DNCX thuê DNCX khác gia công

Câu hỏi: 23458:

Chúng tôi là DNCX 100% vốn nước ngoài có kế hoạch thuê 1 DNCX khác gia công một số bán thành phẩm. Theo đó, chúng tôi sẽ giao nguyên vật liệu cho đối tác (DNCX khác). Sau khi nhận lại bán thành phẩm sau gia công, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất để sản xuất thành phẩm cuối cùng. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC: "Đối với hàng hóa do DNCX thuê DNCX khác gia công: DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công." Vậy, trong trường hợp này, chúng tôi (DNCX) và đối tác (DNCX khác) có phải thực hiện Thông báo cơ sở sản xuất, Thông báo hợp đồng gia công trước khi tiến hành hay không? Nếu có, thì bên nào sẽ phải thực hiện?

Ngày gửi: 24/02/2021 - Trả lời: 26/02/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH INOAC Việt Nam

Địa chỉ: Lô 36, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội - Email : tuanbt@inoac.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 76 thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công

3. Đối với hàng hóa do DNCX thuê DNCX khác gia công: DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công.

Theo quy định trên, không quy định việc thông báo cơ sở sản xuất, hợp đồng gia công cho Chi cục Hải quan quản lý khi DNCX thuê DNCX khác nhận gia công lại.

Đề nghị Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.