Danh mục miễn thuế

Câu hỏi: 19819:

Năm 2008, công ty đã xin danh mục miễn thuế tại Chi Cục Hải Quan Nhơn Trạch, và những danh mục đó công ty đã làm báo cáo quyết toán về Cục Hải Quan Đồng Nai. Công ty tăng quy mô sản xuất từ tháng 7/2017, vì vậy công ty sẽ tiến hành nhập thêm máy móc mới để phục vụ sản xuất. Vui lòng tư vấn trường hợp công ty muốn xin thêm danh mục miễn thuế thì có được hay không? nếu được phép, thủ tục sẽ như thế nào?

Ngày gửi: 10/11/2017 - Trả lời: 14/11/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH OTO VINA

Địa chỉ: Khu công nghiệp nhơn trạch 5, nhơn trạch, đồng nai - Email : nganptk0112@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 30. Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế

2. Nguyên tc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu (sau đây gọi chung là Danh mục miễn thuế):

c) Danh mục miễn thuế được xây dựng một lần cho dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, hoặc xây dựng theo từng giai đoạn, từng hạng mục, từng tổ hợp, dây chuyền phù hợp với thực tế và hồ sơ tài liệu thực hiện dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, sau đây gọi chung là dự án.

Như vậy, trường hợp công ty xây dựng danh mục miễn thuế thì khi mở rộng dự án công ty thông báo danh mục miễn thuế mới cho giai đoạn tiếp theo. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định tại điều 30 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn