM CO., LTD

住所: AMATA工業団地、ビエンホア市、ドンナイ省

税関手続き実施先:ビエンホア税関支局

質問 1:

輸入品のHS 7225.11.00 & 7225.19.00(付録II&IIIに該当しない)は2015年12月31日付けの通達58/2015/TTLT-BCT-BKHCN号が施行される前は品質国家検査を実施しなければなりませんでしたが、本通達の施行後は品質検査が不要ですので、企業にとって有利なことですので、継続して適用していただきたい。

回答: 輸入鉄の品質を規定する管轄権限は商工省及び化学技術省にあります。ドンナイ税関局は2015年12月31日に発行されました通達58/2015/TTLT-BCT-BKHCN号の規定に従い、輸入鉄の品質を検査しています。

質問 2:

EPZの顧客へ輸出するとき(HS: 7226.19.90)、通達58号の施行前は商品の実際検査は一部検査、(原材料の検査は5%-10%/月)で、施行後は100%検査となりました。この変更点は企業を困らせています。

商品は9時30分と13時30分の前に発送できません。(税関職員の勤務時間)

税関検査するのに、長く待たなければなりません。

前のように一部検査の実施に戻していただきたい。

回答:

- ドンナイ税関局は直接JFE SHOJI STEEL VIETNAM社の代表者に連絡して本件について確認しました。その結果、税関検査比率に関する質問は当社ではなく、取引先である輸出加工企業の質問であり、ほとんどはドンナイ税関局で手続きしていない企業であります。輸入鉄のチャンネル分けは税関機関のリスク管理システムにより国家管理政策に従って実施しています。

-「商品は9時30分と13時30分の前に発送できない。税関検査するのに、長く待たなければならない。」の内容について、JFE SHOJI STEEL VIETNAM社に確認しましたらドンナイ税関局ではなく、ホーチミン市税関局で発生しましたことです。

質問 3:

2015年3月25日付けの通達38/2015/TT-BTC号第59条の輸出用の原材料、機械、設備及び商品の在庫状況の確認に関する質問

前までは、必要書類は下記のとおりです。

-        清算報告書、輸出・輸入申告書、銀行振り込み書原本

-        税関職員は税関機関にて書類を確認します。

現在の必要書類は下記のとおりです。

-        清算報告書、輸出・輸入申告書、銀行振り込み書原本、出庫伝票、入庫伝票、経理アカウントデータ(Excel File)

-        税関職員は企業にて全ての書類を確認します。

企業の課題:

-        税関機関が求めている書類、データの作成、入力に時間がかかります。

-        税関職員が企業の会計データを理解できるよう企業はスタッフを配置しなければなりません。

企業の要望:

前のやり方に戻していただきたい。企業は清算報告書、輸出・輸入申告書、銀行振り込み書原本を提出し、税関職員は税関機関で書類を確認します。

回答:

2015年3月25日付けの財政省発行通達38/2015/TT-BTC号の輸出加工用の輸入原材料の管理に関する規定は通関段階の行政手続きを簡素化しました。具体的に、企業は加工契約書、輸入原材料の名目、輸出製品名目、原材料のノルマの通知は必要がありません。輸入原材料の管理は通関後の段階に変更されました。具体的に、生産過程での原材料使用状況、原材料の在庫状況、決算書の検査及び通関後の検査を実施します。

通関段階に企業は原材料の情報について申告しなくても良いので、原材料・機械・設備・輸出製品の使用状況、在庫状況を監査しないといけない企業の場合は税関期間が監査できるよう通達38/2015/TT-BTC号第59条第2項a点に規定されました伝票、書類、帳簿をすべて提示しなければなりません。

従い、変更前は、企業は通関段階ですべての情報を申告し、税関期間はそれに基づいて監査しますが、現在の規定は通関段階の行政手続き簡素化をはかり、監査を受けないといけない企業の場合は通関後に提示する方向に変更されました。ついては、企業の要望のように、変更前の規定を適用することができません。

 

II/Olympus Vietnam Co,. Ltd.

住所: ロンタン工業団地、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンタン税関支局

質問 4:

小さな輸入貨物でも当社に来ていただいて通関検査をお願いしている。これに対し、税関の方から苦言をいただいているが、精密機器や医療製品に使う輸入部品は、品質的な懸念があって、弊社内での検査を継続していきたい。継続的なご協力を得たい。③で記載した送迎サービスを企画いただくことも一つの解決策と考える。

回答:

税関法第22条の規定によると、商品実際検査場所は:税関支局、生産所

御社は現在、すべてのコンテナ貨物は生産所で検査を実施しています。小規模(数箱)の貨物で頻繁に発生する場合は税関機関は内部人力ならびに企業へのスピーディな対応が対応できるよう税関機関での検査を実施しています。(企業は税関職員が会社まで行くのを待たなくても良い。)

しかし、御社の「部品の品質の確保のため、会社での検査」の要望について、ドンナイ税関局はロンタン税関支局に対して本件を取り調べ、対応するよう指導します。

 

質問 5:

VNACCSになったが、未だ紙の申請を出している。また、リキデーション管理も同様である。紙の申請をなくせないのであれば、税関側の有志で有償の申請書収集サービスを会社を作って収集してほしい。サービスを依頼する企業のみとサービス会社が契約して収集を受託して行えればよい。必要な経費はサービス料に含めればよい。これで、資料の改ざんに企業は関与できない。

回答:

(通達38/2015/TT-BTC号第16条の)規定によると、ある場合は通関手続きには原本が必要となります(たとえば、指定された商品の場合のC/O – 原産地証明、取引インボイス(Invoice)、ライセンス、専門検査に関する書類、価値申告書などです)。その場合は、2チャンネル及び3チャンネルに仕分けられた通関申告書については企業は紙書類を提出、提示しなければなりません。しかし、2チャンネル及び3チャンネルに仕分けられる比率は約40%で、残りの60%はグリーンチャンネルです(紙書類のチェックが免除されます)。

御社の提案のように、税関局で有償の申請書収集サービス会社を作ることはベトナム法律的に許されていません。企業は通関手続き代理サービスを提供している会社と契約して、通関業務などを実施してもらえます。

意見交換会の配布資料にはドンナイ税関局を紹介するパンフレットがあり、そこにCong Thanh社、Hai Minh社など信頼できる通関手続き代理店について言及しています。ご参照ください。

 

質問 6:

EPEでの部品破壊廃棄

立会いの関係者を企業が送迎している。税関側の有志で有償の送迎サービスを会社を作ってやってほしい。サービスを依頼する企業のみとサービス会社が契約して送迎を受託して行えればよい。必要な経費はサービス料に含めればよい。

回答:

Olympus Vietnam社はロンタン工業団地に所在し、ロンドゥック工業団地にあるロンタン税関支局第3チームにて通関手続きを実施しています。ロンタン税関支局の報告によると、御社は平均的に月に1回ほどの不良品廃棄が発生し、税関職員を規定どおりに廃棄の立会いのため派遣しなければなりません。これまで、部品などの廃棄現場の立会い関係者が同時に来ることができるよう、御社は税関職員と天然資源環境局職員の送迎を実施しました。しかし、企業が税関職員のための送迎を実施しないといけない規定はありません。ドンナイ税関局は本件について意見と受け取りし、税関支局は移動手段、時間などを調整するよう注意し、企業は税関職員のための送迎を実施しないようお願いします。

また、御社が提案したサービス会社については、通関手続き代理実施するサービス会社のサービスをご利用することができます。(信頼できる通関サービス会社はドンナイ税関局の紹介パンフレットに記載されています。)

 

III/ SUMIDEN DEVICE INNOVATIONS VIETNAM CO., LTD

住所:AMATA工業団地、ビエンホア市、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンビン輸出加工区税関支局

 

質問 7:

*2014年12月31日前に税関検査を受けた年度が4月1日から始まる企業の場合。

質問:2015年度の期初残高はどのデータになる?会計帳簿のデータになる?

*税関検査を受けていない企業の場合。(データの照合していない。)

質問:2015年度の期初残高はどのデータになる?

回答:

* 2015年12月8日付けの財政省発行文書18195/BTC-TCHQ 号第7点の内容によると、

a)輸入原材料、輸入原材料で作られた完成品の決算報告書のデータは企業の会計データである;

b)原材料の在庫確定タイミングは年度の終了日である(たとえば、企業の年度は2015年1月1日から2015年12月31日までの場合は原材料の在庫確定日は2015年12月31日である;

 従い、4月1日から年度が始まる企業の場合、原材料の在庫確定日は3月31日であります。2015年度の期初のデータは会計帳簿の152アカウント(原材料の場合)、及び155アカウント(製品の場合)の期初(2015年4月1日)のデータであります。

*通関監査が未実施で、データの比較していない企業の場合:

年度が4月1日から始まる企業の2015年度期初データは2015年4月1日付けの会計帳簿のデータであります。

前回の清算書類(LIQUIDATION FORM)のデータが会計帳簿上のデータと相違がある場合、税関機関が企業の決算書を確認するときに、企業は説明しなければなりません。

 

質問8:

企業の機能通貨はUSDである。

質問:2015年以降は決算報告書にどのレートを適用すればよい?

回答:

2016年2月17日付けの税関総局発行文書1171/TCHQ-GSQL 号第II項第3点に下記のとおりガイドラインがありました。

「経理法及び関係ガイドライン文書の規定によると、外貨で計上する組織、個人に有利な条件を与えるために、企業がフォーム15/BCQT-NVL/GSQL号に従って決算報告書を作成する際に、各市・省の税関局は企業に対して企業の会計帳簿のとおりに、ベトナムドンまたは外貨であるUSD、EUROで輸入原材料・完成品の価格を記入しても良いことを説明すること。」

従って、企業はUSDで会計帳簿に計上する場合は、決算報告書にVNDに変換しないでUSDを使用しても良いです。

 

質問 9:

規定によると梱包資材はBOM登録しなければなりません。しかし、在庫状況をコントロールしていない企業がいます。梱包資材を輸入する際は、全てをその月の経費として計上します。従い、NG比率はその月に使用した資材を売れた商品の数に割って計算します。

質問:このやり方はOKですか?ダメの場合、企業はどのように刷れば良いですか。

回答:

梱包資材は152アカウントに計上しないで、経費の方に計上しなければなりません。ドンナイ税関局は税関総局に対して報告し、統一のやり方について指導文書を発行するよう提案しました。

税関総局の指導文書を待っている間に、経費として計上した資材に関する決算報告を確認する際に、企業は税関機関に対して本件に関する経費計上及び管理方法について説明すること。

 

質問10:

同じ商品のNG比率は取引ごと、タイミングごと(月)違います。

質問:NG比率を月次それとも年次に計算した方が良い?NG比率に関する税関検査に準備した方が良い書類は?

