Quy định dán tem hàng hóa XNK

Số hiệu
Ngày văn bản
Tiêu đề