Quy định về miễn thuế, hoàn thuế

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 15/09/2017
  NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠO TSCĐ - CÓ C/O

  công ty nhập khẩu máy móc thiết bị, phục vụ cho gia công hàng may mặc xuất khẩu. hàng hóa từ turkey ( thổ nhĩ kỳ ) có c/o gốc. vậy khi em nhập khẩu có được miễn thuế nhập khẩu không?

  Xem trả lời

 • 15/09/2017
  Miễn thuế phế liệu

  Chúng tôi muốn hỏi về quy định xử lý phế liệu phế, phẩm nằm trong định mức hao hụt. (hao hụt 0-30%). Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: 2. Các hình thức xử lý Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được thực hiện như sau: …c) Xuất trả lại cho bên thuê gia công Khi công ty chúng tôi xuất trả lại phế liệu cho bên thuê gia công thì có phải nộp thuế gì không?

  Xem trả lời

 • 05/09/2017
  HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

  Theo quy định DN nhập NPL hàng SXXK nhưng DN sản xuất không kịp tiến độ nên phải chuyển cho đơn vị khác gia công lại sẽ không được miễn thuế nhập khẩu. Vậy nếu lượng NPL này DN làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (chuyển tiêu thụ nội địa/nhập kinh doanh), nộp đầy đủ các loại thuế nhập khẩu, VAT khi xuất sản phẩm là xuất SXXK thì DN có được hoàn thuế nhập khẩu, VAT không?

  Xem trả lời

 • 31/08/2017
  Thời gian hải quan phản hồi cho hồ sơ xin hoàn thuế

  Cty có 1 lô hàng xin nợ CO, lô hàng đã được thông quan ngày 26/07/2017. Khi nhận được CO bổ sung ngày 10/08/2017 Cty đã làm thủ tục trình lên hải quan để xin hoàn thuế cho lô hàng này. Như vậy theo quy định thì sau bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ xin hoàn thuế, cơ quan Hải quan sẽ phải phản hồi kết quả với doanh nghiệp?

  Xem trả lời

 • 31/08/2017
  Hoàn thuế nhập khẩu

  chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài kinh doanh hàng hóa theo quyền nhập khẩu. Khi nhập khẩu có nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Sau khi nhập khẩu công ty chúng tôi bán lại hàng hóa trên cho công ty chế xuất tại Việt Nam. Trường hợp trên sau khi xuất bán cho công ty chế xuất, công ty chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu không? Loại hình tờ khai khi làm thủ tục hải quan cho trường hợp trên?

  Xem trả lời

 • 24/08/2017
  HOÀN THUẾ/BỔ SUNG THUẾ SAU KHI PTPL

  Công ty xin hỏi sau khi có kết quả PTPL muốn khai lại HS code của tất cả các mặt hàng đã từng nhập khẩu trước đó có được không ? Nếu HS code làm thay đổi thuế (tăng/giảm thuế), công ty chúng tôi có được hoàn/bổ sung thuế cho các lô hàng đó không ?

  Xem trả lời

 • 08/08/2017
  Thanh lý TSCĐ xe khách

  chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, tháng 10/2008 chúng tôi có nhập khẩu hàng hóa là xe ô tô chở khách 25 chỗ ngồi được miễn thuế NK theo nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006. Nay muốn xuất bán thanh lý nội địa tài sản này, chúng tôi sẽ phải nộp những loại thuế gì và tính thuế dựa trên giá trị nhập ban đầu năm 2008 hay tính thuế dựa trên giá trị còn lại của tài sản?

  Xem trả lời

 • 08/08/2017
  Hoàn thuế VAT quá 275 ngày

  Công ty đã nhận được sự phản hổi của đơn vị về việc nộp thuế GTGT (nộp nhầm, nộp sai) theo như a/c trả lời thì số tiền thuế nộp nhầm, nộp sai thì bộ tài chính chưa có quyết định bên cơ quan nào sẽ hoàn lại số tiền thuế GTGT.Cơ quan Thuế buộc công ty hoàn trả số tiền:1.900.000.000 đ đóng từ năm 2014-trước 9/2017 đồng thời phải nộp tiền phạt là khoảng: 700.000.000 ? khi chưa có qui định hải quan hay thuế sẽ hoàn trả.

  Xem trả lời

 • 02/08/2017
  Hoàn thuế GTGT của hàng nhập khẩu (Phi Mậu Dịch)

  Chúng tôi có mở tờ khai PMD (Mã loại hình H11) để nhập hàng hóa được tặng từ DN nước ngoài. Chúng tôi phải đóng thuế Nhập khẩu và thuế VAT. Cho tôi hỏi: 1/ Thuế Giá trị gia tăng này công ty chúng tôi có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không? 2/ Khoản 10 Điều 1 TT 26/2015 TT-BTC được bổ sung khoản 2 điều 15 của TT 219/2013/TT-BTC - ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO “Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.” => Hàng nhập khẩu là biếu tặng, đã tặng thì không phát sinh nghĩa vụ thanh toán cho tổ chức nước ngoài. Nếu thông tư 26/2015/TT-BTC cho phép khấu trừ hàng hóa biếu tặng nhập khẩu từ tổ chức nước ngoài. Thì khi công ty chúng tôi nhập theo hình thức Phi mậu dịch vẫn được khấu trừ đúng không? Hay là theo hình thức nào khi nhập khẩu hàng biếu tăng thì sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào? 3/ Nếu là hàng tặng buộc phải nhập Phi Mậu Dịch, nếu Phi Mậu Dịch thì không bán được, vậy muốn bán được hàng tặng này công ty chúng tôi phải nhập theo hình thức nào?

  Xem trả lời

 • 28/07/2017
  Hoàn thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất

  Công ty chúng tôi có thực hiện tạm nhập lô hàng từ ngày 22/2/2017 theo loại hình G12 và đã thực hiện đóng thuế nhập khẩu cho lô hàng này. Đến ngày 13/6/2017 chúng tôi đã tái xuất lô hàng nói trên. Nay công ty chúng tôi làm thủ tục hoàn thuế cho lô hàng này. Theo khoản 9 điều 114 TT38/2015/TT-BTC công ty chúng tôi có xác định tỷ lệ khấu hao của thiết bị trên là 5% và xin hoàn số tiền thuế nhập khẩu là 95%. Nhưng Chi cục Hải quan nơi chúng tôi nộp hồ sơ không đồng ý. Vậy chúng tôi xin hỏi có Thông tư nào quy định cụ thể cách tính khấu hao của thiết bị tạm nhập và lưu lại Việt Nam hay không?

  Xem trả lời