Giới thiệu

Xây dựng lực lượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan Hải quan. Với đặc thù là người “gác cửa nền kinh tế đất nước” -  công chức Hải quan làm việc trong môi trường đầy thử thách, đòi hỏi phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trong sáng, liêm chính, giàu nghị lực và quyết tâm. Hiểu thật rõ và sâu sắc điều đó, 20 năm qua, Ban Lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai đã rất chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng tại đơn vị để có được lực lượng “trong sạch, vững mạnh”. 
20 năm – với sức trẻ và tuổi thanh xuân, đơn vị đang ngày càng lớn mạnh không ngừng. So với ngày đầu chỉ có 24 CBCC với 03đơn vị trực thuộc, đến nay Cục Hải quan Đồng Nai đã có 08 Chi cục, 11 phòng ban chức năng với 413 CBCC, NV.
Đảng bộ Cục HQĐN hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 182 đảng viên. Công đoàn Cơ sở có 10 Tổ Công đoàn với hơn 413 công đoàn viên và Đoàn Thanh niên có 07 Chi đoàn với hơn 150 đoàn viên.

 

 

 
Kỷ niệm 25 năm thành lập
 


Liên tục trong suốt hai mươi năm qua, Cục Hải quan Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác quản lý, đào tạo, giáo dục CBCC. Đơn vị đã xây dựng một số chương trình phần mềm ứng dụng nổi bật phục vụ cho công tác quản lý CBCC như: Chương trình “Phân loại cán bộ công chức”, “Đánh giá năng lực công chức” giúp tự động đánh giá năng lực cũng như hiệu quả công tác của từng công chức...
Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực, thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành Hải quan “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới” (nay là “Đoàn kết, kỷ cương, phát triển”), tạo đà phát triển cho các năm sau, Cục Hải Đồng Nai đã chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, quan tâm, tạo cơ hội cho lãnh đạo là cấp phó có phẩm chất đạo đức, năng lực và thời gian công hiến cho đơn vị, coi trọng cán bộ trẻ đã được rèn luyện qua thử thách và thực tiễn. Tổng số CBCC giữ chức vụ từ cấp lãnh đạo đội trở lên hiện nay tại Cục Hải quan Đồng Nai là 68 đ/c, trong đó có nhiều đ/c trẻ (có 14 đ/c dưới 40 tuổi). 
Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức là công tác trọng tâm trong việc xây dựng lực lượng của đơn vị. Với quyết tâm xây dựng lực lượng cán bộ công chức trong sạch vững mạnh, Cục Hải quan Đồng Nai đặc biệt chú trọng việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ công chức; thực hiện công tác thanh tra công vụ; thực hiện chương trình hành động thực hiện các giải pháp ngăn chặn và chấm dứt tệ gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục, cấp Đội, tự thanh tra, kiểm tra phát hiện chấn chỉnh các sai sót nghiệp vụ, thường xuyên giáo dục và triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tiêu cực. Các trường hợp cán bộ công chức sai phạm bị nhắc nhở đều được công khai trên website nội bộ để cán bộ công chức trong toàn cơ quan rút kinh nghiệm.
Đặc biệt từ năm 2011 cho đến nay, triển khai thực hiện nghiêm Tuyên ngôn phục phục khách hàng của Tổng cục Hải quan với phương châm hành động “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”, đơn vị đã thực hiện đúng theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, đáp ứng thời gian yêu cầu trong Tuyên ngôn. 
Ngoài ra, Cục Hải quan Đồng Nai còn ban hành văn bản của đơn vị về việc xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức gây thất thu thuế Nhà nước nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; thường xuyên có các văn bản, Thông báo chấn chỉnh công tác công nghệ nghiệp vụ, chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc; Đồng thời, đơn vị cũng đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính. Kết quả thực hiện cho đến nay, toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ. 
Trong công tác thanh tra, kiểm tra năm 2013, Cục Hải quan Đồng Nai đã thực hiện 14 cuộc kiểm tra, thanh tra nội bộ. Nhìn chung, trong 20 năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, đảm bảo việc kiểm tra và xử lý các sai sót nghiệp vụ một cách khách quan, công bằng và không để phát sinh các trường hợp thành viên Đoàn kiểm tra có biểu hiện tiêu cực. 
Bên cạnh đó, để kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc đồng thời góp phần phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ công chức, Cục Hải quan Đồng Nai luôn thực hiện nghiêm túc và đúng quy định công tác luân chuyển trong đơn vị. Chỉ trong năm 2013, Cục Hải quan Đồng Nai đã thực hiện luân chuyển theo quy định đối với 166 trường hợp. Trong 20 năm, số lượt CBCC được luân chuyển đã lên đến 1.712 lượt CBCC, tạo điều kiện cho CBCC phát huy đúng sở trường trong công việc. Tuy CBCC được luân chuyển, điều động với số lượng lớn nhưng được cân nhắc, bố trí hợp lý nên vẫn đảm bảo được tính ổn định trong công tác, giữ vững chất lượng và hiệu quả làm việc của CBCC. 
Chú trọng công tác thi đua - khen thưởng
Thực hiện khẩu hiệu và phong trào thi đua của ngành, hàng năm Cục Hải quan Đồng Nai đều phát động phong trào thi đua của đơn vị với các nội dung cụ thể thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh về chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác khen thưởng, thực hiện khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên các cá nhân tổ chức có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Đồng Nai đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Phòng, ban, Chi cục, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh nhằm đảm bảo 100% tập thể, cá nhân đăng ký thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi những nội dung đã đề ra, đồng thời triển khai các văn bản của Tổng cục Hải quan về việc phát động phong trào thi đua của ngành Hải quan đến cán bộ công chức trong toàn đơn vị. Ngoài ra, việc xây dựng tập thể, cá nhân điển hình được Ban Lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai rất quan tâm. Tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất đều được Ban lãnh đạo Cục biểu dương ngay khi chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. 
Công tác đào tạo cán bộ là nội dung được Ban Lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai rất quan tâm và chú trọng. Hàng năm, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Hải quan Đồng Nai đã tiến hành xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của đơn vị trong năm nhằm đảm bảo công tác đào tạo được chuyên sâu, trọng điểm và hiệu quả. Bên cạnh việc tích cực cử CBCC tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng do ngành và các đơn vị ngoài ngành tổ chức, đơn vị thường xuyên chủ động đề xuất kiến nghị với ngành, với tỉnh tổ chức nhiều hơn các lớp học liên quan. Đồng thời, Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nội bộ để cán bộ công chức kịp thời nắm bắt những văn bản chính sách mới, sử dụng thành thạo các chương trình tin học ứng dụng để tránh các sai sót trong công tác nghiệp vụ chuyên môn. Trong giai đoạn 2008-2013, Cục Hải quan Đồng Nai đã cử 1.162 lượt CBCC tham gia 258 lớp đào tạo do Tổng cục Hải quan tổ chức, cử 162 CBCC tham gia 61 lớp đào tạo của các ban ngành và tự tổ chức 85 lớp học cho 2.043 lượt CBCC. 

 

 

 
 Phòng Giám sát quản lý về Hải quan
 


Với sự quan tâm, khuyến khích, động viên và tạo các điều kiện thuận lợi từ phía lãnh đạo đơn vị, nỗ lực học tập cũng là một phẩm chất nổi bật của các CBCC Cục Hải quan Đồng Nai. Trong các năm qua, CBCC Cục Hải quan Đồng Nai không ngừng học tập nâng cao trình độ. Đến cuối năm 2013, với 326 CBCC thuộc biên chế, đơn vị đã có số CBCC có trình độ đại học và cao học chiếm tỷ lệ trên 90% với 32 đ/c có trình độ thạc sỹ và 277 đ/c có trình độ đại học, 41 công chức có 02 đến 03 bằng Đại học, 33 công chức có trình độ cử nhân tiếng Anh, 26 công chức có trình độ cử nhân Tin học, 45 công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Đặc biệt năm 2013 đơn vị đã tổ chức lớp Cử nhân Anh văn cho 32 CBCC là cán bộ lãnh đạo và sắp tới sẽ là công chức trẻ được quy hoạch.
Công tác đẩy mạnh việc thi đua học tập còn được phối hợp thực hiện đồng bộ giữa các đơn vị nghiệp vụ với các tổ chức đoàn thể thuộc Cục Hải quan Đồng Nai. Tổ chức Đoàn Thanh niên đều đặn hàng năm đều tổ chức thi “Tìm hiểu nghiệp vụ”, “Công chức giỏi nghiệp vụ”...trong toàn thể CBCC, bắt đầu từ năm 2006 (đến nay đã có 8 cuộc thi được tổ chức). Bên cạnh đó, Đảng ủy, Hội cựu Chiến binh, Công đoàn còn phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCC, đặc biệt là công chức trẻ, mới vào ngành, tổ chức về nguồn (tại Côn Đảo, Chiến khu Đ, chiến khu R, chiến khu Rừng Sác, các di tích lịch sử, đền thờ liệt sỹ…) kết hợp nghe nói chuyện chuyên đề từ các đ/c lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh; cử báo cáo viên tham dự hoặc tổ chức các lớp học tập về các bài học lý luận chính trị, quán triệt các Nghị quyết của Đảng từ Trung ương đến địa phương, các kiến thức về biển đảo…
Đơn vị còn luôn phấn đấu để có được đội ngũ CBCC “vừa hồng, vừa chuyên”, không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, phong trào, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cộng đồng, quan tâm công tác xã hội, từ thiện…CBCC của đơn vị luôn hoạt động sôi nổi, đều tay ở các hoạt động Đảng, đoàn thể…
Từ nỗ lực phát triển và hoàn thiện đội ngũ CBCC, đơn vị đã tích cực tổ chức bộ máy, lực lượng để phục vụ việc giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, kịp thời nhất cho các doanh nghiệp. Số lượng các đơn vị thuộc và trực thuộc đều không ngừng lớn mạnh. Trong năm 2013, Đơn vị đã có hai Đội thủ tục rất đặc thù được thành lập, ra mắt và đi vào phục vụ các doanh nghiệp: đó là Đội thủ tục phương tiện xuất nhập cảnh tại cảng Đồng Nai và Đội nghiệp vụ số 3 (thuộc Chi cục Hải quan Long Thành) tại KCN Long Đức. Những việc làm này đã có ý nghĩa rất thiết thực và có đóng góp tích cực vào việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần thu hút, khuyến khích đầu tư tại địa bàn tỉnh nhà.
Những nét tiêu biểu, nổi trội của Hải quan Đồng Nai như đoàn kết, kỷ cương, luôn giữ vững truyền thống…đã thể hiện xuyên suốt và nổi bật trong suốt 20 năm qua. Đơn vị còn luôn là lá cờ đầu trong phong trào đổi mới, cải cách thủ tục vì có một đội ngũ luôn năng động, sáng tạo.
Hai mươi năm qua, với sự quyết tâm bảo vệ cán bộ, nghiêm khắc trong giáp dục, quản lý CBCC, tại Cục Hải quan Đồng Nai không có CBCC vi phạm pháp luật. Để giữ vững được điều này là một thử thách và nỗ lực cực kỳ to lớn của đơn vị, nhất là trong môi trường làm việc đầy cám dỗ và thử thách tiền, hàng.
Thành tích tốt trong công tác xây dựng lực lượng cũng có một phần đóng góp rất lớn vào việc đưa Cục Hải quan Đồng Nai là Cục Hải quan đầu tiên trong cả nước đạt danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” vào năm 2005.
Trong 20 năm qua, đã có nhiều giai đoạn chứa đầy khó khăn, thử thách đối với đất nước, với toàn tỉnh Đồng Nai cũng như đối với riêng Cục Hải quan Đồng Nai. Tuy nhiên, với tập thể đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết, Cục Hải quan Đồng Nai đã đứng vững qua những khó khăn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó có những đóng góp rất tích cực cho ngành cũng như cho tỉnh nhà.