Cục Hải quan Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến theo nghị quyết số 36a/NQ-CP

Cục Hải quan Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến theo nghị quyết số 36a/NQ-CP

(Vietnam Logistics Review) Qua thời gian thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 24/10/2015 của Chính phủ; Quyết định 17663/QĐ-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính về triển khai Dịch vụ công trực tuyến trong năm 2017 tại đơn vị đã đạt được một số kết quả đáng kể sau:

1. Chủ động rà soát và thông báo số theo công văn 1063/HQĐNa-GSQL ngày 23/05/2017 gửi các doanh nghiệp về việc triển khai, mức độ thực hiện, địa chỉ truy cập toàn bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại đơn vị gồm 103 thủ tục.

2. Phối hợp với Tổng cục Hải quan tập huấn sử dụng Hệ thống vào tháng 10/2016 và tháng 12/2016. Đồng thời, tổ chức tập huấn riêng và chuyên sâu, trực tiếp trên Hệ thống với dữ liệu thật cho nhóm các doanh nghiệp tiêu biểu, khai thuê và đại lý hải quan để tăng mức độ thực hiện vào tháng 05/2017 .

3. Tiếp tục kiện toàn Tổ triển khai cấp Cục theo Quyết định 1621/QĐ-HQĐN ngày  17/10/2017 chuẩn bị triển khai giai đoạn sau đến cuối năm 2017.

4. Thường xuyên tổ chức các cuộc hợp chuyên đề qua đó tìm những điểm còn hạn chế chưa thực hiện được qua đó tìm ra những giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó thực hiện báo cáo hàng tháng, tổng hợp số liệu toàn Cục, có so sánh từng Chi cục và số liệu trong toàn Ngành để đánh giá kết quả triển khai tại từng đơn vị qua số hồ sơ tiếp nhận, tiến độ xử lý, số thủ tục hành chính thực hiện trên Hệ thống từ quý III năm 2017.

5. Trong quá trình triển khai Cục Hải quan đã tổng hợp tất cả các vướng mắc phát sinh và có báo cáo kiến nghị Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc vượt thẩm quyền về quy trình và chức năng cùng giao diện của Hệ thống. Đồng thời còn thực hiện đối thoại, làm việc trực tiếp Cục CNTT-Tổng cục Hải quan trong tháng 09/2017 để phản ánh các khó khăn và kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy trình, hệ thống cùng chức năng để thuận lợi hơn khi thực hiện cũng như chuẩn bị lộ trình giai đoạn sau năm 2017.

6. Tuyên truyền thông tin, chủ trương và các quy định thực hiện trong thực tiễn trên các báo Hải quan, Bình Thuận và Đồng Nai. Đồng thời, mở chuyên mục riêng và thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về quy định khi thực hiện cho nội bộ và doanh nghiệp. Riêng về phía nội bộ, đã cập nhật tất cả các vướng mắc, các hướng xử lý hay hướng dẫn của Tổng cục Hải quan liên quan trong chuyên mục “Nghiệp vụ Hải quan nội bộ” theo thư mục “Dịch vụ công trực tuyến” trên website nội bộ để tham khảo và đảm bảo thực hiện thống nhất.

7. Chủ động tổ chức rà soát các nội dung chi tiết từng thủ tục hành chính đang thực hiện để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế để báo cáo Tổng cục Hải quan và làm cơ sở  triển khai toàn diện, thuận lợi tất cả các thủ tục theo thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, đề xuất các thủ tục hành chính có thể nâng cấp để xử lý theo hình thức dịch vụ công trực tuyến hiện nay nhằm giảm khối lượng công việc cho nội bộ và doanh nghiệp.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý về tốc độ đường truyền, tốc độ vận hành Hệ thống để giảm thời gian truy cập và phục vụ khai báo thuận tiện nhất để doanh nghiệp nhận thấy được lợi ích thiết thực khi triển khai.

9. Đến cuối năm 2017, theo Quyết định số 2151/BTC-TCHQ ngày 27/06/2017 của Tổng Cục Hải quan Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai cũng chuẩn bị mọi mặt để thực hiện ngay Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2017 theo lộ trình. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện 17 thủ tục hành chính còn lại trong tổng các thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan phải giải quyết thông qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 (cấp Cục: 13 và cấp Chi cục: 04 thủ tục)

10. Từ ngày chính thức triển khai từ ngày 01/03/2017 đến 25/10/2017, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 3,199 hồ sơ và đã xử lý 2914 hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đúng quy định về thời gian cũng như trình tự thủ tục. So trong toàn Ngành hiện đơn vị đứng vị trí dẫn đầu 05 Cục Hải quan địa phương có số hồ sơ xử lý cao qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến này.

Link bài viết: http://www.vlr.vn/vn/news/van-ban/chinh-sach-moi/3439/cuc-hai-quan-dong-nai-tiep-tuc-day-manh-trien-khai-dich-vu-cong-truc-tuyen-theo-nghi-quyet-so-36a-nq-cp.vlr

VLR tổng hợp
Nguồn phát hành: Báo Vietnam Logistics Review