Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43  ( Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (22/10/2018)

- Chào cờ 

                                                                                           

 

Thứ ba (23/10/2018)

                                                         

 

Thứ tư (24/10/2018)

 

   

Thứ năm (25/10/2018)

 

                                                                                                  

Thứ sáu (26/10/2018)

 

 

Thứ bảy (27/10/2018)

   

Chủ nhật (28/10/2018)