Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33  ( Từ 13/08/2018 đến 19/08/2018)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (13/08/2018)

- Chào cờ 

                                                                                          

 

Thứ ba (14/08/2018)

 

                                                                                                               

Thứ tư (15/08/2018)

 

                                                                             

Thứ năm (16/08/2018)

 

 

Thứ sáu (17/08/2018)

 

 

Thứ bảy (18/08/2018)

   

Chủ nhật (19/08/2018)