Hướng dẫn Khu chế xuất- Kho ngoại quan

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 24/05/2017
  Giám sát hàng hóa qua cổng Khu chế xuất

  Chúng tôi là doanh nghiệp trong nước, nhận gia công cho một DN nước ngoài ở KCX Linh Trung 1 loại hình E21, E52. Sau khi thông quan tờ khai thì khi đưa hàng ra vào KCX, chúng tôi trình Hải quan cổng và được đóng dấu "Hàng đã qua cổng Linh Trung 1" mà không có dấu công chức Hải quan. 1. Khi đưa hàng gia công ra vào KCX có bắt buộc phải xác nhận hàng qua giám sát hay không? Nếu có, thì việc không đóng dấu công chức Hải quan lên tờ khai sau khi qua giám sát thì có đúng quy định hay không? 2. Trường hợp Hải quan thiếu sót không xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống thì DN lấy gì để chứng minh hàng đã qua KV giám sát?

  Xem trả lời

 • 22/05/2017
  Về việc lấy mẫu kiểm định từ kho ngoại quan

  Chúng tôi nhập khẩu mặt hàng Máy bộ đàm gửi kho ngoại quan. Theo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT thì mặt hàng này cần làm Chứng nhận hợp quy và xin Giấy phép nhập khẩu. Chúng tôi muốn hỏi, sau khi công ty xin kéo hàng về kho bảo quản (kho ngoại quan) thì chúng tôi có được mượn mẫu từ kho để đi làm kiểm định không và thủ tục thế nào?

  Xem trả lời

 • 22/05/2017
  Doanh nghiệp không phải chế xuất nhận gia công lại

  Công ty A là một doanh nghiệp chế xuất của nước ngoài đặt tại KCN Loteco -Long Bình. Công ty B là công ty nhận gia công hàng hóa cho công ty A. Giữa 2 doanh nghiệp đã kí hợp đồng gia công, 2 doanh nghiệp cũng đã thông báo cho Chi cục Hải quan KCX Long Bình về địa điểm và các thủ tục cần thiết và cơ quan Chi cục Hải quan Long Bình đã đồng ý mọi văn bản liên quan về việc thực hiện hợp đồng gia công này. Sau 6 tháng hoạt động thì Công ty B có những loại hàng khó mà công ty B không trực tiếp làm được nên thuê các cơ sở gia công ở ngoài gia công lại các chi tiết bán thành phẩm cho công ty B. Sau đó công ty B sẽ thực hiện làm thành phẩm sản phẩm đó xuất trả hàng gia công cho công ty A.  Các cơ sở gia công lại của công ty B và công ty B có kí hợp đồng gia công bán thành phẩm, có xuất hóa đơn theo mẫu quản lí của Cục Thuế.  Công ty A và công ty B thực hiện mở tờ khai xuất - nhập hàng hóa đầy đủ, thực hiện Báo cáo quyết toán, đăng ký định mức đầy đủ. Vậy:

  1. Công ty B của chúng tôi cho gia công bán thành phẩm lại bên ngoài như vậy có cần mở tờ khai không?

  2. Công ty B của chúng tôi thực hiện gia công bán thành phẩm lại ở bên ngoài như vậy có sai pháp luật và thủ tục Hải quan hay không?

  3. Nếu trường hợp không đúng thủ tục chúng tôi cần phải làm gì để đúng thủ tục nhà nước?

  Xem trả lời

 • 22/05/2017
  Chuyển kho CFS và cửa khẩu xuất

  DN có lô hàng đã giao kho CFS HAI PHÒNG ( TK đã quá 15) sau đó lại rút hàng chuyển vào cảng CÁI LÁI (HCM) để xuất. Vậy:

  I /. Không phải các trường hợp Hủy TK như điều 22 :

  Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

  1. Các trường hợp hủy tờ khai: …”.

   II/. Mục a.4 Khoản 3 Điều 20/TT38 DN chỉ cần làm văn bản thông báo gửi HQ(HAI PHONG) thông báo về việc thay đổi này và DN sẽ phải sửa đổi bổ sung mẫu 03. (gửi HCM).

  III/. Mục a, khoản 5 điều 52: Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa (ở đây là HAI PHONG) lập biên bản bàn giao để chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất để giám sát hàng hóa xuất khẩu….” trường này làm như trên có đúng không?

  Xem trả lời

 • 19/05/2017
  DNCX có phải xin giấy phép NK hàng hóa từ nội địa không?

  Chúng tôi là DNCX có nhập khẩu mặt hàng thiết bị phát sóng không dây mới 100%. mã HS 85176251. Hàng hóa này thuộc đối tượng phải xin giấy phép quy định tại TT 18/2014/TT-BTTTT. Nguồn gốc hàng hóa này là được DN nội địa mua qua nhiều DN khác và hàng này được NK từ nước ngoài về, trong quá trình làm thủ tục nhập ban đầu, lô hàng này đã được cấp phép theo quy định. Theo quy định tại khoản 2 điều 28 Luật Thương mại:

  Điều 28.Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

  …2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, công ty chúng tôi nhập từ nội địa không được xem là nhập khẩu theo điều 28 Luật Thương mại. Trong trường hợp này, công ty là DNCX có phải xin giấy phép nhập tiếp cho lô hàng này không? có chấp nhận giấy phép đã cấp ban đầu của người nhập ban đầu để áp dụng cho lô hàng nhập của công ty không?

  Xem trả lời

 • 08/05/2017
  Thủ tục nhập khẩu từ DNCX để bán hàng ra nước ngoài

  Công ty là doanh nghiệp FDI có 100% vốn đầu tư Nhật Bản nhận được đơn hàng từ khách hàng Châu Âu, hàng là hương thơm HS: 33074190. Mặt hàng này mua lại từ doanh nghiệp chế xuất là Công ty TNHH Nippon Kodo Việt Nam (Công ty chế xuất trong cùng tập đoàn) để bán ra nước ngoài. Hàng hóa này chúng tôi chỉ định doanh nghiệp chế xuất giao trực tiếp cho khách hàng nước ngoài và không tiêu chuyển tiêu thụ nội địa. Theo khoản 5 điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP thì :"5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu."

  Cũng theo Điều 4 Thông tư số 05/2014/TT-BTC có quy định:

  “1. Trừ trường hợp hàng hóa thuộc phụ lục I, II và trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này, doanh nghiệp Việt Nam thành lập theo quy định pháp luật (sau đây gọi là doanh nghiệp) được quyền kinh doanh tạm nhập tái xuất không phụ thuộc vào ngành nghề đăng kí kinh doanh. Thủ tục tạm nhập, tái xuất không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, không cần có giấy phép của Bộ Công Thương.

  2. Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục III, IV, V thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện. Điều kiện đối với từng nhóm hàng hóa quy định tại Mục 2 Chương này.

  3. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép quy định tại Chương III Thông tư này."

   Qua kiểm tra HS thì mặt hàng của chúng tôi không thuộc các phụ lục I, II, III, IV, V của Thông tư này. Như vậy chúng tôi có thể tiến hành thủ tục đối với hàng hóa nêu trên theo hình thức tạm nhập tái xuất để được hưởng ưu đãi thuế được không?

  Xem trả lời

 • 05/05/2017
  Doanh nghiệp chế xuất nhập NVL để sản xuất hàng bán vào nội địa

  Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất hiện đang sản xuất sản phẩm điện tử để xuất đi nước ngoài. Hiện nay có doanh nghiệp Việt Nam muốn mua sản phẩm của chúng tôi để tiêu thụ trong nước.

  1. Doanh nghiệp chế xuất được phép bán sản phẩm của mình vào thị trường nội địa? và khi nhập NVL để sản xuất SP này chúng tôi làm thủ tục nhập khẩu NVL theo loại hình nào? Có phải xin giấy phép liên quan đến quyền xuất nhập khẩu không?

  2. Chúng tôi có phải nộp thuế thuế NK và VAT cho số NVL này không? - Nếu phải đóng thuế NK và VAT cho NVL thì khi bán sản phẩm ra nội địa thì chúng tôi không phải làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ nữa mà chỉ phát hóa đơn bán hàng cho DN nội địa. - Nếu không phải đóng thuế NK và VAT cho NVL thì khi bán sản phẩm ra nội địa chúng tôi sẽ làm thủ tục XNK tại chỗ, trong đó DN nội địa sẽ phải đóng thuế NK và VAT cho sản phẩm như nhập từ nước ngoài? Chúng tôi có còn nghĩa vụ thuế gì nữa không? Chúng tôi có phải theo dõi tách riêng số NVL này với số NVL sử dụng cho sản phẩm xuất khẩu không?

