Tin tức

Ngày 3-1-1995, Hải quan Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động. Đây là mô hình hải quan đầu tiên trong cả nước với “3 không”: không cửa khẩu đường bộ quốc tế, không có cảng biển quốc tế và cũng không có sân bay quốc tế. Sự ra đời của Cục Hải quan Đồng Nai chủ yếu là phục vụ cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Cục Hải quan Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến theo nghị quyết số 36a/NQ-CP

Qua thời gian thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 24/10/2015 của Chính phủ; Quyết định 17663/QĐ-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính về triển khai Dịch vụ công trực tuyến trong năm 2017 tại đơn vị

Trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống thông quan tự động (VNACCS), qua công tác quản lý, kiểm tra, cơ quan Hải quan nhận thấy một số doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu giao chữ ký số và tài khoản đăng nhập hệ thống VNACCS

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015, số 17663/QĐ-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định 356/QĐ-TCHQ ngày 01/03/2016 của Tổng cục Hải quan về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, Quyết định 2151/QĐ-TCHQ ngày 27/06/2017 của Tổng cục Hải quan về Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2017

Doanh nghiệp than phiền mỗi năm mất đến 28,6 triệu ngày công và 14.300 tỉ đồng chi phí cho các thủ tục kiểm tra chuyên ngành

(Chinhphu.vn) – Tổ công tác của Thủ tướng nêu rõ Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế ký một văn bản trái hoàn toàn ý kiến của Thủ tướng.

Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN