Danh mục miễn thuế

Câu hỏi: 22725:

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người đăng ký Danh mục miễn thuế có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế. Thời điểm nộp báo cáo kết thúc đến khi hàng hóa nhập khẩu theo mục đích miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng/ đã quyết toán (thanh lý) và kết thúc việc sử dụng. Hiện các máy móc nhập khẩu của công ty theo mục đích miễn thuế đã hết thời gian khấu hao (hơn 10 năm) tuy nhiên vẫn còn được sử dụng chưa quyết toán, kết thúc sử dụng. Vậy có qui định nào về thời gian doanh nghiệp phải thực hiện thanh lý/quyết toán máy móc NK theo mục đích miễn thuế đã hết thời gian khấu hao hay không?

Ngày gửi: 03/06/2020 - Trả lời: 08/06/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan:

“Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 thì “Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người đăng ký Danh mục miễn thuế có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế”

Căn cứ quy định trên, đối với các trường hợp đã quyết toán và kết thúc việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo mục đích miễn thuế (ví dụ: nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế 5 năm đã đưa vào sản xuất, đã quyết toán) thì không phải báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài chính nữa, đối với các trường hợp khác thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định của Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.