Bán hàng DNCX với nội địa

Câu hỏi: 20954:

Công ty Acrowel Việt Nam là DNCX. công ty chúng tôi có mua hàng hóa từ nội địa và đang có vướng mắt về việc mở tờ XNKTC: Công ty có mua 1 số công cụ dụng cụ, thiết bị thay thế, xăng dầu dùng phục vụ cho hoạt động sản xuất từ nội địa, công ty nội địa xuất hóa đơn 10% và không khai hải quan. Theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 thì hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Như vậy, trường hợp nêu trên nếu không mở tờ khai hải quan là đúng hay sai? Trường hợp không mở tờ khai hải quan thì có bị xử lý vi phạm hành chính về không mở tờ khai không?

Ngày gửi: 08/10/2018 - Trả lời: 11/10/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Acrowel Việt Nam

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai - Email :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 74 được quy định tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

          50. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          “Điều 74. Quy định chun­g đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

          1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

          ...b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

          ....2. Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định như hàng hóa nhập khẩu không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì khi trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

          Hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp DNCX mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế suất thuế xuất khẩu thì phải làm thủ tục hải quan trừ trường hợp hàng hóa này được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của DNCX (Ví dụ: than đá sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ sản xuất của DNCX).

          Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ vào trường hợp mua bán cụ thể đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện.

          - Căn cứ Khoản 2 Điều 75 được quy định tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

            51. Điều 75 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          “Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý phế liệu, phế phẩm, phế thải của DNCX

          …2. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này…”

    Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp phải làm thủ tục hải quan thì doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, cả bên bán và mua phải có trách nhiệm thực hiện khai hải quan. Trong trường hợp vi phạm về khai hải quan thì tùy trường hợp cụ thể sẽ bị xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

    Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.