Báo cáo quyết toán hàng xuất khẩu chưa tái xuất

Câu hỏi: 21226:

Cuối tháng 12, DN có 1 lô xuất loại hình E31 , ngày TK là 28/12/2018.Do cuối năm hàng hóa nhiều nên dẫn tới tình trạng kẹt cấu cảng dẫn đến ngày thực xuất và ngày tàu chạy là trong tháng 1/2019 (dự kiến tàu chạy ngày 11/1/2018).Vậy cho DN hỏi:1.Tờ khai XK này vẫn đưa vào bảng BCQT 2018 hay BCQT 2019 vì thực xuất là vào tháng 1/2019, còn TK lại đăng kí 28/12/2018?2. Về NPL sử dụng cho TKXK này DN đưa vào cột (9) mẫu 15/ BCQT-NVL/GSQL của TT 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018?3. Về sản phẩm XK của TKXK này DN đưa vào cột (8) mẫu 15a/BCQT-SP/GSQL của TT 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018?

Ngày gửi: 07/01/2019 - Trả lời: 11/01/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH J - SPIRAL STEEL PIPE

Địa chỉ: Dốc 47, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng nai, Việt Nam - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ hướng dẫn lập mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL và 15a/BCQT-SP/GSQL tại Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

* Hướng dẫn lập mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL:

Cột (9): Là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đưa vào để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, bao gồm cả phần nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công lại

* Hướng dẫn lập Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL:

Cột (8): Là lượng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu thực tế đã xuất kho để xuất khẩu.

Như vậy, căn cứ quy định trên căn cứ để lập báo cáo quyết toán nguyên vật liệu tại cột số 9 mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL và sản phẩm gia công, SXXK xuất khẩu tại cột số 8 mẫu 15a/BCQT-SP/GSQL là dựa vào phiếu xuất kho của công ty. Do đó, thực tế công ty đã xuất kho nguyên liệu để đưa vào sản xuất sản phẩm và đã xuất kho sản phẩm xuất khẩu trong năm 2018 thì công ty phải thực hiện báo quyết toán cho tờ khai này.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn