8. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Bình Thuận

              Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận (nay là Chi cục hải quan Bình Thuận) được thành lập theo Quyết định số 3987/QĐ-BTC ngày 04/11/2006 của Bộ Tài chính, chính thức triển khai hoạt động vào ngày 14/03/2006 tại số 62, Trần Phú, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

              Ngày 31/07/2009, Cục Hải quan Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-HQĐN bổ sung nhiệm vụ giám sát quản lý về hải quan tại cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho đơn vị và ngày 10/09/2007 Bộ Tài chính có Quyết định số 3021/QĐ-BTC đổi tên đơn vị thành Chi cục Hải quan Bình Thuận. 

Trụ sở Chi cục Hải quan Bình Thuận

( ĐỊA CHỈ: ĐẠI LỘ TÔN ĐỨC THẮNG, P XUÂN AN, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 062 3720600 - FAX: 062 3720601)

              Khi mới thành lập, số lượng cán bộ của Chi cục là 10 người. Cho tới nay tổng số cán bộ, nhân viên là 19 người, có 5/19 đồng chí vinh dự nằm trong đội ngũ của Đảng. Chi cục có tổ chức bộ máy với 03 đội có chức năng theo mô hình tổ chức chung của Ngành.
              Địa bàn quản lý của Chi cục rộng, đa số các doanh nghiệp đóng trụ sở rải rác khắp tỉnh và hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Chi cục còn quản lý cả địa bàn huyện đảo với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quản lý tại cảng Phú Quý.

              Ngay từ những ngày đầu thành lập, Chi cục đã trực tiếp đến làm việc cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tìm hiểu về hoạt động để hướng dẫn và giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Chi cục còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng hức năng tại địa bàn để làm tốt công tác phòng chống công tác chống buôn lậu, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế cũng như quốc phòng. Ngoài ra, Chi cục còn tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo quản lý điều hành chung về chính sách, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn.