Danh sách Kho ngoại quan

DANH SÁCH KHO NGOẠI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG NAI

(Cập nhật đến 07/2016)

1/ Kho ngoại quan của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long tại Khu công nghiệp AMATA; Diện tích: 5.208 m2.

2/ Kho ngoại quan của Công ty cổ phần Logistics Tín nghĩa – ICD Biên Hòa tại ICD Biên Hòa; Diện tích: 29.995 m2.

3/ Kho ngoại quan của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình tại ICD Tân Cảng – Long Bình; Diện tích: 167.600 m2.

4/ Kho ngoại quan chuyên dụng ngành hàng thuốc lá của Công ty cổ phần Hòa Việt tại Cụm công nghiệp Long Bình; Diện tích: 5.160 m2.

5/ Kho ngoại quan của Công ty Cổ phần tiếp vận Thành Long tại ICD Tân Cảng – Long Bình. Diện tích: 17.740 m2.

6/ Kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty cổ phần Logistics Tín nghĩa – ICD Biên Hòa tại KCN Nhơn Trạch. Diện tích: 33.000 m2.

7/ Kho ngoại quan của Công ty TNHH KCTC VINA tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1. Diện tích: 5.626 m2.

8/ Kho ngoại quan của Công ty TNHH  Sankyu Logistics Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3. Diện tích: 8.360,9 m2.

9/ Kho ngoại quan chuyên dụng ngành hàng khí hóa lỏng, hóa chất của Công ty TNHH Vopak tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch; Thể tích: 5.000 m3.

10/ Kho ngoại quan của Công ty TNHH Logistics Sojitz Việt Nam tại Khu Công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành. Diện tích: 17.921,21 m2.

11./ Kho ngoại quan trong khu Cảng Đồng Nai của Cảng Đồng Nai. Diện tích: 7.000 m2.

12./ Kho ngoại quan Công ty Nippon Express tại KCN Amata, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Diện tích: 10.637,9m2.

13./ Kho ngoại quan của Công ty CP Nguyên Cường tại địa chỉ: lô M, KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai. Diện tích: 8.748 m2.

14./ Kho ngoại quan Katoen Natie Việt Nam tại lô A, đường số 5, khu công nghiệp An Phước, An Phước, Long Thành, Đồng Nai. Diện tích: 38.720m2.

15./ Kho ngoại quan của Công ty Cổ phần tiếp vận Long Bình tại địa chỉ: Kho số 12, khuôn viên ICD Tân Cảng Long Bình, số G243 khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Diện tích: 20.000 m2.