回答:

- 2015年3月25日付けの財政省発行通達38/2015/TT-BTC号第55条第3項は次のとおり規定されている。

「3.生産する前に、組織・個人は商品ぞれぞれのノルマ及び歩留まり率を策定しなければなりません。生産の過程で、実際に合わせてノルマを見直しし、関係書類、伝票を保管しなければなりません。」

- 税関法第59条は税関機関の責任について次のとおり規定しています。「企業の輸出用商品の生産、加工の過程での輸入原材料の使用状況を確認すること。」

従い、企業がノルマ、歩留まり率を策定したが、実際の生産過程で歩留まり率の変更がある場合、企業は歩留まり率を見直しし、関係書類、伝票を保管しなければなりません。税関検査の際に提示しなければなりません。ついては、歩留まり率の見直しタイミングは企業が主動的に生産過程によって実施することです。

 

IV/ BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

住所:AMATA工業団地、ビエンホア市、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンビン輸出加工区税関支局

質問 11:

          1.  電子通関を行っているが、通関後の通関完了書を5年間保管が必要。電子化は紙の保管の削減も効果としてあるのでなくして欲しい

          2.  電子税関申請をしているにも関わらず、銀行提出用に紙申請を行っている税関と銀行の連携して完全電子化を進めて欲しい

          3.  バランスシート変更(数量⇒金額)での監査方法がどのように変わるかの説明会の開催希望

回答:

* 要望 1:

現在、税関法に従って、税関機関はリスク管理上、通関段階の手続き、書類の簡素化を図り、検査業務を通関後の段階に変更しています。従って、通関後に税関機関が監査できるよう企業は規定どおりに、書類を保管する義務があります。

企業の書類保管義務は2015年3月25日付けの通達38/2015/TT-BTC号第3条第5項に次のとおり規定されています。「通関申告者は書類を本条の第2項の規定どおりに、帳簿・経理書類を経理の法律の規定どおりに保管する責任はある。また、通関申告者は輸出品に関する運送伝票、輸出用製品の梱包伝票、技術資料、実際の生産上のノルマに関する書類、伝票など輸出入品に関する書類を5年間保管すること。

通関申告者は上記の書類の原本を保管しなければならない(税関機関に原本を提出した場合を除く)。電子書類は電子取引の法律の規定に従って、電子形式で保存または紙書類に変換して保管する。」

*要望 2:

企業によると、輸出入品の支払手続きする際に、銀行から税関機関の印鑑つきの紙の通関申告書を求められています。

2015年1月21日付けの政府発行議定08/2015/NĐ-CP号第25条第9項は電子通関申告書について次のとおり規定しています。

「電子通関申告書は税の手続き、原産地証明書発行手続き、銀行振り込み手続き及びその他の行政手続きに使用価値があり、市場流通の際に商品の合法性の証明になる。国家管理機関は電子通関申告書を使用し、通関申告者に対して紙での通関申告書を求めないこと。

税関機関は関係の国家管理機関に対して電子での通関申告書情報を提供する責任がある。」

しかし、企業が言及したように、銀行などその他の管理機関がまだ紙の通関申告書を求めているところがあります。

従って、管轄である国家銀行に本件についてご要望いただきますよう提案します。

*要望 3:

ドンナイ税関局は輸出加工企業及び輸出加工・生産品に関する決算報告について案内する2016年4月22日付けの文書825/HQĐNa-GSQL 号を発行しました。また、2016年5月11日付けの通知文書113/TB-HQĐNa号にて財政学院での決算報告書の作成方法など電子通関手続きに関する業務訓練コースの開講について通知しました。ご参加希望の場合はお申し込みください。

申し込みに関する連絡先:財政学院Ms. Huong,

Tel: 0988.009.688, Email: khoathuehaiquanvtc@gmail.com

 

V/ HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED.

住所:  LOTECO,ビエンホア市、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンビン輸出加工区税関支局

質問 12:

税関への輸出申告で専用のソフトウェアを利用しているが、エラーが度々発生する。対処をソフトウェア会社に連絡するも対応が遅く(数日後に来社)、出荷計画を見直さなければならなくなることがある。(エラーが出る原因が分らないので、未然防止の為にも操作マニュアル等の資料を作成・配布を頂けないか。)

回答:

ドンナイ税関局はThai Sonソフトウェア会社に企業の意見をお伝え、下記のとおり回答がありました。

御社の質問内容ではどのエラーなのか分からなかったため、Thai Sonソフトウェア会社から直接原田工業ベトナム社に連絡して確認しました結果、清算書類に関するエラーで現在修復できたことが分かりました。

今後、企業で直接のサポートが必要な時は一番早く対応できるよう誓約します。ソフトウェアに関するご質問は下記ドンナイ地域の担当者までご連絡いただきますようお願いいたします。

Mr.Châu、Tel: 0909.309.078、Email:ngocchau@thaison.vn

 

VI/ Mabuchi Motor Vietnam Ltd.

住所: ビエンホア2工業団地、ビエンホア市、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンビン輸出加工区税関支局

質問 13:

2015年までは材料在庫の数量を3カ月ごとに税関に報告していたが、2016年より年に1度在庫「金額」を報告することに改められた。これに伴い、税関監査の方法等について変更があるようであれば、具体的に教えていただきたい。

回答:

輸出加工企業の輸入原材料に関する通関管理方法は行政手続き観測の目的でLiquidation Reportを四半期ずつの報告から年に1回の報告に変更しました。この変更は企業にとって有利な変更です。決算報告は四半期に1回ではなく、年に1回実施すれば済みます。

上記の変更は2015年1月21日付けの政府発行議定08/2015/NĐ-CP号にて規定され、2015年3月15日から施工されました。ドンナイ税関局はウェブサイトにて本件について公開しています。

ドンナイ税関局は企業に対して2016年4月22日付けの文書825/HQĐNa-GSQL号にて輸出加工企業及び輸出品加工・生産に関する決算報告について案内しました。また、新しい文書を発行する際は、ドンナイ税関局のウェブサイトwww.dncustoms.gov.vnにて掲載していますので頻繁にウェブサイトを確認しますようお願いします。

 

VII/ JBAH (ホーチミン日本商工会ドンナイ部会):

質問14:

EPEに対して製品の出入りを管理する目的で、正門にカメラを設置するように指導を受けております。しかし、今回のカメラ取り付けに関しては、その実質的な効果に対して多くのJBAH会員企業から疑問の声が上がっているため、その具体的な効果及び実際の運用方法について説明をお願いしたい。

回答:

2015年11月9日付けの政府発行114/2015/NĐ-CP号第1条第2項は工業団地、輸出加工区、経済地区について次のとおり規定しています。

「輸出加工区や輸出加工企業は、フェンスにより外部と分離され、入り口・出口、門があり、税関局および関係部局の検査、監視、コントロールができる条件を確保されること。」

税関法第38条第2項に税関監視方法について次のとおり規定しています。

a)税関封印;

b)税関職員により直接監視;

c)技術設備、手段の使用

従い、ドンナイ税関局が輸出加工企業に対して出入りする商品を監視するカメラの設置要請は「技術設備、手段の使用」方法を適用しましたわけです。この監視方法は企業にとって一番有利な方法です。企業は直接監視する税関職員の仕事場を用意する必要ないし、直接監視の税関職員を派遣できない場合もあります。

実際の運用及び具体的な効果については、インターネット回線により税関機関に送られる企業に設置されましたカメラのデータにより、税関機関は輸出加工企業の商品の出入りを監視することが出来、企業での直接監視を実施しなくても良いです。このリスク管理方法も国際的に通用しています。

 

 

VIII/ Asaba Viet Nam Manufacturing Co., Ltd.

住所:ロンタン工業団地、ロンタン県、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンタン税関支局

 

質問15:

当社第2期(2015年9月末決算)年次在庫申告書を2015年12月28日に提出したが、現在まで確認がない状況が続いている。税関に再三問合せを行うも、新システム導入に伴ない、税関で細部調整中との回答であった。

税関からの早期確認を望む。

回答:

税関機関の確認では、御社は2016年の決算報告書の確認対象者ではありません。ドンナイ税関局はロンタン税関支局に対して御社に文書にて本件について回答するよう指導しました。

 

IX/ Suzuki Vietnam Corporation

住所: Amata工業団地、ビエンホア市、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンビン輸出加工区税関支局

質問16:

通達38/2015/TT-BTC号第42条第3項「税管理法第42条第3項c点に規定され、法律21/2012/QH13号第1条第11項に改正されました輸出品、輸入品に関しては、納税者は通関前又は商品受け取る前に納税しなければならない」

納税者は納税した後も商品・原材料を受け取ることができない。

納税プロセス:

Text Box: 税関

 

Text Box: 納税者

 

     

 

 

                                   

Text Box: 銀行
Text Box: 国庫

  

 

 

 

 

 


 

原因:

税関機関は納税者が納税した分を受領していない。

国庫と税関機関との間の遅延の原因は不明確。

提案:

納税者が振り込み書を提示するだけで納税済みと認めていただきたい。

回答:

本件について、ロンビン輸出加工区税関支局は企業に確認しました。Suzuki Vietnam社はVietcombankドンナイ支店から納税していますが、税関支局の経理システムを確認しましたら、下記のことが分かりました。

2016年4月20日にSuzuki Vietnam社は9つの輸入通関申告書を作成しました。経理システムで確認すると、国庫のデータは2016年4月22日受信できました。企業が提出しました銀行振り込み書の日付は2016年4月21日でした。しかし、銀行のデータが税関システムに送られてきたのは2016年4月25日であります。

本件は銀行からのデータ送信が遅かった為です。結果として、税関支局は企業が提出したました銀行振り込み書に基づいて、その日のうち、通関手続きを完了しました。

現在、税関機関では全国規模で税関電子決済サイト(ゲート)経由での国家予算の徴収を展開しています。税関総局は25銀行(Vietcombankも含む)と協力覚書を締結しました。協力覚書を締結した銀行から振り込んでいただく場合、納税金が税関の電子通関システムにすぐに移動され、企業は納税済みとみなされ、通関又は商品の受け取りが可能になります。

ドンナイ税関局は本件に関する銀行からのデータ送信が遅延になった件について銀行に連絡し、改善を求めます。

 

質問17:

通達38/2015/TT-BTC号第43条は納税期間は保証期間でもあり、通関申告書を出してから30日間過ぎてはいけないと定めました。

課題:

-        納税保証は実際納税者に役に立っていない。

-        通関日以降延滞金が発生する。

-        延滞金は高い。(0.05%/日=18%/年)

原因:

-        保証してもらえるよう、納税者は銀行に口座を持っていないといけない。現在の銀行金利は5%~6%/年

要望:

-        銀行保証が必要ない

-        0.05%/日(18%/年)の延滞金を撤廃。

回答:

企業が言及した内容は輸入税、輸出税No. 45/2005/QH11号第15条及び税管理法を改正、補充する2016年4月6日付けの法律106/2015/QH13号第3条に規定されています。具体的には次のとおりです。

「課税対象の輸入品、輸出品については税関法の規定どおりに通関前又は商品受け取る前に納税しなければならない。(本条第2項に規定されたケースを除く)(優先企業)

信用組織に課税金額を保証された場合は通関又は承認の受け取りが可能ですが、税管理法に従い、通関日又は商品受け取る日から納税日までの延滞金を支払わなければならない。保証期間は通関申告書提出日から最大30日間。」

従い、企業が納税すべき税金を支払わず、国家予算に影響することがないように、企業は納税しなければならない、納税しない場合は銀行保証が必要であることを法律で定められています。

延滞金については2016年7月1日以降は次のとおりになります。

「納税者は規定の納税期限、延長納税期限、税管理機関の通知書に書いてある期限、税管理機関の処罰決定書に書いてある期限より遅く納税した場合、納税すべき税金及び納税すべき税金の0.03%/1日の延滞金を支払わなければならない。」

 

質問 18

税還付、税取り消し及びその手続きに関する通達38/2015/TT-BTC号第114条の

- 税還付の事例

問題点:輸入税の還付手続き(FTA証明書:フォームD,フォームEなど)に様々な書類、伝票(契約書、インボイス、振り込み書など)が必要で時間がかかります。

要望:税還付手続きの簡素化

回答:

本件は2015年3月25日付けの財政省発行通達38/2015/TT-BTC号第114条ではなく、超過納税金の還付に関する第49条に規定されています。

通達38/2015/TT-BTC号第49条第3項に超過納税金の還付手続きについて次のとおり規定されています。

a.1)超過納税金、延滞金、罰金の処理要請文書:原本1枚、その中に次の内容を明記すること。

通関申告書番号、税金・延滞金納入書類番号、納入した税金・延滞金・罰金の金額、納入すべき税金・延滞金・罰金の金額、超過納入した税金・延滞金・罰金の金額、超過納入した理由、処理方法

a.2) 超過納入した税金・延滞金・罰金を証明する書類、伝票:コピー1枚(通関申告手続きする際に通関書類に本書類を一緒に提出した場合を除く)

a.3) 罰金に関する領収書:コピー1枚(あれば)

上記の書類は確認のために必要な書類です。企業は規定に従って実施いただきますようお願いいたします。

 

X/ KYC Machine Industry Viet Nam.

      住所:ロンドゥック工業団地、ロンタン県、ドンナイ省

      通関手続き実施先:ロンタン工業団地税関支局

質問 19:

      2015年の通達38号に従いの決算報告書

回答:

2015年3月25日付けの財政省発行通達38/2015/TT-BTC号に従いの決算報告書に関しては、様々なガイドライン文書がありました。具体的に、2015年12月8日付けの文書18195/BTC-TCHQ号、2016年1月18日付けの文書811/BTC-TCHQ号、2016年1月18日付けの財政省発行文書812/BTC-TCHQ号、2015年12月21日付けの文書12072/TCHQ-GSQL号、2016年1月21日付けの文書597/TCHQ-GSQL号、2016年2月4日付けの文書1108/TCHQ-GSQL号、2016年2月17日付けの文書1171/TCHQ-GSQL号、2016年2月29日付けの文書1501/TCHQ-GSQL号、2016年4月1日付けの税関総局発行文書2646/TCHQ-GSQL号があります。

また、ドンナイ税関局では2016年4月22日付けの文書825/HQĐNa-GSQL号にて輸出加工企業及び輸出用商品の加工、生産に関する決算報告書について案内しました。企業はその文書を参照して実施いただけます。

ドンナイ省税関局は2016年5月11日付けの通知文書113/TB-HQĐNa号にて財政学院での決算報告書の作成方法など電子通関手続きに関する業務訓練コースの開講について通知しました。ご参加希望の場合はお申し込みください。

 

XI/ Shiseido Việt Nam

住所:Amata工業団、ビエンホア市、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンビン輸出加工区税関支局

質問20:

1.グリーンチャンネルの輸出、輸入申告書に2016年10月5日付けの文書9061/TCHQ-GSQL号のガイドラインどおりに税関機関の印鑑を押さない場合、この申告書は輸出入室(C/O発行機関)、税務局、銀行などその他の機関に認められますか。たとえば、現在、企業がC/O発行申請する際は申告書を公証コピーして一緒に提出しないと受理されません。一方、2015年10月22日付けの文書1295/GSQL-GQ1号に次のとおり案内しました。「関係国家管理機関(税に関する手続き、原産地証明書発行手続き、銀行振り込み手続き及びその他の手続き、市場流通の管理)は税関機関と通関申告書に関する情報を交換する責任があり、通関申告者に対して紙での通関申告書を求めないこと。」。従って、ドンナイ税関局より税関総局に対してC/O発行手続き又はその他の銀行書類の簡素化を実施するよう商工省と交渉するよう要請して頂きたい。

回答:

2015年1月21日付けの政府発行議定08/2015/NĐ-CP号第25条第9項は電子通関申告書について次のとおり規定しています。

「電子通関申告書は税の手続き、原産地証明書発行手続き、銀行振り込み手続き及びその他の行政手続きに使用価値があり、市場流通の際に商品の合法性の証明になる。国家管理機関は電子通関申告書を使用し、通関申告者に対して紙での通関申告書を求めないこと。

税関機関は関係の国家管理機関に対して電子での通関申告書情報を提供する責任がある。」

現在、財政省は本件について商工省とやり取りしています。御社から商工省、商工局に本件について要望してください。

 

2.国内から原材料、部品を調達(輸入)しました輸出加工企業の場合、輸出通関申告書がグリーンチャンネルであれば、輸出者がグリーンチャンネルの輸出通関申告書に印鑑を入手しないと、輸入者が輸入手続きを実施することができないなど、輸出加工企業は輸入通関申告書(イェローチャンネル、レッドチャンネル)だけを完成すればよい?

回答:

2015年3月25日付けの財政省発行通達38/2015/TT-BTC号第53条は輸出商品確定根拠について次のとおり規定しています。

「現地での輸出商品、国内から輸出加工区、輸出加工企業又は国境経済地区へ販売された商品の場合、(輸出商品確定根拠)は通関完了の輸出申告書、輸入申告書である。」

従い、輸出加工企業が国内から原材料、部品を調達した場合、輸出通関申告書がグリーンチャンネル(通関完了であること)であれば、輸出加工企業は輸入通関申告書を実施すればよいです。グリーンチャンネルの輸出通関申告書に印鑑を入手しなくてもよいです。

 

3.通達38/2015/TT-BTC号の第80条は輸出加工企業にとって有利な条件を与えています。たとえば、商品、原材料を保管する用の倉庫を輸出加工区以外のところでレンタル可能など。しかし、保管倉庫のため、輸出する際、企業は商品を税関機関指定の商品検査場所に戻さなければなりません。従って、企業は商品の運搬代、人件費、時間等余計にかかり、特に企業は1回に40’コンテナを10~20コンテナを輸出しています。ついては、ドンナイ税関局より財政省、税関総局に対して次のとおり提案いただきたい。「輸出加工企業に対して一般倉庫を商品、原材料の倉庫として認めたなら、一般倉庫が生産所での商品検査場所の条件を満たした場合、その一般倉庫で保管している輸出入商品をその場で通関検査が可能になるようご検討いただきたい。」

回答:

2015年3月25日付けの財政省発行通達38/2015/TT-BTC号第102条に工事現場又は生産拠点での商品実際検査の場所について次のとおり規定しています。

「検査場所は工場・プロジェクトの建設、投資案件の実施、輸出用商品又は商品の生産のために輸入されました機械、設備、原材料、部品を終結する場所である。」

従い、規定によると、企業は税関の検査の条件を満たした場合、生産拠点、工場での商品実際検査を受けることが可能ですが、それ以外のレンタル倉庫での商品実際検査の実施は認められません。

ドンナイ税関局は本件について受け取りし、税関総局へ報告いたします。


 

II.税関局の回答

 

質問 1:

Fujikura Electronics Vietnam Ltd.

出張者などの短期居住者に対しても個人所得税が課税され、また出張者がある場合は事前に税務署への報告義務が課せられている。日越租税条約により免税措置があるが、申請が複雑により適用が困難。一定の線引きを設けて緩和頂きたい。

回答:

2013年8月15日付けの財政省発行通達111/2013/TT-BTC号第1条に納税者について次のとおり規定しました。

「個人所得税法第2条、個人所得税法をガイドライン、改正、補充する2013年6月27日付けの政府発行議定65/2013/NĐ-CP号第2条の規定に従い、納税者は居住者及び非居住者で、議定65/2013/NĐ-CP号第3条及び個人所得税法第3条に規定されている課税所属がある個人をいう。」

納税者の課税所属範囲の確定は次の通りです。

居住者の場合、課税所得は、ベトナム国内及び国外で発生した支払い元及び支払い先を問わない所得であります。

非居住者の場合、課税所得はベトナム国内で発生した支払い元及び支払い先を問わない所得であります。

2013年8月15日付けの財政省発行通達111/2013/TT-BTC号第27条はベトナムで活動していない外国契約者と契約したベトナムの組織の責任について次のとおり規定しました。

「ベトナム法律に従って設立され、活動している組織(ベトナム側)が外国契約者と契約し、その外国契約者がベトナムで仕事する外国人と労働契約を結んでいる場合、ベトナム側は外国契約者に対して外国人労働者の個人所得税納税義務及び外国人労働者に関する情報(外国労働者名簿、国籍、パスポート番号、勤務期間、担当業務、所得)の提供義務について通知しなければなりません。外国労働者がベトナムでの勤務開始の7日間前までにベトナム側が税務機関に外国労働者に関する情報を提供しなければなりません。」

2013年12月24日付けの財政省発行通達205/2013/TT-BTC号第53条は租税条約の適用手続きについて規定しました。

「租税条約適用手続きは税管理法及び現行ガイドライン文書の規定に従って実施すること。」

2013年11月6日付けの財政省発行通達156/2013/TT-BTC号第16条第13項に租税条約により免税、減税の対象になる所得がある外国人に関する租税条約適用手続きについて規定しました。

上記の法律根拠によると、

ベトナムで個人所得税を納税する人の課税所得の確定には下記のことに基づきます。

居住者の場合、課税所得は、ベトナム国内及び国外で発生した支払い元及び支払い先を問わない所得であります。

非居住者の場合、課税所得はベトナム国内で発生した支払い元及び支払い先を問わない所得であります。

ベトナムでの居住については2013年8月15日付けの財政省発行通達111/2013/TT-BTC号第1条第1、2条に来てされています。

ベトナムの組織がベトナムで活動していない外国契約者とサービス提供の契約を締結して、外国契約者がそのサービスの実施のためベトナムに社員を派遣刷る場合、2013年8月15日付けの財政省発行通達111/2013/TT-BTC号第27条に従い、外国労働者がベトナムでの勤務開始の7日間前までにベトナムの組織は税務機関に対して外国労働者の情報を提供しなければなりません。

租税条約により免税、減税の対象になる所得がある外国労働者の場合、2013年11月6日付けの財政省発行通達156/2013/TT-BTC号第16条第13項の規定に従って適用手続きを実施してください。

しがたい、上記の規定を改正することは税務機関の所轄権限ではありません。

 

質問 2:

BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

            (A)   損金算入できる項目が増加したい(日本と同じ)。

            (B)   税務局の税務登録システムのデータを正確にして欲しい。

            (C)   税務制度の変更を突然実施しないようにして欲しい。

回答:

(A)&(C)はベトナム国会の所轄権限

(B)は税務総局の所轄権限


 

III. 工業団地管理委員会の回答

 

質問1:

Asaba Viet Nam Manufacturing Co., Ltd.

1.  労働課:外国人採用の承認通知書は毎年郵送にて受領していたが、今年は郵送されなかった。労働課に問合せたところ、今年から窓口での受領に変更されたと通知された。ルール変更がある場合は、事前連絡があるべきではないか。

 回答:

外国人採用の承認通知書を郵便で送付するやり方は人民委員会から企業の外国人採用計画登録対応窓口として委任されましてからは実施しています。しかし、実施展開中に、多くの企業(特にTam Phuoc工業団地、Long Thanh工業団地入居企業)から郵便物が届かないなど苦情があり、直接管理委員会の窓口での受け取りを希望する声がありました。

現在、管理委員会は書類の処理結果を郵送にて通知することをドンナイ省郵便局と連携して展開しています。従って、企業は外国人採用計画登録手続き又はその他の関係手続きする際に、結果を直接窓口での受け取り、又は郵送での受け取りの選択ができます。

 

2. 投資課:投資関連手続については、特殊事情もあり解らないことが多い。相談窓口での丁寧な説明を望む。(今回弊社で投資元の代表者交代に係わるライセンスの切替え手続を行っていますが、手続要領がはっきり説明してもらえず、時間が非常にかかっている。)

回答:

Asaba Viet Nam Manufacturing Co., Ltd.様は代表者交代に係わる投資ライセンス切り替え手続きについてDIZA投資課に2回来られました。

1回目:御社が手続きについて聞いてきたときに、投資課担当者は具体的に案内し、必要書類のフォームも提供しました。また、企業の時間を節約する為に、正式な提出する前に、メール経由で書類を確認できるよう担当者のメールアドレスも提供しました。その後、メールにて御社から送られてきた書類を確認し、正確的に、迅速に回答返事しました。

2回目:御社は2016年5月27日にDIZAに投資ライセンス切り替え申請書類を提出しました。

現在、御社の申請書類は投資課にて規定どおりに処理しています。従い、御社が言及した「手続要領がはっきり説明してもらえず、時間が非常にかかっている」というのは事実ではありません。御社の担当者に再度確認いただきたいです。不明確な内容がある場合、DIZAに直接ご連絡いただきますようお願いします。

      質問2:

HISAMITSU VIETNAM PHARMACEUTICAL CO.,LTD

(課題) 請求書発行日から5日間以内(土日問わず)に振込が完了しないと無条件に工場への電力供給が停止する。請求書処理の社内ルールに従って処理をしなければならない為、毎回処理が大変である。1ヶ月に3回ある請求書の発行も非常に困る。 

(要望) 請求書発行を1ヶ月に1回にして頂きたい。また請求書発行日から5日間以内という振込期日の見直しも検討して頂きたい。(翌月末支払い等)

回答: (ドンナイ電力会社)

2013年10月21日付けの議定1371/2013/NĐ-CP号第17条に生活目的以外の電力売買に関する電力売る側の電力使用メータの確定について次のとおり規定されました。

「...100.000kWh/月の場合は1ヶ月に3回」

従って、御社が要望した1ヶ月に1回の請求書発行は実施できません。ご理解いただきますようお願いいたします。


 

IV. 消防警察の回答

質問1:

Long Duc Investment Company Limited

当団地及び進出企業に対し消防警察(PCCC)からの防火服、救難救助装備等の購入の要望が出されており、これらは何れも高価なもので且つ人数分そろえる様指示があり中小企業を中心に不満の声が出されております。法律で規定されているとはいえ、必要性、実用性の観点からしても過度な要求の様に見受けます。レンタル工場の様な小規模の工場に対しては共同購入を認める等の緩和措置をPCCCに要求します。

回答:

2001年6月29日付けの消防法、2013年11月22日付けの消防法の改正、補充する法律に基づき、

消防法及び改正消防法を施行ガイドラインする2014年7月31日付けの政府発行議定79/2014/NĐ-CP号の規定に基づき、

2014年7月31日付けの政府発行議定79/2014/NĐ-CP号を施行ガイドラインする2014年12月16日付けの公安省発行通達66/2014/TT-BCA号に基づき、

実際の火災が発生した状況に基づき、消防警察が来る前に、下部の消防隊は火災状況を把握し、消防及び救助救難活動を実施する第一チームです。このチームの消防活動により多くの火災が発生最初の段階で消し、被害を抑えることができました。現場での4つ方針の強化、下部消防隊の有効活動向上するため、

上記の法律根拠並びに実際の状況に基づいて、2014年11月12日に公安省は下部消防隊、民事防衛隊の設備整備に関する規定を通達56/2014/TT-BCA号にて発行しました。2015年10月6日に、公安省は下部消防隊、民事防衛隊の消防服装について規定する通達48/2015/TT-BCA号を発行し、2016年1月8日から施行されています。下部の消防隊、民事防衛隊に整備する消防手段名目は通達56/2014/TT-BCA号第5条に規定され、最低の条件であります。

上記は企業が従わなければなりません法律文書であります。ドンナイ省消防警察は消防に関する国家管理機関として企業に対して消防服装、救助救難設備の購入を案内したことは規定どおりのことであります。

中小企業で消防手段への投資が困難の場合、実施スケジュール、計画を作成しドンナイ省消防警察に報告してください。とりあえず、1シフトの下部の消防隊の人数に合わせて個数を整備しても良いです。

 

質問2:

BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

・消火器の交換頻度(今は半年毎)を減らして欲しい(消火器の寿命は一般的に8年程度あると言われる)

・エレベーターの運用者に対する教育は不要と思われる。

・バイク置場など過剰な自動消化設備の設置義務を廃止して欲しい。

回答:

a. 家・施設の消防手段に関する整備、配置、点検、メンテナンスを規定するベトナム国家規準TCVN 3890-2009、手持ち消火器及び押す消火車について規定するベトナム国家規準TCVN 7435-2: 2004、2014年10月28日付けの公安省発行通達52/2014/TT-BCA号の規定によると、消防設備手段の点検、メンテナンスは6ヶ月を過ぎてはいけません。(故障した設備のみ取り替えます。)

 

b. 2014年12月16日付けの公安省発行通達66/2014/TT-BCA号第16条第1項によると、消防に関する訓練を受ける対象者は次のとおりです。

消防法第37条第2項に規定された消火指揮者

下部の消防隊、民事防衛隊の職員、隊員

火災のリスクがある環境で勤務している人又は火災に関する薬品、製品を取り扱う人

船舶、列車、飛行機の指揮者、30人乗り以上の機械的交通手段、火災に関する薬品、製品を運搬する手段に勤務する人

消防手段を生産、販売する企業で勤務している人

その他消防訓練を受けたい人

従って、エレベーターの運用者に関しては、下部消防隊の隊員である場合又は火災のリスクがある環境で勤務している場合は規定どおりに消防訓練教育を受けなければなりません。それ以外は必須ではありません。

     

c. ベトナム国家規準TCVN 3890-2009によると、「建設階数及び面積を問わずオイル、燃料など入っている機械、設備を収納する建物」、及び消防警察局の案内にもよると、300m2以上の面積がある駐車場には自動消化設備を整備しなければなりません。

御社の「バイク置場など過剰な自動消化設備の設置義務を廃止して欲しい」という要望については、ドンナイ省消防警察はベトナム国家規準TCVN 3890-2009を取り替える新ベトナム国家規準草案の意見として提案しました。具他的に、駐車場などの施設については一定以上の規模がある場合だけ自動消火設備を整備しなければなりません。

生産活動を行う上で、何かご意見がありましたらご連絡ください。ドンナイ省消防警察は法律の規定に基づいて、企業に案内し、一番有利な条件を与えるよう努力します。


 

V. 公安局の回答

質問 1:

Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.

