DNCX bán thanh lý nguyên liệu không đạt chất lượng vào nội địa

Câu hỏi: 22066:

Công ty là DNCX có 1 nguyên liệu sau khi nhập khẩu về từ nước ngoài (đã nhập kho) thì phát hiện có 1 lượng không đạt chất lượng như yêu cầu. Hiện tại, chúng tôi có tìm được một đối tác (là doanh nghiệp nội địa) có thể sử dụng được lượng nguyên liệu này và chúng tôi muốn bán thanh lý (giá bán thanh lý bằng hoặc cao hơn giá nhập khẩu ban đầu). Vậy chúng tôi có thể lựa chọn bán thanh lý theo ý b.2, điểm b, Khoản 2 Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC là thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (doanh nghiệp nội địa nộp các loại thuế theo quy định) hay bắt buộc DNCX phải khai chuyển đổi mục đích sử dụng lượng nguyên liệu đó rồi mới được bán cho doanh nghiệp nội địa? Chúng tôi có phải làm công văn giải trình lý do thanh lý tới cơ quan hải quan trước khi thực hiện thủ tục không? Nếu có, thì lý do thanh lý như trên có được chấp nhận không (vì thông thường lý do thanh lý là dư thừa, tồn kho không còn nhu cầu sử dụng sau khi đã kết thúc sản xuất...)

Ngày gửi: 15/10/2019 - Trả lời: 18/10/2019

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH Inoac Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Địa chỉ: KCN Bá Thiện 2, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - Email : tuanbt@inoac.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 55 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

55. Điều 79 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 79. Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

1. DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

2. Thủ tục thanh lý

a) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu;

b) Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

b.1) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyn mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đu đã thực hiện đy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan;

b.2) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định. Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khu tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

c) Trường hợp tiêu hủy thực hiện theo quy định tại điểm d Điều 64 Thông tư này.”

Như vậy, thủ tục thanh lý nguyên liệu của DNCX thực hiện theo quy định trên. Theo đó, trường hợp thanh lý theo hình thức bán tại thị trường Việt Nam thì công ty được lựa chọn thực hiện một trong hai hình thức: Công ty làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sau đó bán hàng hóa này tại thị trường Việt Nam hoặc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điều Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.