DNCX nhập NPL test máy móc thiết bị, không cấu thành sản phẩm xuất khẩu

Câu hỏi: 23463:

chúng tôi là DNCX mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra hoạt động của MMTB trước khi vận hành chính thức, công ty chúng tôi muốn nhập khẩu 01 lượng Nguyên liệu để phục vụ cho quá trình test máy và không tạo thành sản phẩm để xuất khẩu. Mong tư vấn giúp DN mở tờ khai nhập khẩu Nguyên liệu đó theo loại hình nào

Ngày gửi: 23/02/2021 - Trả lời: 26/02/2021

Tên doanh nghiệp: NYG ( VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: LOT C, LONG KHANH INDUSTRIAL ZONE - Email : phungnguyen113@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm c khoản 4 điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 54/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

…4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

…c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác”;

Theo quy định chung trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, kể cả để thử nghiệm cần xây dựng định mức làm căn cứ xác định lượng đã sử dụng và báo cáo quyết toán sau này theo theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Do đó, tùy thực tế việc xác định định mức, việc theo dõi và xử lý sản phẩm từ nguồn này thì công ty lựa chọn loại hình E11 hay A12 cho phù hợp.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.