Tư vấn thủ tục

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 13/07/2018
  Thủ tục Xuất khẩu Phim chụp X Quang công nghiệp đã qua sử dụng

  chúng tôi muốn xuất bán 1 lượng Phim chụp X-Quang công nghiệp đã qua sử dung và hết hạn lưu trữ (cái này được NK về dung chụp X_quang để phát hiện lỗi hàn của sắt thép). Công ty 100% vốn FDI có đủ điều kiện để xuất bán số lượng phim trên không?  Phim đã qua sử dung này được gọi là phế liệu có đúng không ? và áp mã HS nào ?

  Xem trả lời

 • 13/07/2018
  Khai bổ sung mục: Mã văn bản pháp quy

  Ngày 23/06/2018 chúng tôi có nhập khẩu một lô hàng Máy nong ống đồng đã qua sử dụng, đến ngày 10/07/2018 bộ phận thủ tục XNK phát hiện ra sai sót trong quá trình nhập dữ liệu là Không khai báo mục Thông tin văn bản và giấy phép; Mã văn bản pháp quy và tờ khai đã thông quan (đã bổ sung Chứng thư giám định theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN). Vì vậy nay công ty muốn khai bổ sung lại mục Thông tin văn bản và giấy phép, như vậy theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 38/2015/TT-BTC thì công ty có bị xử phạt về vi phạm hành chính khi khai bổ sung lại mục Thông tin văn bản và giấy phép hay không?

  Xem trả lời

 • 13/07/2018
  HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT

  Cty có 1 hợp đồng gia công đã hết hạn, trong hợp đồng này có 6 máy tạm nhập. Bây giờ khách bán cho công ty, cty sẽ nhập khẩu tạo TSCĐ. Vậy quy trình làm thủ tục và loại hình nhập khẩu như thế nào ?có phải A21 không?

  Xem trả lời

 • 13/07/2018
  C/O FORM D 3 BÊN

  Công ty có lô hàng nhập khẩu có sử dụng C/O form D 3 bên với thông tin sau: Ô số 1 : PT.Ecco Indonesia, Ô số 2 : Ecco (Việt Nam), Ô số 7 : Ecco Sko A/S Ô số 10 sẽ thể hiện invoice do PT.Ecco Indonesia phát hành cho Ecco Sko A/S thì có hợp lệ không?

  Xem trả lời

 • 13/07/2018
  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG " HẠT NHỰA TÁI SINH"

  Công ty nhập mặt hàng "Hạt nhựa ": Natri sunfat (15124-05-1):75%, Pokyethylenne (9002-88-4): 20%, sáp Polyethylence(9002-88-4): 5%  Trung Quốc, Xin hỏi thủ tục nhập khẩu hạt nhựa này và có cần phải xin giấy phép gì không? có cần đóng thuế môi trường không

  Xem trả lời

 • 13/07/2018
  THƯƠNG MẠI BA BÊN

  công ty có dự án thương mại 3 bên như sau: Bên A (Đài Loan) kí Hợp đồng mua hàng của bên B (Công ty em Fuji Carbon o83 VN), nhưng chỉ định giao hàng tới Công ty C (Ấn Độ). 1. Trên TK xuất khẩu Người nhập khẩu thể hiện là Công ty A hay C, có phải khai báo mục Người ủy thác XK là công ty A không ạ 2. Trên B/L: Consignee là C và Notify Party là A đúng không?3. Trên C/O mục số 2 "Goods consigned to:" là C

  Xem trả lời

 • 12/07/2018
  Xuất khẩu hàng mẫu loại hình H21

  Công ty nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình nhập SXXK - E31 về để sản xuất hàng xuất khẩu. Tuy nhiên có một số khách hàng muốn nhận trước một it hàng mẫu và không thanh toán để thử nghiệm. - Đối với trường hợp này Công ty chúng tôi phải khai báo như thế nào cho lượng NVL nhập E31 đã cấu thành nên hàng mẫu? - Trường hợp Công ty chúng tôi vẫn khai báo xuất hàng mẫu loại hình H21 thì có thể sử dụng tờ khai H21 để giải trình cho phần NVL nhập E31 được sử dung để sản xuất ra hàng mẫu không?

  Xem trả lời

 • 12/07/2018
  Nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện

  Chúng tôi nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện với mục đích chỉ để sử dụng trong doanh nghiệp. Hiện tại Quyết định 823/QĐ-BTTTT đã công bố hết hiệu lực theo TT 18/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; Nghị định 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực và bãi bỏ Nghị định 187/2013/NĐ-CP. Tại danh mục V thuộc phụ lục III của nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông không đề cập tới thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện tại Khoản 7 Điều 72 Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Quy định các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Như vậy khi làm thủ tục hải quan để nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện về chỉ với mục đích để sử dụng, công ty có phải xin giấy phép nhập khẩu hay không? Tại Thông tư 46/2016/TT-BTTTT chỉ những thiết bị thuộc Phụ lục I đồng thời có điều kiện về tần số, giới hạn phát xạ, cũng như các điều kiện kỹ thuật và khai thác khác thỏa mãn phụ lục kèm theo tại Thông tư này thì mới được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Như vậy, để được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì trước hoặc sau khi thực hiện thủ tục nhập khẩu thiết bị chúng tôi có phải xin xác nhận hàng hóa thuộc diện được miễn giấy phép hay không? Ngoài ra thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên đây cũng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy tại Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT, như vậy với trường hợp nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện với mục đích chỉ để sử dụng trong doanh nghiệp có phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy hay không?

  Xem trả lời

 • 12/07/2018
  Hủy tờ khai

  Doanh nghiệp chế xuất KYC VIỆT NAM có lô hàng nguyên vật liệu từ bên công ty đối tác là doanh nghiệp Việt Nam cũng cấp. Trong quá trình sản xuất phát hiện 1 phần của lô hàng bị lỗi cần sữa chữa nên đã mở tờ khai G61 tạm tái xuất hàng hóa để sữa chữa. Tuy nhiên bên phía công ty đối tác gặp vấn đề khai báo hải quan nên không mở tờ khai đối ứng cũng như nhận hàng về sữa chữa. Nay công ty chúng tối muốn hủy tờ khai G61 và 2 bên công ty có thỏa thuận về lô hàng sửa chữa. Theo điều 74 khoản đ thông tư 38, DNCX có quyền lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan? Như vậy sau khi công ty hủy tờ khai G61 sẽ không cần mở tờ khai khác thay thế chỉ cần làm công văn thông báo cho Hải Quan về lô hàng sửa chữa trên.

  Xem trả lời

 • 12/07/2018
  Hoàn thuế nhập khẩu

  Trường hợp 1: Công ty chúng tôi nhập khẩu hàng thép, loại hình A11, có đóng thuế nhập khẩu bán cho Công ty B nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Công ty B dùng hàng thép này để gia công sản xuất và xuất khẩu qua nước ngoài. Như vậy, nếu công ty chúng tôi chứng minh được hàng xuất khẩu ra nước ngoài thì Công ty chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu hay không? Trường hợp 2: Công ty A nằm ở lãnh thổ Việt Nam, không thuộc KCX, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và đóng thuế nhập khẩu. Hàng hóa mua dùng để gia công, sản xuất ra nước ngoài thì thuế nhập khẩu có được hoàn hay không? Và thời gian quy định để được hoàn là bao lâu?

  Xem trả lời