Chi Cục Hải quan Nhơn Trạch

CHI CỤC HẢI QUAN  NHƠN TRẠCH   

ĐỊA CHỈ: 319B KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai     
ĐIỆN THOẠI: 0613.560887 Fax: 0613.560888