Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21  ( Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017  )

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai (22/05/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

- Chào cờ

 

Thứ ba (23/05/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

-8h: Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị _ tại Hội trường trụ sở tỉnh uỷ ( đ/c Nguyễn Dương Hoài )

-14h: Dự họp v/v Nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện  thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2017_ tại phòng họp Sở Tài chính ( đ/c Lê Văn Danh, đ/c Ngọc, đ/c Xuân Hồng + 01 cán bộ P.Thuế )

Thứ tư (24/05/2017)

            Đ/c Lê Văn Danh

-8h: Hội nghị trực tuyến Tin học -  Thống kê Ngành Tài chính lần thứ 5 _ tại phòng họp trực tuyến Trụ sở kho bạc nhà nước tỉnh ĐN (đ/c Lê Văn Danh)

-8h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Lê Văn Danh )

-14h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Lê Văn Danh )

Thứ năm (25/05/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

-8h: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 ( khoá XII ) _ tại Hội trường tỉnh uỷ ( đ/c Lê Văn Danh, đ/c Nguyễn Dương Hoài, đ/c Nguyễn Phúc Thọ )

 

Thứ sáu (26/052017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

 

 

Thứ bảy (27/05/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

 

 

Chủ nhật (28/05/2017)