DNCX tiêu hủy sản phẩm tái nhập có phải nộp thuế không?

Câu hỏi: 22811:

Chúng tôi là DNCX có thực hiện tái nhập hàng trả lại A31 các sản phẩm lỗi bao gồm sản phẩm gia công hoặc sản phẩm sản xuất xuất khẩu. Tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu …7. Xử lý hàng tái chế không tái xuất được: a) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công: Làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy; b) Đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.” Nếu DN thực hiện tiêu hủy thì có phải đóng thuế không, nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu?

Ngày gửi: 29/06/2020 - Trả lời: 03/07/2020

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MN

Địa chỉ: Ninh Bình - Email : huyenvtt3d@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“ Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu

1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm:

a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;

b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;

c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);

d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác”.

- Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: “Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác; ” không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 Như vậy, trường hợp công ty là DNCX khi tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam cho hàng hoá nhận gia công với thương nhân nước ngoài hay hàng xuất khẩu loại hình SXXK được phép tiêu huỷ sẽ được miễn thuế theo quy định trên.

 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.