Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22 ( Từ 27/05/2019 đến 02/06/2019)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai

- Chào cờ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thứ năm

 

                                      

Thứ sáu

 
                                                              

Thứ bảy

 
 

Chủ nhật