DNCX có phải xin giấy phép NK hàng hóa từ nội địa không?

Câu hỏi: 18857:

Chúng tôi là DNCX có nhập khẩu mặt hàng thiết bị phát sóng không dây mới 100%. mã HS 85176251. Hàng hóa này thuộc đối tượng phải xin giấy phép quy định tại TT 18/2014/TT-BTTTT. Nguồn gốc hàng hóa này là được DN nội địa mua qua nhiều DN khác và hàng này được NK từ nước ngoài về, trong quá trình làm thủ tục nhập ban đầu, lô hàng này đã được cấp phép theo quy định. Theo quy định tại khoản 2 điều 28 Luật Thương mại:

Điều 28.Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

…2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, công ty chúng tôi nhập từ nội địa không được xem là nhập khẩu theo điều 28 Luật Thương mại. Trong trường hợp này, công ty là DNCX có phải xin giấy phép nhập tiếp cho lô hàng này không? có chấp nhận giấy phép đã cấp ban đầu của người nhập ban đầu để áp dụng cho lô hàng nhập của công ty không?

Ngày gửi: 17/05/2017 - Trả lời: 19/05/2017

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ: Thủ đức TP.HCM - Email : muabancunglazada@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 1 Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

...2. Thông tư này áp dụng với tổ chức, cá nhân nhập khẩu (sau đây gọi tắt là người nhập khẩu) thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện được quy định tại điều 2 Thông tư này”.

Như vậy, trường hợp hàng hóa đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định thì khi DNCX làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá đó từ nội địa không phải thực hiện chính sách quản lý hàng hóa đó. Công ty phải cung cấp chứng từ chứng minh hàng hóa đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa khi làm thủ tục hải quan.

 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn