Doanh nghiệp chế xuất muốn thiết kế và bán bản thiết kế ra nước ngoài

Câu hỏi: 23464:

Công ty là DNCX, trong danh mục ngành nghề kinh doanh có mục "Thiết kế và bán bản vẽ thiết kế ra nước ngoài". Khi thực hiện hoạt động này, thủ tục hải quan sẽ được thực hiện như thế nào?

Ngày gửi: 24/02/2021 - Trả lời: 01/03/2021

Tên doanh nghiệp: Denyo Việt Nam

Địa chỉ: Yên Mỹ, Hưng Yên - Email : yennh@denyo.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Bản vẽ thiết kế nếu là dạng dữ liệu điện tử và kinh doanh qua môi trường mạng không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, xuất khẩu có điều kiện, giấy phép ban hành kèm Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương nên Công ty được xuất khẩu như hàng hóa khác. