DNI-Chính sách thuế phế liệu, phế phẩm

Câu hỏi: 21502:

Chúng tôi là DN FDI chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa (chai, hộp, nút, lọ...). Trong quá trình sản xuất sẽ tạo ra 1 lượng sản phẩm bị hư (cụ thể là chai nhựa) gọi là phế phẩm và 1 lượng phế liệu. Nay chúng tôi muốn bán lượng phế liệu, phế phẩm này vào nội địa. Kính mong hướng dẫn thủ tục thực hiện như thế  nào.Theo điều 71 trong Thông tư 39, chúng tôi hiểu là lượng phế liệu, phế phẩm này sẽ được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, TTĐB....(nếu có) và thực hiện trên mẫu số 06/BKKTT/TXNK phụ lục VI?

 

Ngày gửi: 11/04/2019 - Trả lời: 12/04/2019

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH HONDAPLUS VN

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

   

- Căn cứ khoản 49 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 quy định:

          “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

          49. Điều 71 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          “Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa, phế thải

          Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa (Bảng kê tính thuế )ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này...

Đối với xử lý phế thải, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.”

          Trường hợp chưa khai báo Phụ lục IIa (Bảng kê tính thuế) trên hệ thống khi thực hiện khai báo điện tử, công ty liên hệ công ty cung cấp phần mềm và dịch vụ khai báo để được hướng dẫn.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

           Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn