Bảng kê các loại phí khi làm thủ tục Hải quan

Phí hải quan đăng ký tờ khai 20.000 đồng/ tờ khai
Phí hải quan kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 200.000 đồng/01 đơn
Lệ phí quá cảnh đối với hàng hóa 200.000 đồng/ tờ khai
Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo) 200.000 đồng/phương tiện
Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan) 500.000 đồng/phương tiện

* Các văn bản pháp quy về phí lệ phí Hải quan.

 * Danh sách đơn vị đầu mối tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

 * Số điện thoại đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thương: 024.22202240

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG