Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

STT Tên đơn vị  Nhân sự hiện tại 
Trưởng đơn vị Phó đơn vị
1 Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra Lê Thành Vân Lý Kim Dung
2 Phòng CBL&XLVP Lê Thế Tử Phạm Phúc Thanh
3 Phòng GSQL về HQ Trần Hoàng Trọng Kỳ Lê Văn Tới
Trần Tứ Bửu
4 Phòng Thuế xuất nhập khẩu  Cao Ngọc Tâm Phạm Thị Thùy Dương
5 Phòng Tài vụ-Quản trị Nguyễn Thị Nga Lâm Giang Thanh
Nguyễn Thị Hường
6 Phòng Quản lý rủi ro Lê Tuấn Hải Huỳnh Thị Xuân Hồng
7 Văn phòng  Vũ Đức Sinh Đoàn Văn Tấn
8 Phòng Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Mỹ Liên Nguyễn Tiểu Long
9 Đội Kiểm soát Hải quan Phạm Công Minh Phạm Văn Kiếm
Hoàng Hạnh
10 Chi cục Hải quan Nhơn Trạch Phạm Quang Quốc (Phụ trách chung và Đội Quản lý thuế) Nguyễn Văn Sĩ  (Phụ trách Đội Nghiệp vụ HQ số 2)
Nguyễn Thành Reng (Phụ trách Đội Nghiệp vụ HQ số 1)
Nguyễn Văn Đức (Phụ trách Đội Tổng hợp)
- Đội Nghiệp vụ số 1 Nguyễn Thị Thanh Dung  
- Đội Nghiệp vụ số 2 Trần Anh Tuấn  
- Đội Tổng hợp Nguyễn Hữu Lộc Nguyễn Thị Thu Hiền
11 Chi cục Hải quan Biên Hòa Lê Văn Ngọc (Phụ trách chung) Nguyễn Đức Vinh (Phụ trách Đội Nghiệp vụ Hải quan)
 
Phan Thanh Long (Phụ trách Đội Tổng hợp)
- Đội Nghiệp vụ Hải quan Nguyễn Hữu Nghị  
- Đội Tổng hợp Phan Nguyễn Diệu Huyền Mai Quỳnh Hoa
12 Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Nai  Phạm Văn Hường (Phụ trách Đội Tổng hợp) Đặng Văn Quang (Phụ trách Đội nghiệp vụ số 2)
Lê Minh Cường (Phụ trách bộ phận Nghiệp vụ)
Cao Anh Kiệt (Phụ trách Đội Nghiệp vụ Hải quan số 1)
Trần Văn Thông (Phụ trách Đội Nghiệp vụ Hải quan số 3)
- Đội Nghiệp vụ số 1 Lê Thị Thanh Bình  
- Đội Nghiệp vụ số 2   -
- Đội Nghiệp vụ số 3 Lê Tiến Mạnh  
- Đội Tổng hợp Bùi Vạn Thắng Hoàng Minh Tuấn
13 Hải quan Thống Nhất Ngô Quang Vinh (Phụ trách chung) Võ Bích Ngọc (Phụ trách Đội  Nghiệp vụ Hải quan)
Bùi Văn Thành (Phụ trách Đội Tổng hợp lĩnh vực văn phòng)
- Đội Nghiệp vụ Võ Minh Cường  
- Đội Tổng hợp Nguyễn Thị Minh Thảo Phạm Thị Hồng Liên
14 Chi cục Hải quan KCX Long Bình Đỗ Thị Hương Sen (Phụ trách chung) Nguyễn Quang Văn (Phụ trách Đội Nghiệp vụ)
 
Nguyễn Thanh Nhàn (Phụ trách Đội Tổng hợp (công tác quản lý thuế)
- Đội Nghiệp vụ Huỳnh Văn Tươi  
- Đội Tổng hợp Trần Trung Hòa  
15 Chi cục Hải quan Long Bình Tân  Lê Văn Thọ Ngô Minh Hải
16 Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Bình Thuận Phan Minh Thuần Tạ Hùng Dũng
Đặng Kim Nam
17 Chi cục Kiểm tra STQ Nguyễn Ngọc Đức Nguyễn Quang Nhật
Trần Hồ Quốc Thiện