Nội dung Hiệp định thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

Phụ lục 2A - Cắt giảm hoặc xóa bỏ Thuế quan

Phụ lục 2B - Phương tiện cơ giới và Phụ tùng, Thiết bị xe cơ giới

Phụ lục 2C - Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế

Phụ lục 6 - Các yêu cầu và Thủ tục để phê duyệt các cơ sở về sản phẩm

Phụ lục 7 - Danh mục Thuế quan

Phụ lục 8 - Biểu cam kết dịch vụ cụ thể

Phụ lục 9 - Phạm vi điều chỉnh của chương Mua sắm của Chính phủ

Phụ lục 11 - Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định

 

Phụ lục 12 - Danh sách các Chỉ dẫn Địa lý

 

Phụ lục 15 - Tố tụng Trọng tài

 

Tuyên bố chung

 

Nghị Định thư 1 - Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính

 

Nghị định Thư 2 - Hỗ trợ Hành chính lẫn nhau trong Lĩnh vực Hải quan

 

Biên bản Ghi nhớ Vốn góp Ngân hàng

 

Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thể về Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh

  • Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thể về Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh