Trị giá tính thuế

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 29/01/2018
  Khai bao dieu khoan cong va dieu khoan tru

  Công ty nhập 1 lô hàng nhập khẩu theo loại hình A11. Trên hợp đồng thể hiện đơn giá tiền hàng là A usd/tấn theo điều kiện giao hàng CIF, trên hợp đồng có ghi rõ: điều khoản cước là B usd/tấn, trong trường hợp nếu giá cước tăng hay giảm thì giá trị của B có thể tăng hay giảm theo. Ngoài ra trên hợp đồng còn có điều khoản lưu kho: phát sinh là C usd/tấn nếu thời gian giao hàng từ khoảng tháng 1 đến 10 trong năm. Như vậy hóa đơn phát hành cho mỗi lô hàng cụ thể sẽ gồm có: Đơn giá tiền hàng là A usd/tấn, tiền cước là (B ± x)usd/tấn, tiền lưu kho phát sinh là: (C ± y) usd/tấn. Vậy chúng tôi có được phép thể hiện các điều khoản cộng hay trừ phát sinh này trên tờ khai khi khai báo hay không vì tổng số tiền chúng tôi thanh toán cho người bán là: (A + (B ± x) + (C ± y) ) usd/tấn, trị giá tính thuế được tính trên số tiền nào? Khi khai báo tờ khai chúng tôi xuất trình bản sao y hợp đồng và bản sao y hóa đơn có thể hiện chi tiết các khoản cộng hay khoản trừ. Nếu không được phép thể hiện các khoản này thì sự chênh lệch về số tiền khai báo trên tờ khai và số tiền thực thanh toán cho người bán khác nhau thì doanh nghiệp có gặp vướng mắc gì khi kiểm tra sau thông quan không ?

  Xem trả lời

 • 29/01/2018
  Thủ tục HQ với hàng mua CIF, bán CIF ngay tại cảng

  chúng tôi đang mua một lô hàng ô tô tải giá CIF Hồ Chí Minh.  Lô hàng này chúng tôi sẽ bán lại ngay cho Công ty A theo giá CIF Hồ Chí Minh. Vậy thủ tục hải quan sẽ như thế nào? Công ty A sẽ là người khai báo HQ và trả thuế NK, thuế GTGT, các loại thuế liên quan, các khoản chi phí liên quan để nhập hàng hay là chúng tôi? Chúng tôi có phải mua bảo hiểm tới cảng lần 2 cho Công ty A không? Lô hàng đã được mua bảo hiểm tới cảng rồi. Sau này chúng tôi phải hạch toán thế nào khi xuất hóa đơn cho Công ty A? Chúng tôi chỉ xuất Invoice hay phải xuất hóa đơn GTGT?

  Xem trả lời

 • 12/01/2018
  trị giá hải quan

  Chúng tôi có xuất khẩu lô hàng phía đối tác yêu cầu theo giá CIF, trong quá trình thực hiện hợp đồng phát sinh một số loại phí như sau: cước vận chuyển Container, cước vận tải biển +THC, chứng từ/seal/talex/bl, bảo hiểm, phí kết cấu hạ tầng, phí hun trùng. Hỏi: để tính trị giá tính thuế thì phải tính các loại phí trên như thế nào?

  Xem trả lời

 • 23/10/2017
  Cách khai TK xuất khẩu

  Công ty là Doanh nghiệp chế xuất có xuất khẩu lô hàng với giá CIF, phía đối tác có yêu cầu chúng tôi thể hiện tiền hàng, phí vận chuyển và phí bảo hiểm rõ trên chứng từ xuất khẩu. Theo phụ lục II, Thông tư 38/2015, chúng tôi không thấy hướng dẫn cách khai hải quan đối với tờ khai xuất khẩu có thể hiện tiền vận chuyển và bảo hiểm riêng. Vậy khai tờ khai xuất khẩu, chúng tôi phải khai như thế nào?

  Xem trả lời

 • 22/09/2017
  khai bao trên tờ khai nhập khẩu

  chúng tôi có lô hàng nhập khẩu, điều kiện giao hàng trên hợp đồng là EXW, sử dụng phần mềm khai báo hải quan ECUSSVNACCS. 1. Công ty mua bảo hiểm hàng nhập khẩu cho lô hàng trên, mua 1 lần cho toàn bộ lô hàng. Mà lô hàng này được giao làm 2 lần nên công ty chúng tôi sẽ mở 2 tờ khai nhập khẩu khi hàng về. Vậy tôi phải khai báo trên tờ khai nhập khẩu phí bảo hiểm cho lần 1 và lần 2 như thế nào? 2. Do lô hàng trên nhập khẩu lần đầu nên nhà cung cấp có cử chuyên gia kỹ thuật đến công ty chúng tôi để training. Chi phí training có thể hiện mục riêng trong Hợp đồng và Invoice. Vậy khi khai báo trên tờ khai nhập khẩu, trị giá phí training chúng tôi phải khai báo như thế nào? Công ty chúng tôi vẫn khai trị giá thực tế của hàng hóa vào ô trị giá invoice, còn phí training sẽ khai vào ô phí khác của khoản điều chỉnh phải cộng, có đúng hay không? Và phí training này cũng được phân bổ vào trị giá hàng hóa để tính thuế là đúng hay sai?

  Xem trả lời

 • 22/09/2017
  Phân bổ phí bảo hiểm cho từng lô hàng

  Công ty tôi ký hợp đồng mua hàng với đối tác theo giá FOB. Phương thức thanh toán LC, cho phép giao hàng từng phần. Theo yêu cầu của Ngân hàng, khi mở LC chúng tôi phải mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị lô hàng (110% trị giá FOB), mức phí: 0.15% x 110% trị giá FOB Hợp đồng được phía đối tác giao thành nhiều lần. Vậy với mỗi lô hàng về, chúng tôi phải tính và phân bổ phí bảo hiểm như thế nào?

  Xem trả lời

 • 08/09/2017
  Phí CIC

  Liên quan đến phí CIC khi lên tờ khai nhập khẩu mình thêm vào phí CIC thì phí này sẽ là phí trước thuế hay sao thuế(Bao gồm VAT)?

  Xem trả lời

 • 01/09/2017
  Trị giá tính thuế MMTB thanh lý

  Việc xác định trị giá khai báo nộp thuế cho máy móc thiết bị miễn thuế còn giá trị khấu hao cao hơn giá bán tại thời điểm mở tờ khai chuyển đổi loại hình nộp thuế, Công ty sẽ lấy trị giá đã khai báo tại tờ khai nhập vào hay trị giá khấu hao còn lại của máy móc, thiết bị hay trị giá thực tế đã thanh toán, hoặc sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng của hợp đồng mua bán để khai báo nộp thuế cho tờ khai A42.

  Xem trả lời

 • 29/08/2017
  Xây dựng giá hàng phi mậu dịch

  Cty nhập khẩu lô hàng sốt thịt bằm 6 lo 400grm từ ý về với loại hình H21 (pmd) giá trị hàng 11,05$ trên tờ khai hải quan, khi qua bên bộ phận xây dựng giá chúng tôi được yêu cầu truyền thêm vào cước vận chuyển như trên bill là 105$, nhưng điều kiện giao hàng DDP có nghĩa là đầu bên nước ngoài thanh toán, phía Việt Nam không thanh toán. Doanh nghiệp không truyền thêm cước vào nữa và hải quan chỉ xây dựng giá dựa trên giá khai báo 11,05$? vì là term DDP. Nếu bắt buộc truyền cước vào, dựa vào Thông tư, nghị định, công văn nào?

  Xem trả lời

 • 10/08/2017
  INVOICE VÀ HỢP ĐỒNG KHÔNG TRÚNG SỐ TIÈN THANH TOÁN

  Công ty có 1 lô hàng Túi giấy trị giá 22.000 USD chia làm 2 đợt xuất. Số lượng: 100.200 pcs trong đó 200 pcs là hàng mẫu không tính tiền và vẫn thể hiện trên hợp đồng. Vì lý do sơ xuất nên khi khai hải quan đã khai vượt số tiền trên hợp đồng là 22.044 USD, tính tiền 200pcs hàng mẫu. Tờ khai luồng xanh và đã thông quan. Như vậy, làm thế nào để sửa lại tờ khai, bỏ 200 pcs thành hàng mẫu không tính phí.

  Xem trả lời