DNCX cho thuê máy móc, thiết bị

Câu hỏi: 22779:

chúng tôi là DNCX, hiện đang có kế hoạch cho công ty nội địa thuê nhà xường (theo giấy phép) và máy móc thiết bị hoạt động tại chính công ty chúng tôi. Chúng tôi muốn hỏi, đối với việc cho công ty nội địa thuê máy móc nhưng thực tế máy móc đó bên thuê sử dụng ngay tại công ty chúng tôi. Vậy trong trường hợp này chúng tôi có cần phải làm thủ tục Hải quan gì không? Nếu có thủ tục là gì?

Ngày gửi: 17/06/2020 - Trả lời: 23/06/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, Hải Phòng - Email : boatandsea2010@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Việc triển khai hoạt động (kể cả việc cho thuê nhà xưởng, máy móc nếu được phép) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo mục tiêu kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo khoản 2 điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 - Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định:

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 10 Điều 25 như sau:

5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Nếu được cấp phép việc cho thuê thì máy móc và nhà xưởng cho thuê sẽ không thuộc các trường hợp không chịu thuế theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016.

Do đó, công ty xác định rõ nếu hàng hoá của DNCX khong thuộc đối thượng chịu thuế khi nhập khẩu từ trước, nay cho thuê phải khai báo chuyển mục đích sử dụng và nộp đủ các loại thuế khâu nhập khẩu trước khi thực hiện cho thuê theo thoả thuận.

Về việc làm thủ tục hàng hoá cho thuê mà không phát sinh việc di chuyển khỏi DNCX, công ty tham khảo công văn 2020/BTC-CST ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính về thuế đối với hàng nhập khẩu công ty cho thuê tài chính của DNCX.

 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.