Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51  ( Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (17/12/2018)

- Chào cờ 

                                                                    

 

Thứ ba (18/12/2018)

                                                         

 

Thứ tư (19/12/2018)

 

 

Thứ năm (20/12/2018)

 

                                      

Thứ sáu (21/12/2018)

 

 

Thứ bảy (22/12/2018)

   

Chủ nhật (23/12/2018)