Cục Hải quan Đồng Nai - cải cách không ngừng để phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI - CẢI CÁCH KHÔNG NGỪNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

 

Các thành tựu nổi bật của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai năm 2017 có thể kể đến là:

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quản lý hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận, với hơn 3.918 doanh nghiệp hoạt động tại 39 khu công nghiệp, 01 khu chế xuất, 04 cảng thương mại tổng hợp, 11 cảng chuyên dụng, 03 địa điểm thông quan nội địa (ICD) và 20 kho ngoại quan.

 Tổng số tờ khai đăng ký năm 2017 vượt mốc 1 triệu, đạt 1,17 triệu tờ khai, chiếm 10% tổng số tờ khai toàn Ngành, bình quân mỗi ngày đăng ký hơn 4.000 tờ khai.

Tổng kim ngạch hàng hóa XNK đạt 34 tỷ USD, chiếm 8% tổng kim ngạch hàng hóa XNK toàn quốc, với kim ngạch nhập khẩu 15,8 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu 18,3 tỷ USD.

 Xuất siêu năm 2017 là 2,5 tỷ USD trong số xuất siêu của cả nước là 2,9 tỷ USD.

 Thu ngân sách vượt qua mốc 16.000 tỷ đồng, đạt 16.870 tỷ đồng, vượt 1.670 tỷ đồng, tương đương vượt 11% chỉ tiêu pháp lệnh, là Cục Hải quan có số thu thuế XNK đứng thứ 5 toàn ngành Hải quan.

Nổi bật nhất là công tác cải cách, hiện đại hóa luôn được đặc biệt chú trọng thực hiện:

* Triển khai quyết liệt có hiệu quả Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, đã xử lý hơn 5.000 hồ sơ đúng hạn, xếp thứ 3 toàn Ngành về số hồ sơ xử lý cao qua Hệ thống này.

   * Hoàn thiện website với giao diện hiện đại, đạt chuẩn trên internet với hơn 16,5 triệu lượt truy cập luỹ kế, giúp duy trì hiệu quả chuyên mục “Tư vấn thủ tục hải quan qua mạng”, có hơn 20.000 vướng mắc của các doanh nghiệp trên toàn quốc được xử lý .

Cục Hải quan Đồng Nai nhận Cờ Thi đua của Bộ Tài chính

Nguồn phát hành: Báo Đồng Nai Xuân Mậu Tuất