交通道路の整備に関する努力を評価しています。しかし、一部のバイク使用者の運転仕方は改善されいません。左折又は右折する際は安全確保な周りを確認していません。車など数が増えているので、バイクと車の衝突事故の発生が多くなってきています。特に、雨天のとき、レインコートを着用して猛スピードで走るバイクがいるので、いつに事故が発生してもおかしくない状況です。従って、運転手の交通安全知識改善する為に公安局の方で定期的に安全運転訓練、勉強会などを開催していただきたい。

回答:

道路、鉄道の交通事故は主に3つの原因により発生します。それは交通参加者の意識、交通参加手段及び交通インフラであります。毎年の道路、鉄道交通事故の原因の統計によると、人間の意識による事項原因が97%となっています。交通参加者の意識はとても良くないです。

2008年道路交通法第15条の規定によると、

1.  通行方向を変更する前、交通手段運転者はスピードを落とし、変更方向が分かるサインを出す。

2.  通行方向を変更する際、交通手段運転者は歩行者、自転車専用道路に通行している歩行者、自転車を優先、反対方向の車両を優先しなければならないし、他の人や車両に影響又は危険しないことを確認してから通行方向を変更する。

3.  住宅地では、交差点又はUターンできる看板が設置されいる場所でのみ車両をUターンする。

4.  横断歩道、橋の上、橋の入り口・出口、陸橋の下、歩道トンネル、高速道路、道路と鉄道を交差するところ、狭い道路、坂道、視界が影響されいるカーブ道路にはUターンしてはいけない。

2008年道路交通法第24条の規定によると、

交差点に接近するとき、交通手段運転者は交通手段のスピードを落とし、次のどおり優先しなければならない。

ロータリー方向に通行する看板がない場合、右から来る車両を優先する。

ロータリー方向に通行する看板がある場合、左から来る車両を優先する。

優先道路と優先ではない道路の交差点、又は主要道路と主要ではない道路の交差点では優先ではない道路、主要ではない道路から来る車両は優先道路、主要道路の車両を優先しなければならない。

現在の交通参加者の意識は低く、原因は不十分な知識であるためです。しがたい、交通参加者に道路、鉄道の交通安全に関する知識を理解してもらう為の訓練が必要です。道路の交通に参加するのは主に青年、ワーカ、各分野の労働者であります。毎年、毎月、交通法律の周知する為に、道路、鉄道交通警察室では関係機関と連携して住宅地、学校などで実施しました。また、工業団地管理委員会とも連携要請しましたが、企業がワーカの参加の調整ができない理由で工業団地管理委員会から断られました。これも道路、鉄道交通警察室の課題でもあります。今後、道路、鉄道交通警察室が工業団地での交通法律周知、訓練など実施できるよう、ワーカを参加させるようご協力お願いしたいです。

 


 

VI. 労働・傷病兵・社会局の回答

質問 1:

Suzuki Vietnam Corporation

ベトナムで勤務する外国労働者に関する労働法の施行についてガイドラインする2016年2月3日付けの政府発行議定11/2016/NĐ-CP号について。エキスパートのワークパーミット申請書類に下記の書類が必要となります。

外国団体が発行した専門家(専門分野)証明書

大学卒業証明書またはそれに相当するもの、及び当該分野での3年以上の勤務経験がある。

企業の課題:上記下線されている証明書によりワークパーミットの取得が難しくなります。

要望:上記下線されている書類の求めを撤廃するよう政府に提案いただきたい。

回答:

ベトナムで勤務する外国労働者に関する労働法の規定をガイドラインする2016年2月3日付けの政府発行議定11/2016/NĐ-CP号第3条第3項によると、専門家に関する必要書類はつぎのとおりです。

外国の機関、組織、企業による専門家であることを証明する文書

ベトナムで勤務予定の分野で大学以上の卒業証明書又はそれに相当するものがあり、及び該当分野での3年以上の勤務経験があること。特別な事例は政府首相により決定されること。

上記の条件を撤廃する御社の要望について、労働局は受け取りし、労働省に提案します。

 

質問2:

Fujikura Electronics Vietnam Ltd.

最低賃金が毎年10%以上の高い上昇を続けており、物価上昇率との乖離が大きくなってきている。材料調達率が低いベトナムにおいては、人件費が製造業にとって最大の投資メリットとなるが、このまま上昇を続ければ他国との競争力低下が懸念される。

回答:

最低賃金は国際的基本の労働基準であり、世界中の国々にて適用されています。

最低賃金は労働者を守る有力的なツールであり、特に弱い立場にいる労働者です。労働者、雇用者及び国家のバランス確保できるよう、最低賃金の上昇率は労働者を代表する組織、雇用者を代表する組織及び国家との間の話し合いにより決められます。

この数年、最低賃金は継続的に10%以上の上昇率で上げられています。企業はこの上昇率によりベトナムの投資環境の競争力が影響されるではないかと懸念されていますが、現在の最低賃金はまだ労働者の最低限の生活条件をカバーできていません。現在のワーカの賃金は最低の生活規準の70%-80%しか対応できいません。

企業の立場から見ると、ワーカの賃金が少しでも上がると事業活動成果が大きく影響されるのでワーカ賃金を上げるのに慎重に考えないといけません。しかし、ドンナイ省所在企業を対象に調査した結果、多くの企業は最低賃金よりも高い賃金を払っています。

東南アジア(ASEAN)の各国の最低賃金と比較すると、ベトナム労働者がもらえる最低賃金は地域内でも低い方です。ILO組織の2014-2015年統計によると、ベトナムの最低賃金は90-128USD/月である中、タイは237USD/月、マレーシアは244-275USD/月であります。日本の最低賃金は693-907円/月であります。

最低賃金の上昇は労働効率及び経済成長にも繋がります。しがたい、企業は事業活動成果及び生産能力を上げるのに、生産活動計画の見直しや、テクノロジーの導入、ワーカの技術向上など実施した方がよいです。

質問3:

HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED.

現法律では1日4時間(8時間勤務の場合)、1ヶ月で30時間、1年で200時間を超えてはいけないとなっているが、1ヶ月で50時間、1年で400時間以下とかにはならないか。(大幅な受注増や季節要因(テト休暇の対応等)で作業員の変動が多くなり、品質や生産性に影響が出ている。)

回答:

2015年12月16日付けの労働・傷病兵・社会省発行の通達54/2015/TT-BLĐTBXH号第6条、第3項によると、季節的な生産活動または受注加工活動がある企業では労働者の残業時間は1年で300時間を越えてはいけません。

毎年、生産状況に基づいて、企業は各労働者の年間勤務時間の計画を策定し、1日の基本勤務時間を配置します。

御社の要望(年間の残業時間は400時間以下)については労働局として受け取りし、労働省に提案します。

 

質問 4:

Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.

最低賃金を上昇させて生活水準の底上げを図ることと、全従業員の賃金を一律(同じ割合)で引き上げることは全く別の問題だと考えます。従業員が誤った理解をしているため、会社や組合から説明するが、中々理解してもらえない。(もしくはそういったアクションを起こす前にストライキを恐れて議論にすらならないケースもあります。)最低賃金の見直しは、全従業員の賃金を一律で引き上げることではないと明確に説明してもらいたい。(もちろん最低賃金の見直しで逆転現象が起こらないように企業として調整することは大前提です)行政からの通達を用いて考え方を周知することで、従業員の納得性が高まると考えます。

回答:

2015年11月14日付けの議定122/2015/NĐ-CP号の規定によると、地域別最低賃金を改定する際、雇用者が労働者に支払う賃金は法律の各規定に基づき、教育されていない労働者と教育されている労働者、専門技術がある労働者との合理的なバランス、新入社員と熟年社員とのバランスを確保しなければなりません。

地域別最低賃金は賃金テーブルのその他の賃金を定める基準となります。従い、地域別最低賃金を改定する際、企業は2013年7月1日付けの議定49/2013/NĐ-CP号第7条に規定された賃金テーブル作成原則(継続している2つの賃金の差は5%以上が無いといけない)に基づいて賃金テーブルのその他の賃金を改定しなければなりません。同時に、対話などを強化し、賃金、優遇制度の透明性をつくることは雇用者と労働者との安定的な関係作りに重要な対策の1つであります。

 

質問5:

Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.

安易に転職を繰り返す若い労働者が多いことを懸念しています。1年や2年で技術は身につきません。より高い賃金を目指して職を変えるのは労働者の権利だと思いますが、一方でこの先10年、20年後のベトナムの労働市場(労働者の質)に不安を覚えます。安易に転職する風潮が続くことで、長期的には核となる技術・スキルを持たない人材が多く排出され、最終的にはベトナムの競争力の低下につながると考えます。高校、大学等では知識・技術を学ぶだけでなく、働くことの意味や一人前の技術者としてスキルを身につけるために必要なプロセス(経験)を正しく理解している人材の育成を期待します。(職業観の醸成)

回答:

現在、「隣の芝生は青く見える」という心理を持っている一部の若いワーカがいます。この状況を改善するのに、下記の3者の協力が必要です。

・労働者:高校在学中に自分に相応しい職業、分野を考えて選択し、会社に入社して間もない頃は忍耐して仕事する必要があります。新しい環境、新しい仕事に慣れるまで困難を乗り越えないといけません。安定的に安心して仕事するように心掛けることです。

・雇用者:労働者を定着させるのに、労働者に相応しい賃金、手当てを支払うこと意外に、労働者の精神的な面も考えないといけません。労働者を教育計画があり、労働者を自分がこの会社で長期的に雇用される見込みがあり、将来性があることに気づかせなければなりません。

・教育、職業訓練機関:学生が職業、仕事について正しく認識し、職業選択、継続性などに考えができるよう学生に対して周知、宣伝活動を実施すること。

 

質問 6:

Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.

