1. Chi Cục Hải quan Nhơn Trạch

Chi cục Hải quan Nhơn Trạch được thành lập theo quyết định số 310/QĐ-TCCB ngày 15/6/1998 của Tổng cục Hải quan. Trụ sở làm việc của Chi cục Hải quan Nhơn Trạch được khởi công xây dựng ngày 20/10/2002, hoàn thành 26/02/2004 với tổng kinh phí 5.754.845.721 đồng, diên tích xây dựng 2.934,7 m2 trong khuôn viên 5.750 m2.
Nằm giữa trung tâm huyện Nhơn Trạch, đơn vị có đặc điểm là quản lý nhiều KCN lớn như:  KCN Nhơn Trạch 1, 2, 3, 4, 5, KCN dệt may Nhơn Trạch,… và các cảng chuyên dùng (03 cảng). Từ năm 1998 số doanh nghiệp là thủ tục tờ khai chỉ rất nhỏ nhưng đến nay chi cục đã làm thủ tục tờ khai là trên 48.000 tờ khai. Hiện có 214 doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm gấn 70%. Loại hình các doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tại đây chủ yếu là hàng sản xuất xuất khẩu, hàng gia công, đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp chế xuất…

Trụ sở Chi cục Hải quan Nhơn Trạch

( ĐỊA CHỈ: 319B KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai    - ĐIỆN THOẠI: 02513.560887 Fax: 02513.560888)


Tập đòan Formosa là một tập đoàn lớn nhất đang đầu tư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, nhiều năm qua mối quan hệ tốt đẹp giữa Hải quan và doanh nghiệp có thuận lợi. Từ những cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin giữa lãnh đạo chi cục và đại diện doanh nghiệp mà những vướng mắc được giải quyết, giúp doanh nghiệp yên tâm làm ăn tại Việt Nam.


Hiện số tờ khai tăng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là trên 1,8 tỷ USD tăng 63% cùng kỳ năm trước. Lực lượng cán bộ công chức hải quan năng động, có trình độ đại học và nhiều năm qua Hải quan Nhơn Trạch nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen của Ủy ban tỉnh, của Bộ Tài chính.