  3. Trường hợp công ty nhập khẩu NVL, sản xuất SP để xuất khẩu nhưng sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng đưa hàng vào nội địa thay vì xuất đi nước ngoài, khi chuyển đổi mục đích sử dụng, nếu chúng tôi làm thủ tục hải quan và nộp thuế NK và VAT cho NVL tạo ra sản phẩm này thì sản phẩm đó khi bán ra cho DN nội địa sẽ không phải làm thủ tục HQ nữa có đúng không?

  Xem trả lời

 • 28/04/2017
  DNCX thay đổi mục đích sử dụng của NVL nhập khẩu

  Công ty  là DNCX 100% vốn của Nhật Bản.

  1. Trước đây, có nhập nguyên liệu sản xuất theo loại hình tờ khai E11. Hiện nay, có 1 số mặt hàng (ví dụ: băng dính) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, do đó, dự định tận dụng để sử dụng làm vật tư tiêu hao trong nhà máy và không đưa vào định mức của sản phẩm xuất khẩu. Vậy theo quy định, bên em có được tận dụng NVL như vâỵ làm vật tư tiêu hao và chỉ sử dụng trong nội bộ nhà máy không? Trường hợp được chuyển đổi mục đích sử dụng của nguyên vật liệu để sử dụng nội bộ, tư vấn giúp bên em loại hình tờ khai, chính sách thuế đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng.

  2. Cty có nhập khẩu một số loại hóa chất về làm nguyên vật liệu sản xuất và phải làm thủ tục khai báo hóa chất hoặc xin giấy phép nhập khẩu tiền chất khi nhập khẩu. Sau khi nhận hàng, bên em phát hiện có 1 số mã hóa chất (có giấy phép khai báo hóa chất hoặc giấy phép nhập khẩu tiền chất do Cục Hóa chất- bộ công thương cấp) bị hỏng và không thể đưa vào sản xuất; do đó, bên em dự định sẽ làm thủ tục tiêu hủy. Vậy trường hợp này, bên em có cần xin phê duyệt từ các cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu cho việc tiêu hủy các hàng hóa chất trên không?

  3. Ctyvà bên đối tác có cho mượn thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cho mượn thiết bị đã hoàn thảnh thủ tục tạm xuất và bàn giao hàng hóa cho bên bên mượn thiết bị. Trường hợp, bên mượn thiết bị đã nhận hàng về nhà máy và sơ xuất quên không mở tờ khai tạm nhập trong thời hạn quy định; vậy bên mượn thiết bị có tiếp tục được làm thủ tục Hải quan tạm nhập cho lô hàng trên không? Hiện tại, có quy định nào giới hạn về thời gian tối đa không được mở tờ khai tạm nhập sau khi tờ khai tạm xuất đã hoàn thành thủ tục không? 

  Xem trả lời

 • 28/04/2017
  DNCX xuất trả vật tư đóng gói cho nhà cung cấp nước ngoài

  Chúng tôi là DNCX có nhập khẩu nguyên liệu sản xuất từ nhà cung cấp nước ngoài (loại hình E11). Để đóng gói nguyên liệu xuất khẩu cho chúng tôi, nhà cung cấp cần dùng 1 số loại bao bì, vật tư đóng gói (như pallet, lõi nhựa cuộn dây điện...). Phần bao bì vật tư đóng gói này chúng tôi không có nhu cầu sử dung, nhà cung cấp có nhu cầu tái sử dung nên đề nghị chúng tôi xuất trả cho họ (hình thức không thanh toán) thay vì vứt rác thải tại Việt nam. Câu hỏi xin tư vấn là: Thủ tục hải quan để có thể thực hiện việc xuất trả bao bì, vật tư đóng gói này như thế nào? Khi làm thủ tục hải quan nhập nguyên liệu, chúng tôi có cần khai báo phần bao bì vật tư đóng gói này không? Nếu cần thì cách thức khai báo như thế nào? 

  Xem trả lời

 • 27/04/2017
  Thuế suất khi 2 DNCX không khai hải quan

  Căn cứ theo điều 74. Thông tư 38 /2015/TT-BTC.

  “ Điều 74. Nguyên tắc chung 1

  Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

  a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;”

  Theo quy định nêu trên, trường hợp 2 DNCX bán hàng cho nhau và lựa chọn không khai hải quan thì bên xuất khẩu có phải chịu thuế xuất khẩu và thuế GTGT hay không? Nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu? Bên nhập khẩu có phải chịu thuế gì hay không? 

  Xem trả lời