Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08  ( Từ 18/02/2019 đến 24/01/2019)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (18/02/2019)

- Chào cờ 

                                                                    

 

Thứ ba (19/02/2019)

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Thứ tư (20/02/2019)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Thứ năm (21/02/2019)

 

                                      

Thứ sáu (22/02/2019)

 
 

Thứ bảy (23/02/2019)

 
 

Chủ nhật (24/02/2019)