DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Câu hỏi: 21680:

DN chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, nhập bàn ghế, văn phòng phẩm, áo đồng phục... để phục vụ cho việc điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX và không làm thủ tục hài quan đối với các hàng hóa nêu trên. Khi mua các sản phẩm trên bên bán xuất Hóa đơn thương mại với 10% VAT, Vậy sau này khi hoạch toán, công ty chúng tôi có được hoàn thuế GTGT hay không?

Ngày gửi: 11/06/2019 - Trả lời: 12/06/2019

Tên doanh nghiệp: COLORFUL CANDY INTERNATIONAL ASIA PACIFIC

Địa chỉ: Đơn vị 1, Nhà xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông Quận 7 - Email : hiennguyen.eximport@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm Điều 74 được quy định tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

          50. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          “Điều 74. Quy định chun­g đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

          1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

          ...b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;..”

          Như vậy, khi mua những hàng hóa từ nội địa, DNCX căn cứ vào mục đích sử dụng để phục vụ cho nhu cầu sản xuất hàng hóa xuất khẩu để lựa chọn có làm thủ tục theo quy định trên.

- Căn cứ khoản 2 điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại…

Về việc khấu trừ hay hoàn thuế GTGT theo trường hợp trên của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết cơ quan Thuế địa phương, Công ty liên hệ cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn