Các ưu đãi nhập tài sản thiết bị đối với doanh nghiệp thuộc diện không cần làm chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư?

Câu hỏi: 19911:

Công ty là doanh nghiệp trong nước, sản xuất viên nén gỗ, thuộc diện không cần cấp chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư theo luật đầu tư năm 2014. Công ty đang tìm hiểu các ưu đãi khi nhập tài sản thiết bị về thì doanh nghiệp em có các ưu đãi gì?

Ngày gửi: 04/12/2017 - Trả lời: 06/12/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần năng lượng Bình Định

Địa chỉ: 29 Thi Sách, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định - Email : nguyenthithanhnhung0804@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Do doanh nghiệp không nêu rõ ràng về ngành nghề và địa bàn có thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư hay không nên tổ tư vấn không có câu trả lời trong trường hợp này. Tuy nhiên Công ty có thể tham khảo các quy định sau:

          Công ty có thể tham khảo Điều 15 và Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư để căn cứ về đối tượng áp dụng.

          Trường hợp Công ty thuộc đối tượng được áp dụng theo quy định nêu trên thì về chính sách thuế công ty tham khảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế xuất khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/11/2016 về thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định để thực hiện.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn