Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 ( Từ 02/08/2021 đến 08/08/2021)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

            SÁNG                      

CHIỀU

Thứ hai

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thứ năm

   

Thứ sáu

 
 

Thứ bảy

 
 

Chủ nhật