C/O ưu đãi đặc biệt tại kho ngoại quan

Câu hỏi: 20667:

Công ty là dịch vụ cho thuê kho ngoại quan, có một khách hàng ở Long An ủy quyền cho công ty đại diện chủ hàng thuê kho làm thủ tục giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 1. Đối với hàng hóa nhập từ nội địa vào kho ngoại quan 100 carton. Sau đó 20 carton xuất sang Đức, 20 carton xuất sang China, 60 carton xuất sang Thailand thì Công ty đại diện cho chủ hàng thuê kho làm thủ tục giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi Form A, Form E và Form D không? 2. Đối với hàng hóa nhập từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan của công ty có chứng nhận xuất xứ ưu đãi đặc biệt Form D và Form E, sau đó họ xuất sang Campuchia một số mặt hàng hóa, một số mặt hàng còn lại xuất vào nội địa. Trường hợp này Công ty chúng tôi có đại diện cho chủ hàng thuê kho làm thủ tục giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi không? 3. Sau khi hàng vào kho ngoại quan hơn 1 năm mới xuất đi Đức, China, Thailand… thì lúc đó có xin được C/O không.

Ngày gửi: 10/07/2018 - Trả lời: 11/07/2018

Tên doanh nghiệp: CN Công Ty Cộ Phần Thương Mại Và Du Lịch Bình Dương

Địa chỉ: Số 9, Đường DT743, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Email : nga.duong@icdtbs.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          1./ Về pháp nhân đại diện xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ từ nội địa nhập kho và từ nước ngoài nhập kho sau đó xuất kho bán nước ngoài:

          - Về xuất xứ hàng hoá công ty tham khảo chương IV Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, trong đó có quy định về Đăng ký hồ sơ thương nhân, Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng, Cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ...

          - Ngoài ra, tuỳ theo các quy định về xuất xứ hàng hoá từng khối nước, vùng lãnh thổ có quan hệ ưu đãi đặc biệt với Việt Nam, công ty tham khảo quy định của Bộ Công thương tuỳ theo quy định cụ thể từng nước, vùng lãnh thổ tại các Thông tư hướng dẫn khác nhau.

          2./ Về thời hạn xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất bán nước ngoài sau khi nhập kho:

          Do việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ thuộc thẩm qyền của Bộ Công Thương hoặc cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền. Đề nghị công ty liên hệ các cơ quan trên để được hướng dẫn trực tiếp.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.