DN CHẾ XUẤT MUA HÓA CHẤT TRONG NƯỚC.

Câu hỏi: 21175:

chúng tôi là dn chế xuất chuyên sản xuất giày thề thao và đế giày các loại, công ty có mua sản phẩm hóa chất của 1 công ty A trong nước để phục vụ sản xuất: - Nước vệ sinh gốc dầu dùng cho PU và da nhân tạo 233M ( thành phần hóa học:Acetic acid ethyl ester 60%, 2-Butanone: 40%). - Nước vệ sinh gốc dầu dùng cho PU và da nhân tạo HC-600C (thành phần hóa học: Isopropyl alcohol 90%, chất khác 10%). Khi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại chổ thì có cần phải xin giấy phép nhập khầu hóa chất hay không? ( công ty A lúc nhập hóa chất từ nước ngoài về kinh doanh đã có giấy phép nhập khẩu).

Ngày gửi: 15/12/2018 - Trả lời: 20/12/2018

Tên doanh nghiệp: SAMDUK VIET NAM

Địa chỉ: LO F2, KCN HOA BINH, THU THUA, LONG AN, VIET NAM. - Email : binhnhq@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 8 Thông tư 32/2018/TT-BCT Bộ Công thương ngày 28 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn thi hành một số điều Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ:

          “Điều 8. Hướng dẫn khai báo hóa chất nhập khẩu

...3. Không áp dụng khai báo hóa chất nhập khẩu đối với các tổ chức, cá nhân mua hóa chất trong lãnh thổ Việt Nam”.

- Căn cứ Điều 12, 28  Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất:

Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp phải có Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp là điều kiện để thông quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp...

          Do mặt hàng hoá chất rất phức tạp, cần phải qua giám định mới biết được thành phần cấu tạo chính xác của hoá chất hoặc Công ty phải có tài liệu phân tích chi tiết để chứng minh. Công ty căn cứ vào tên khoa học, công thức hoá học/công thức phân tử, mã số CAS, mã Hs của hàng hoá nhập khẩu và đối chiếu PHỤ LỤC III-DANH MỤC HÓA CHẤT CẤM hay các Danh mục hàng hoá là tiền chất kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP  để thực hiện quy định xin phép về hoá chất cấm nhập khẩu hay tiền chất khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ từ doanh nghiệp nội địa.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn