DNCX CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ TỰ VỆ - CHỐNG PHÁ GIÁ KHÔNG

Câu hỏi: 23429:

Công ty là Doanh nghiệp chế xuất ( DNCX) có mua trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài một số sản phẩm có trong Danh sách các mặt hàng chịu thuế tự vệ để phục vụ cho sản xuất, sử dụng trong nhà máy ( không bán ra thì trường). Vậy chúng tôi có thuộc đối tượng phải đóng thuế tự vệ - chống phá giá không.

Ngày gửi: 28/01/2021 - Trả lời: 04/02/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn Cầu Việt Nam

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân B1-Conac, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT, Việt Nam. - Email : GVA.TTKTHANH@GMAIL.COM

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại quy định:

“2. Thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác có liên quan đến điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại”

Ngoài ra, các đối tượng được miễn trừ thực hiện quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại tại điều 10 mục 1 chương III Thông tư 37/2019/TT-BCT thì DNCX không thuộc phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

- Tuy nhiên, tham khảo công văn 17707/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung:

“…Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế ...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.