DNCX gia công cho Doanh nghiệp nội địa - Thủ tục thông báo hợp đồng gia công

Câu hỏi: 21168:

Chúng tôi là DNCX 100% vốn nước ngoài. Thời gian tới, công ty chúng tôi có kế hoạch Gia công cho doanh nghiệp nội địa. Hiện tại, chúng tôi có vướng mắc về việc Thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công như sau: Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC: Trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công cho Chi cục Hải quan quản lý nơi đã thông báo cơ sở sản xuất... Vậy, theo quy định này, trong trường hợp chúng tôi (DNCX) nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, thì bên nào sẽ làm thủ tục Thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công giữa DNCX và doanh nghiệp nội địa tới Chi cục Hải quan quản lý: 1. DNCX làm thủ tục Thông báo hợp đồng 2. Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục Thông báo hợp đồng 3. Cả DNCX và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục Thông báo hợp đồng.

Ngày gửi: 21/11/2018 - Trả lời: 18/12/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH INOAC Việt Nam

Địa chỉ: Lô 36, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội - Email : tuanbt@inoac.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 36 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

36. Điều 56 được sửa đổi bổ sung như sau:

…2. Thủ tục thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công

a) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:

Trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công cho Chi cục Hải quan quản lý nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21, mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc theo mẫu số 18/TBHĐGC/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Hệ thống tự động tiếp nhận và phản hồi số tiếp nhận hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công.”

- Căn cứ khoản 52 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

52. Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công

….2. Hàng hóa do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại mục 1 và mục 3 Chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX …

b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa….”

Theo quy định trên, khi đặt doanh nghiệp chế xuất gia công, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công và được lựa chọn Chi cục Hải quan quản lý DNCX để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại mục 1 và mục 3 Chương III Thông tư 39/2018/TT-BTC này. Đồng thời, không có quy định DNCX phải thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan Hải quan trong trường hợp này.