Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38  ( Từ 18/09/2017 đến 18/09/2017  )

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (18/09/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

- Chào cờ

 

Thứ ba (19/09/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

                                                                                             

 

Thứ tư (20/09/2017)

    Đ/c Lê Văn Danh

-8h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Lê Văn Danh)

-14h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Lê Văn Danh)

Thứ năm (21/09/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

           

Thứ sáu (22/09/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

                                                                                      

Thứ bảy (23/09/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

 

-13h30: Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2017_tại Văn phòng Cục Thuế TP HCM (đ/c Nguyễn Phúc Thọ)

-16h00: Dự đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI (2017-2020)_tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai (đ/c Nguyễn Dương Hoài)

Chủ nhật (24/09/2017)