Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 017 ( Từ 22/04/2019 đến 28/04/2019)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (22/04/2019)

- Chào cờ 

                                                                    

 

Thứ ba (23/04/2019)

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Thứ tư (24/04/2019)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Thứ năm (25/04/2019)

 

                                      

Thứ sáu (26/04/2019)

 
 

Thứ bảy (27/04/2019)

 
 

Chủ nhật (28/04/2019)