ベトナムでは右肩上がりの成長が継続することを前提とした仕組みしかないが、社会(会社)の成熟化が進むにつれて社会の抱える問題は変化していきます。例えば、次世代の社員を育成するためには、現役世代がどこかのタイミングで道を譲らないといけないが、現状の各種法制度では企業がそういった高齢化・世代交代といった問題に取り組むための環境は十分とは言えない。また企業だけでの解決は困難で、企業と行政が一体となって取り組むべき課題でもある。特に、ドンナイ省はベトナムの中でも早くから多くの外国企業が進出してきている地域であり、既に設立後20年を超える会社も出てきていることから、早急に検討を開始する必要があると考えます。

回答:

外国投資がある経済地域は活発に発展し、ベトナム社会、経済的な発展に貢献している地域であります。外国投資もベトナムで生産された商品を世界への流通に貢献し、ベトナム商品の競争力向上につながり、貿易開放速度が上がり、国家の貿易収支のバランスの安定性が確保できます。

これまで、投資に関する法律制度が不統一している課題により外国投資誘致に影響があったが、この数年、外国投資をはじめ、投資に関する法律制度が徐々整備されてきて経済の発展に対応できいます。2014年投資法の改正によりベトナムへのFDIが増加しました。具他的に、

透明性のある法律根拠を作成し、法律的に禁止されていない分野における人民の事由投資経営権に関する憲法原則の実施を確保します。

非合理、不明確である投資経営分野及び条件を排除します。

ベトナム憲法及びベトナムがメンバーになっている国際条約の規定に適切する投資ができるよう取り組みを整備、強化しました。

投資家の経営登録証明書発行申請手続きの時間短縮、書類の簡素化など行政手続きの改革を継続しています。

投資誘致の成果向上するために投資優遇政策の整備、投資活動に関する国家管理の成果向上するために管轄振り分けの整備の実施。

 

質問7:

BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

 

・200時間残業規制を撤廃して欲しい(300時間申請の方法を明確にして欲しい)

・就業規則の認可制を廃止して欲しい。

・労働組合費の上納制度を廃止して欲しい。

回答:

御社のご要望を労働局として受け取りし、労働省に対して提案します。

200時間から300時間までの残業時間登録手続きについては次のとおり実施してください。雇用者は文書にて労働局又は工業団地管理委員会(工業団地に入居している場合)に通知しなければなりません。

 

質問 8:

Mabuchi Motor Viet  Nam.

ベトナムで勤務する外国労働者に関する労働法の施行ガイドラインする2013年9月5日付けの政府発行議定102/2013/NĐ-CP号の施行ガイドラインする2014年1月20日付けの労働・傷病兵・社会省発行通達03/2014/TT-BLĐTBXH号第5条代2項a点の規定に従い、工業団地管理委員会はベトナムで居住したことがある外国労働者に対してベトナムでのワークパーミット取得する際にベトナムの管轄機関が発行したベトナムでの無犯罪証明書がないといけません。

この無犯罪証明書を取得するのに、企業は次のとおり実施しなければなりません。

外国人が滞在している地域の公安から「外国人用滞在申告書」を取得します。

「無犯罪証明書発行申請書」を作成します。その中に、14歳からの滞在過程を書かなければなりません。

外国人本人が直接、パスポート及び関係書類を持って、ホーチミン市司法局へ申請しに行かなければなりません。(通訳者付き)

出張でベトナムに来たことがある外国人でベトナムでの長期出張ビザを取得する際に、地域の労働管理機関に企業の外国労働者採用計画を認めてもらわなければならないし、その外国人のベトナムのワークパーミットを取得しなければなりません。ベトナムのワークパーミットを取得するのにベトナムでの無犯罪証明書がないといけません。

従って、外国人がベトナムでの無犯罪証明書を取得するのに、長期労働ビザ、ワークパーミットを取得する前にベトナムに来なければなりません。

上記の手続きするのに、多くの時間、費用がかかります。

企業を困らせて、無駄させるので上記の手続きの簡素化を検討いただきますようお願いします。

回答:

本件は労働局の所轄権限ではないため、ご要望を受け取りし、権限がある機関へ提案します。

 

質問9:

SUMIDEN DEVICE INNOVATIONS VIETNAM CO., LTD

国家検査センターの品質証明書の入手について(安全保護具:手袋、マスク、ヘルメットなど)小ロット、2・3個しか輸入していないのに、1個を品質検査に出さなければなりません。そうすると、1個がなくなって、品質検査費も払わなければなりません。検査費は場合によってロットの価値よりも高い。

要望:品質検査の対象となるロットの数及び価値を具体的に規定する必要があります。規定の数及び価値よりも小さいロットは品質検査を免除します?

回答:

御社のご要望について、労働局は受け取りし、労働省、労働安全局に対して提案します。

 


 

VII. 天然資源環境局の回答

質問:

SUMIDEN DEVICE INNOVATIONS VIETNAM CO., LTD

ドンナイ省天然資源環境局より設備処理(廃棄)に関する回答の時間についての意見です。

・通達に規定された時間:企業から書類を受け取ってから10日間以内に回答すること。

・10日間が経ってから、企業が天然資源環境局に電話にて結果について確認しましたら、書類の追加提出を求められます。

・追加書類を提出してから、もう一度10日間を待たなければなりません。

・結局、企業は部局から回答を得るのに、倍の時間(20日間)がかかりました。

要望:回答時間を短くして欲しいです。たとえば、3日間以内に企業に対して追加書類が必要かどうか回答することなどです。

回答:

ドンナイ省所在企業のスクラップ、廃棄物の処理手続き、プロセスについて規定した2006年11月23日のドンナイ省人民委員会発行決定書82/2006/QĐ-UBND号第4条第3項によると、企業から十分に正しい書類を受け取ってから、天然資源環境局は10日間以内に企業のスクラップ、廃棄物の処理案を承認する文書を発行することであります。

その規定に従って、2016年5月9日に御社からスクラップ、廃棄物の処理に関する申請書類を受け取ってから、天然資源環境局は書類を査定しました。その際に、スクラップ、廃棄物を収集する会社の能力報告書が提出されていないことが判明したので、当局は2016年5月13日付けの文書2042/STNMT-ĐK号にて御社に対して追加提出要請しました。

2016年5月19日に御社からの追加文書を受け取ってから、天然資源環境局は書類を査定しまして、2016年5月27日に文書2290/STNMT-ĐKにて御社の申請書類を承認しましたこと回答しました。書類の処理時間は6日間であり、規定より4日間早まりました。

一方、御社は天然資源環境局に頻繁にスクラップ、廃棄物処理の申請をする企業です。従って、追加書類など発生しないように、スクラップ、廃棄物の管理に関する2015年4月24日付けの政府発行議定38/2015/NĐ-CP号の規定どおりに実施いただきますようお願いいたします。


 

VIII. 計画投資局の回答  

質問:

Otsuka OPV JSC

2015年7月施行の新企業法の内容(特にIRC,ERC)に関する規定が難解であるので、再度会員企業に対して説明会等の実施をお願いしたい。

回答:

      旧投資法(2005年)の規定によると、外国投資家の投資プロジェクトが経済組織の設立を含む場合は投資登録証明書も企業登記証明書とみなします。しかし、新投資法(2014年)は上記の内容をはっきり2つに分けました。

1. 投資登録証明書(IRC): 2014年投資法第3条のに規定によると、投資登録証明書は投資プロジェクトに関する投資家の登録情報を記載する文書、電子文書であります。

2014年投資法第39条の規定によると、投資登録証明書の情報は次のどおりです。投資プロジェクト番号、投資家の氏名・住所、投資プロジェクト名、投資プロジェクト展開場所、使用土地面積、使用目的、投資プロジェクト規模、投資金額、プロジェクトの活動期間、プロジェクト実施スケジュール、プロジェクトに関する優遇及び条件などです。

2. 企業登記証明書(ERC): 2014年企業法第4条の規定によると、企業登記証明書は経営登録管理機関が企業に対して発行した企業登録情報が記載されている文書、電子文書であります。

2014年企業法第29条の規定によると、企業登記証明書の内容は次のとおりです。企業名、企業番号、企業の本社住所、法律上の企業の代表者に関する情報、定款資本金であります。

外国投資家は下記のとおりベトナムでの投資プロジェクトを実施することができます。

a)2014年投資法の規定に従って経済組織の設立の形式による投資

2014年投資法第22条には「投資家は法律の規定に従って経済組織を設立すすことができます。経済組織を設立する前に、投資家は投資プロジェクトがあり、投資法第37条の気鋭どおりに 投資登録証明書を発行申請しなければなりません」と定められました。

従って、外国投資家はベトナムでのプロジェクト展開の際は下記のプロセスを実施しなければなりません。

ステップ1: 投資登録証明書(IRC)発行申請手続き実施

  - 工業団地外のプロジェクト展開の場合:投資家は計画投資局にて投資方針決定手続き及び投資登録証明書(IRC)発行申請手続きを実施します。

  - 工業団地内のプロジェクト展開の場合:投資家は工業団地管理委員会にて投資登録証明書(IRC)発行申請手続きを実施します。

ステップ2:企業登記証明書(ERC)発行申請手続き実施:投資登録証明書(IRC)が発行された後、投資家は計画投資局経営登録室にて企業登記証明書(ERC)発行申請手続きを実施します。

      b)経済組織に出資,株式,持分を購入の形式による投資

 2014年投資法第26条の規定によると、投資家は,以下の各場合には,経済組織への出資,株式,持分の購入の登録手続を実施しなければなりません。

a)外国投資家が,外国投資家に対して適用される条件付きの経営投資分野,業種で活動をする経済組織へ出資し,株式,持分を購入する。

b)出資,株式,持分の購入をすることにより,外国投資家,この法律

第23条1項に規定される経済組織が,経済組織の定款資本の51パーセント以上を保有することになる。

出資,株式,持分の購入に関する登録申請手続き、書類は2014年投資法第26条の規定に従って、計画投資局(経済組織が工業団地外の場合)又は工業団地管理委員会(経済組織が工業団地内の場合)にて実施します。

投資法の施行ガイドラインする2015年11月12日付けの議定118/2015/NĐ-CP号第46条の規定によると、「経済組織に出資,株式,持分購入の形式による投資する外国投資家は投資登録証明書発行申請手続きを実施しなくても良い」となります。2014年投資法第26条の規定以外の出資、株式購入の場合は計画投資局経営登録室にて規定どおりに株主、メンバーの変更登録手続きを実施します。

 


 

IX. 交通運輸局よりの回答

質問:

BROTHER INDUSTRIES SAIGON,LTD.

             1.    アマタゲート前の交差点の交通渋滞の対策

             2.    Caimep港と港へのアクセス道路の整備の早期化

回答:

質問1: アマタゲート前の交差点の交通渋滞の対策

- 2016年2月25日に、ドンナイ省交通安全委員会、交通運輸局、ドンナイ橋建設投資会社および関係機関はアマタゲート前の交差点の交通状況を確認しました。結果として、下記のとおりドンナイ橋建設投資会社に対して要請しました。

交通渋滞を解消できるようアマタ陸橋にオートバイクが通行できるよう立案し、原付の通行禁止看板を立てること。

アマタ陸橋(ホーチミンからハノイを向かう方面)の下の分離帯を1車線ほどの間隔を縮小し、コンテナ車などホーチミン市にUターンできるようにすること。

ロッテマート前の駐停車禁止看板の設置、ラッシュアワー時のコンテナ車左折禁止看板を5トン以上の車の左折禁止看板に差し替えること。

上記の内容の実施はビエンホア市内の国道1号線、国道51号線の交通渋滞を緩和する交通対策の実施についての2016年4月22日付けの交通運輸省発行文書4483/BGTVT-KCHT号にて承認されました。現在、ドンナイ橋建設投資会社は展開計画を策定しています。

一方、ドンナイ省人民委員会はビエンホア市人民委員会に対してアマタ交差点(Vietinbank前)での国道1号線と平行する路線の投資計画を策定するよう指導しました。予定ではアマタ交差点(Vietinbank前)からPhan Boi Chau小学校に入る道路(Yeu Kien通り)までで全長421mの道路であります。国道1号線のホーチミン市からハノイに向かう道路の右側にあります。

質問2: Caimep港と港へのアクセス道路の整備の早期化.

* 回答: : Caimep港へのアクセス道路プロジェクトはCai Mep – Thi Vai Inter-port道路、Phuoc Hoa – Cai Mep 道路、991B道路があります。上記のプロジェクトはバリアブンタウ省により投資建設されます。

Cai Mep – Thi Vai Inter-port 道路プロジェクトは2009年から開始されました。この道路は港システムとCai Mep – Thi Vai川沿いの工業団地(バリアブンタウ省タンターン県)を結び、全長21.3kmがあり、うち、バリアブンタウ省内の長さは約20kmであります。Cai Mep Haコンテナー港(タンターン県)からPhuoc An 港(ドンナイ省ニョンチャック県)までの道路です。Phuoc An 港に入る道路については現在BOT式でPhuoc An港会社により投資提案されています。

Phuoc Hoa – Cai Mep 道路と991B道路プロジェクトは国道51号線とつなぎ、工事展開準備されいます。

付録2

2016年日系企業との対話会合

会議中の質疑応答内容

 

I. ドンナイ税関局より税関分野に関する質問の回答:

I/ Olympus Vietnam Co,.Ltd.

住所: ロンタン工業団地、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンタン税関支局

質問1:

- 規定によると、グリーンチャンネルの通関申告書は署名が必要ないですが、電子通関手続きでも申告しないといけないその他の書類がまだあります。

回答:

現在、規定によると、企業はイェローチャンネルとレッドチャンネルの場合のみ書類を提出しなければなりません。グリーンチャンネルの場合、企業は書類を提出しなくてもよいです。

質問 2:

税関分野の質問4、5、6に関するご回答、ありがとうございます。

質問14番のカメラ設置に関する費用について詳しくご説明いただきたいです。

JBAH代表(ホーチミン日本商工会ドンナイ部会):

本件はホーチミン日本商工会としても注目しています。カメラ設置に関して懸念事項があります。実質的な効果について疑問の声があっています。

回答:

税関法第38条第2項に税関監視方法について次のとおり規定しています。

a)税関封印;

b)税関職員により直接監視;

c)技術設備、手段の使用

従い、ドンナイ税関局が輸出加工企業に対して出入りする商品を監視するカメラの設置要請は「技術設備、手段の使用」方法を適用しましたわけです。この監視方法は企業にとって一番有利な方法です。企業は直接監視する税関職員の仕事場を用意する必要ないし、直接監視の税関職員を派遣できない場合もあります。また、このリスク管理方法も国際的に通用しています。企業は税関局の監視用のカメラ設置費用を負担する責任があります。

実際の運用及び具体的な効果については、税関機関の密輸防止業務に関する情報ですので、企業に公開することができません。

II/ Sakaguchi Plastic Vietnam

住所:AMATA工業団地、ビエンホア、ドンナイ

通関手続き実施先:ビエンホア税関支局

質問 3:

規定によると、通関書類の保管期間は5年です。保管期間が過ぎた書類の廃棄は税関局に通知する必要がありますか。必要な場合はどの手続きを実施すればよいですか。

回答:

2015年3月25日付けの財務省発行通達38/2015/TT-BTC号第3条第5項及び第2項の規定によりますと、

2.電子通関システム経由で電子版で提出しました、又は税関総局の規定により紙で提出しました通関申告書類、補足書類、免税商品名目登録書類、免税商品使用報告書類、免税、減税、税還付、非課税の申請書類、税金、延滞金、過剰納入罰金の処理申請書類、納税期間延期申請書類、分割納税書類、納税義務完了証明書類、税金、延滞金、罰金の取り消し申請書類。原本を提出しないといけない場合、通関申告者は直接又は郵送で提出しなければなりません。

5.通関申告者は本条第2項の規定どおりに書類を、経理法の規定どおりに会計の帳簿、証書を保管する責任があります。また、通関申告者は輸出入品に関する運送伝票、梱包伝票、技術に関する書類、輸出製品の加工、生産のノルマに関する書類を含め、その他の書類を5年間保管しなければなりません。

従って、通関申告書類、補足書類、免税商品名目登録書類、免税商品使用報告書類、免税、減税、税還付、非課税の申請書類、税金、延滞金、過剰納入罰金の処理申請書類、納税期間延期申請書類、分割納税書類、納税義務完了証明書類、税金、延滞金、罰金の取り消し申請書類は会計法の規定どおりに保管します。輸出入品に関する運送伝票、梱包伝票、技術に関する書類、輸出製品の加工、生産のノルマに関する書類を含め、その他の書類を5年間保管しなければなりません。

それぞれの書類の保管期間が過ぎたら、企業は処理する権限があります。税関局は意見がありません。

III/ Kao Vietnam

住所:AMATA工業団地、ビエンホア、ドンナイ

通関手続き実施先:ビエンホア税関支局

質問 4:

弊社はHSコード6306.22.00の「中古日よけ、テント」を日本から輸入して雨季中の臨時倉庫に使用することを考えています。本商品を輸入することができるでしょうか。投資ライセンスには本商品を登録していません。輸入可能の場合、貿易又は非貿易商品として輸入する場合はやるべき手続きは何ですか。

回答:

輸入政策に関して、2014年1月27日付けの商工省発行通達04/2014/TT-BCT号によると「中古日よけ、テント」は輸入禁止商品名目に該当しない為、企業は本商品を輸入してもよいです。

外資系企業は投資ライセンス上に登録した商品の生産に相応しい商品のみ輸入することができます。しかし、企業が雨季中の臨時倉庫を作るために「中古日よけ、テント」を輸入することは企業の投資目的と適合するので輸入可能です。ビエンホア税関支局に続きについてを問い合わせてください。

輸入政策として貿易又は非貿易も同様です。

質問5:

通達38/2015/TT-BTC号に従うと、書類の保管が簡素化されます。企業は港での通関する際の税関印鑑付きの原本の通関申告書を保管する必要がありますか。通達によると電子通関システム上は本書類を保管することを記載していません。

回答:

2015年3月25日付けの財政省発行通達38/2015/TT-BTC号は下記のとおり規定しました。

・電子通関システムにより通関申告した場合は通関申告書を印刷して保管する必要がありません。

・紙の通関申告書を使って通関手続きを実施した場合、原本を保管する必要があります。

IV/ Terumo BCT

住所:ロンドゥック工業団地、ロンタン、ドンナイ

通関手続き実施先:ロンタン税関支局

質問6:

カメラの設置に関して

今回のカメラの設置により、税関の直接検査がなくなるということでしょうか。今日の回答では十分理解ができません。弊社はいずれにしても7月にカメラを設置する予定です。

回答:

輸出加工企業はその他の企業に比べて優遇税制、優遇投資措置を受けている為、フェンスにより外部と分離され、入り口・出口、門があり、税関局および関係部局の検査、監視、コントロールができる条件を確保しなければなりません(2015年11月9日付けの政府発行議定114/2015/NĐ-CP号第1条第2項)。従って、輸出加工期業が税関機関の出入りする商品の検査のためにカメラ設置することは規定に従うことです。

税関のリスク管理に関する規定に従って、通関申告書がレッドチャンネルに仕分けられる場合、輸出入商品の実際検査は実施しなければなりません。

質問 7:

現地輸出入通関手続きする際、輸出手続き実施する企業側は輸入手続き実施する企業側に通関申告書のコピーを提供する必要がありますか。3者契約により購買したため、輸入側に通関申告書を提示すると販売価格がばれます。これは販売側の秘密事項です。

回答:

財政省の通達38/2015/TT-BTC号第86条の規定によると、企業は現地輸入する企業に輸出通関申告書を提示する必要がありません。しかし、企業は現地輸出通関申告書上の「内部管理番号」の項目に記号「#&XKTC」を記入し、同時に輸入側は通関申告書の「内部管理番号」の項目に記号「#&現地輸出通関申告書番号」を記入しなければなりません。税関機関はその記載情報に基づいて検査します。

質問 8:

輸出手続き実施する際、購入側はイギリス-Great Britanであるため、国コードはGBとなります。しかし、税関職員は現地輸出入であるため、国コードはVN(ベトナム)にしなければなりませんと案内しました。

回答:

現地輸出入の場合、イギリス-Great Britanの購入者がベトナムでの納品を指定した場合、輸入国コードをGBとして記入します。

V/ TBIV – Vietnam

住所:BF11-20 タントアン、タントアン輸出加工区、ホーチミン市

通関手続き実施先:ロンタン税関支局

質問9:

TBIV – Vietnamはタントアン輸出加工区で活動している会社です。現在、弊社はドンナイ省で支店を設立しました(輸出加工企業の優遇措置を受けています)。工場の建設が完了次第、ロンドゥック工業団地に全ての機械設備と商品を引越しします。税関手続きとしてどうすればよいですか。

回答:

TBIV – Vietnam社は輸出加工区で活動している会社で、ロンドゥック工業団地に全ての機械、商品を引越ししても優遇措置を継続して受けることができます。手続きとしてドンナイ税関局及びタントアン輸出加工区税関局に文書を提出してください。同時に、引継ぎするタイミングまでの原材料、機械、設備に関する決算書を作成し、両方の税関局に提出すること。両方の税関局はそれに基づいて引き継ぎを行います。引継ぎ終了後、ドンナイ税関局は継続して管理し、企業は規定どおりに決算報告書を実施します。

VI/ Asaba Vietnam Manufactoring

住所:ロンタン工業団地、ロンタン、ドンナイ省

通関手続き実施先:ロンタン税関支局

質問 10:

製品をダンボール箱に入れ梱包し日本本社へ輸出しているが、輸送途中でダンボール箱がつぶれたり破損する事が発生する事がたびたび発生する。この対応として、本社では破損したダンボール箱を新しい箱に入れ替えを行っています。この入れ替えに行うダンボール箱を本社へ送りたいがEPE企業の為、ダンボール箱だけを送ることができず困っています。

回答:

輸出加工企業は投資ライセンス上の登録分野のみで活動してはいけません。輸出加工企業は国内の商品を購入して輸出したい場合は投資ライセンスの輸出権限を追加登録しなければなりません。但し、この場合、企業は国内の商品を購入して海外に輸出するのではなく、企業の生産製品の輸出用の梱包資材が破損したため、交換の目的でダンボールを購入して輸出することは投資ライセンスに適合するので投資ライセンスの輸出権限の追加登録する必要がありません。

VII/ Aido Industry Vietnam

住所: ロンドゥック工業団地、ロンタン、ドンナイ

通関手続き実施先:ロンタン税関支局

質問11:

弊社はポンプの部品を生産しています。輸出する際に中国での優遇税制を適用できるのにC/O From Eが必要です。取引先よりコード8413(ポンプ)を適用するよう依頼があったが、このコードを適用してもよろしいでしょうか。

回答:

本件は税コードに関係し、商品の背いつ名、技術に関する資料がないと正確にコードを確定できません。

企業はドンナイ税関局輸出入税部門にコンタクトして、商品サンプル並びに技術の資料を提示して詳細の案内を求めることができます。

VIII/ Washin Vietnam

住所:AMATA工業団地、ビエンホア、ドンナイ

通関手続き実施先:ビエンホア税関支局

質問12:

弊社は輸出加工企業にstamping foilを販売したいです。

この輸出加工企業は前からこの商品をHS39269099(12%)として輸入しています。外見も、商品にスタンプする用途も一緒です。弊社は輸出加工企業にこの商品を販売したい場合はどのようにすればよいですか。

弊社は木材用塗装を生産しています。投資ライセンスはコードHS3212を登録していますが、3番はまだ登録できていません。弊社は輸出入書類、ノルマなどに影響しないようどのようにすればよいですか。

回答:

本件は税コードに関係し、商品の背いつ名、技術に関する資料がないと正確にコードを確定できません。

企業はドンナイ税関局輸出入税部門にコンタクトして、商品サンプル並びに技術の資料を提示して詳細の案内を求めることができます。


 

II. 税務局より国内税に関する質問の回答:

質問:

Sansei Industry Việt Nam Co., LTD

2015年9月30日付けのホーチミン市のホットラインについて通知文書第8810/CT-TTHT号がありました。ドンナイ省にも同様なホットラインがありますか。

ホーチミン日本商工会

ドンナイ省幹部、税関局、税務局の幹部の電話番号、メールアドレスを記載するホットライン通知文書を発行いただきたいです。この文書に基づいて、企業は困るときに幹部の皆様に連絡できるし、不正行為を抑止することもできます。

回答:

ドンナイ税務局のホットラインは納税周知支援・政策説明部署と内部監査部署の2部署に設置しています。この2部署で企業の税務に関する管理業務、運用業務及び税務機関の責任実施業務に関する連絡情報を受け取ります。

税政策についての窓口:0613.847.836

内部監査についての窓口:0613.843.474

また、税務局のウェブサイトにてメールアドレスを公開していますので、企業はいつでも連絡できます。


 

III. 工業団地管理委員会の回答

Aido Industry Việt Nam

質問:

弊社はロンドゥック工業団地に活動している支店があります。輸出加工企業であるため、国内の商品を購入して輸出することができないので、支店を設立しました。弊社は現在の会社と支店を1つにすることができますか。

回答:

現行法律によりますと会社と支店を1つにすることができません。詳細の案内については工業団地管理委員会にご連絡ください。

 


 

D. 労働・傷病兵・社会局の回答

質問:

Otsuka OPV

労働安全・労働衛生法の労災、業務上疾病保険についてガイドラインする議定37/2016/ND-CP号は2016年7月1日から施行されます。

これまで適用してきた労働者の保険制度(会社が合法的な書類、インボイスに基づいて100%支払いし、労災と認められてから制度を適用します。)。議定37/2016/NĐ-CP号によると、2016年7月1日以降FDI企業は労災、業務上疾病保険として1%を追加で払わなければならないですか。ガイドライン通達を待ちますか?1%の支払いで労働者は労災の場合、どの措置を受けることができますか。

回答:

現在議定37/2016/NĐ-CP号は不明な点があり、施行ガイドラインの通達がまだ出ていません。労働局ではガイドライン通達草案に意見を提出しました。通達が発行され次第、企業へ案内周知します。

 

 

付録3

2016年日系企業との対話会合

会合終了後の回答

 

I. ドンナイ税関局より税関分野に関する質問の回答

質問:

Sankyu Logistics (Vietnam) Co., ltd.

住所: Street No. 4 Nhon Trach 3 IZ- Phase 2

通関手続き実施先:ニョンチャック税関支局

弊社はNhon Trach 3工業団地において、保税倉庫の営業を行っておりますが、先日Nhon Trach税関殿より保税倉庫に設置してあるカメラの映像についてNhon Trach税関事務所においても見れるよう映像をWEBに公開するように口頭でご指導いただきました。

Decree 08にはカメラの設置、保存容量に関する規定はございますが、WEB公開に関する具体的な規定はないと思われます。

現在、保税倉庫内に税関事務所を作り、即にそこでカメラ映像をご覧いただけるよう設置を整えております。

WEB公開を行う場合、弊社のカメラシステムの再構築が必要で費用が掛かる事に加え、ID、Passwordを付与するとはいえ、外部からの接続を可能とする事から、セキュリティ上のリスクが高まります。

WEB公開に関する具体的な書面があれば、拝見したく。また、無い場合、弊社としてはカメラ映像をWEB公開しない形で検討させて頂ければと存じます。

回答:

2015年1月21日付けの政府発行議定08/2015/NĐ-CP号第82条第1項d点は下記のとおり規定しました。

d)保税倉庫の所有者は商品の入庫、出庫、保管、在庫に関する国家管理機関が定めた基準を満たした情報技術を応用した経理システムを持って、保税倉庫を管理する税関局と回線で直接接続する必要がある。保税倉庫には商品の入庫、出庫、在庫に関する税関機関の監視条件を満たすカメラシステムの設置が必要である。

上記の規定によると、商品の入庫、出庫、保管、在庫を監視するカメラの設置並びにインターネット回線経由で保税倉庫を管理する税関機関に映像を送ることにより税関機関は企業で直接監視を実施する必要がありません。

 

II. ドンナイ税務局より税務分野に関する質問の回答

質問:

Terumo BCT Vietnam

住所: A6 ロンドゥック工業団地、ロンタン、ドンナイ

短期出張者のPITについて

現在弊社では、1日でもベトナムで労働(技術的支援)した場合、ベトナム国内及び国外(日本)での所得に対してもPITを四半期毎に支払っています。

今回の質問対する回答では非居住者の課税はベトナム国内のみの支払いとなっていますがどちらが正しいのでしょうか。

回答:

「非居住者の場合、課税所得はベトナム国内で発生した支払い元及び支払い先を問わない所得であります。」:非居住者はベトナムで個人所得税を申告しなければなりませんという意味です。


 

IIIドンナイ交通運輸局より交通分野に関する質問の回答

 

Terumo BCT Vietnam

住所: A6 ロンドゥック工業団地、ロンタン、ドンナイ

質問:

トラックの規制について

高速道路、国道でも多くの整備不良及び過積載によるトラブル、停止、道路ブロックの問題が発生している。これらのトラックに関する整備規制、過積載の規制を検討してほしい。

回答:

1. 車両の技術状況の管理に関する国家管理機関の責任は道路機械的交通手段に関する技術安全点検および環境保護に関する2015年11月9日付けの交通運輸省発行の通達70/2015/TT-BGTVT号に定められました。(定期的に道路機械的交通手段の技術安全点検および環境保護を実施しなければなりません。)道路機械的交通手段は通行の際に、技術安全点検証明書を携帯していない、又は有効期限が切れた技術安全点検証明書を持っている場合、2013年11月13日付けの政府発行議定171/2013/NĐ-CP号に従って罰則されます。

また、道路機械的交通手段の技術メンテナンス、修理に関する2014年10月20日付けの交通運輸省発行の通達53/2014/TT-BGTVT号の規定によると、道路機械的交通手段の利用者(組織又は個人)は2つの点検期限の間、利用する前、利用する後、又は毎日に定期的に車両を点検、確認する責任があります。

2.トラックの管理に関する国家管理機関の責任

ドンナイ省共産党常務委員会は2015年3月3日に文書8045-CV/TU号を発行し、過積載の搬送手段を徹底的に処理することを指導しました。

ドンナイ省人民委員会は2015年3月19日に指導文書07/CT-UBND号を発行し、ドンナイ省内の積載違反車両を徹底的に処理することを指導しました。

従って、交通運輸局、公安局、第IV道路管理局は2015年11月19日付けの連携規則に関する文書6587/QCLN号を発行し、それに基づいて過積載車両を取締りし、処理しました。特に、QL.1K、Tan Cang採石場など採石場がある路線を中心に取り締まりを行いました。また、上記の機関は各担当チームに対して、固定のトラックスケール又は移動式トラックスケールを通じて過積載車両の取り締まりを強化するよう指導しました。ドンナイ省人民委員会は2016年2月1日付けの文書927/UBND-CNN号にて省内の32箇所の採石場付近のトラックスケールでテクノロジーを導入し、トラックの重量並びに環境保護について管理、監視することを承認しました。

宣伝周知活動について、交通運輸局は関係機関と連携を取って、運送組合、運送業者、採石場所有者、港、荷物積み業者に対して重量に関するコンプライアンスを誓約させました。また、重量に関する管理、取り締まり担当者も車両重量の処理に干渉しないことを誓約しました。

          結果として、ほとんどの業者、運転手は重量に関する違反をしていません。