DNCX có được nhập khẩu máy móc cũ trên 10 năm từ doanh nghiệp nội đia

Câu hỏi: 23422:

công ty có được mua máy móc quá hạn (trên 10 năm). Doanh nghiệp nội địa xuất hóa đơn VAT 10%, công ty nộp thuế và không thực hiện thủ tục hải quan. Vậy trường hợp này có căn cứ luật nào quy định cho phép hay không được phép không

Ngày gửi: 27/01/2021 - Trả lời: 03/02/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TKR Manufacturing Việt Nam

Địa chỉ: Lô C4, Khu công nghiệp Bá Thiện 2, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam - Email : pt_phuong@vn.tkrgp.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 50 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018  sửa đổi, bổ sung Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015

50. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 74. Quy định chun­g đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các DNCX với nhau. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các DNCX thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này;

b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

d) Hàng hóa của các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

đ) Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, s chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa.

Trường hợp đã nêu nhập khẩu máy móc thiết bị trực tiếp dung sản xuất của DNCX thuộc đối tượng làm thủ tục hải quan theo quy định trên

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.