DNCX nhập nguyên vật liệu phục vụ đào tạo công nhân

Câu hỏi: 21678:

Doanh nghiệp chế xuất dự định nhập khẩu một số nguyên vật liệu như vải dệt kim 100% polyester, dây khóa kéo bằng nhựa, tấm lưới bằng nhựa... về để phục vụ cho việc đào tạo công nhân may. Doanh nghiệp cam kết hàng hóa trên chỉ sử dụng để đào tạo công nhân trong nhà máy và không đưa ra bên ngoài. Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp mới, vẫn chưa đăng ký cơ sở sản xuất do cơ sở sản xuất cũng như máy móc, thiết bị vẫn chưa được hoàn thiện. Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đang chưa biết sử dụng mã loại hình nhập khẩu nào để phù hợp với các nguyên vật liệu và mục đích sử dụng của chúng tôi.

Ngày gửi: 10/06/2019 - Trả lời: 12/06/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH FUTABA SANGYO VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô số C-2, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - Email : Yennh@futabavietnam.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan thì:

Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (Hàng hoá làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu): Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (Trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng  nhập đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hoá từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.

Như vậy, trường hợp công ty (DNCX) nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ cho việc đào tạo công nhân may và không đưa ra bên ngoài thì thực hiện theo loại hình A12.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.