DNCX thay đổi mục đích sử dụng của tờ khai nhập khẩu

Câu hỏi: 23420:

Công ty tôi là doanh nghiệp chế xuất có hoạt động sản xuất và gia công thiết bị cảm ứng và bán cho doanh nghiệp trong nước. Hiện tại, nhập khẩu Nguyên vật liệu theo hình thức E11 và không phải nộp thuế tại khâu nhập khẩu. Khi xuất khẩu hàng cho doanh nghiệp trong nội địa, chúng tôi xuất hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan và cũng không nộp thuế GTGT đầu ra. Doanh nghiệp trong nước khi nhập khẩu hàng sản xuất và gia công của chúng tôi đã nộp thuế nhập khẩu và VAT tại khâu nhập khẩu. 1. Chúng tôi có phải thay đổi mục đích sử dụng cho tờ khai tại khâu nhập khẩu và nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu đầu vào khi nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, gia công hàng bán cho doanh nghiệp nội địa không, vì doanh nghiệp nội địa đã làm thủ tục nhập khẩu hàng mua của DNCX và nộp thuế tại Nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu. 2. Chúng tôi có phải nộp thuế GTGT đầu ra cho hoạt động bán hàng do DNCX sản xuất và gia công bán cho Doanh nghiệp nội địa không?

Ngày gửi: 28/01/2021 - Trả lời: 02/02/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH

Địa chỉ: Đồng Nai - Email : phuonghoanghvtc@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước ” thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Do đó, khi DNCX bán hàng trong nước, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu và nộp đủ thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên sản phẩm nhập khẩu

- Việc nộp thuế GTGT đầu ra cho hoạt động bán hàng do DNCX sản xuất và gia công bán cho Doanh nghiệp nội địa, công ty liên hệ Cục Thuế để được hướng dẫn theo thẩm quyền

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.