ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ

Câu hỏi: 22558:

chúng tôi nhập loại hình a12 và xuất e62. Tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT nộp đầy đủ. Theo nghị định 134/2016NĐ-CP điều 36: Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán. Vậy trường hợp hàng hóa chưa thanh toán tiền hàng (công ty chưa thanh toán tiền hàng cho đầu nước ngoài hoặc, bên đàu nước ngoài chưa thanh toán tiền hàng xuất cho chúng tôi) có được hoàn thuế không?

Ngày gửi: 16/04/2020 - Trả lời: 21/04/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HỮU TOÀN

Địa chỉ: Bình Sơn, Quảng Ngãi - Email : thuthaodt93@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 3, điểm b khoản 5 và khoản 6 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phm

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phm xuất khẩu đưc làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

5. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

…b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

6. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Căn cứ điểm g khoản 2 điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 41. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế

…2. Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế:

…g) Người nộp thuế còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế”;

Như vậy, công ty được xem xét hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Trường hợp công ty nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế thì cơ quan Hải quan sẽ phân loại hồ sơ hoàn thuế vào diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.