Chuyển đổi mục đích sử dụng

Câu hỏi: 22207:

Công ty là doanh nghiệp chế xuất có nhập khẩu vật tư đóng gói - khay nhựa đựng sản phẩm. Mục đích nhập khẩu ban đầu là để đóng gói sản phẩm và xuất khẩu đi Nhật nên đã mở theo loại hình E15. Tuy nhiên, khi có đơn hàng xuất khẩu thực tế, trong hợp đồng quy định khách hàng của Công ty phải xuất trả khay nhựa này về công ty dùng cho đóng gói sản phẩm xuất khẩu của đơn hàng sau. Nên khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa cho lô hàng đầu tiên, vật tư đóng gói khay nhựa này, cty đã mở theo loại hình tạm xuất tái nhập. Với trường hợp này, Công ty có phải làm chuyển đổi mục đích sử dụng cho vật tư đóng gói này không?

Ngày gửi: 26/11/2019 - Trả lời: 02/12/2019

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam

Địa chỉ: Plot E – 1A, Thang Long II Industrial Park, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province, Viet Nam - Email : yen.nguyen@fujibakevn.com.vn

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015: Loại hình E 15 – Nhập khẩu nguyên liệu từ nội địa của DNCX. Do đó, công ty cần rà soát việc mở tờ khai nhập khẩu vật tư từ nước ngoài cho phù hợp hướng dẫn trên và đúng mục đích kinh doanh đã nêu.

 Trường hợp số vật tư này công ty khi xuất khẩu cùng sản phẩm đã mở theo loại hình Tạm xuất tái nhập thì khi khách hàng nước ngoài trả về để tiếp tục sử dụng theo dạng bao bì luận chuyển thì không cần phải chuyển mục đích sử dụng trừ trường hợp không sử dụng chp mục đích sản xuất của DNCX hay khi thanh lý sau này nếu vật tư trên không còn giá trị sử dụng nữa.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.