Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 288  ( Từ 17/07/2017 đến 23/07/2017  )

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (17/07/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

- Chào cờ                

 

Thứ ba (18/07/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

                                                                                             

 

Thứ tư (19/07/2017)

    Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

-08h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ)

-14h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ )

 

Thứ năm (20/07/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

-Từ ngày 20/07 -> 21/07: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông _ tại Tỉnh Quảng Bình ( đ/c Nguyễn Dương Hoài )                                                                                             

Thứ sáu (21/07/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

   

Thứ bảy (22/07/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

 

 

Chủ nhật (23/07/2017)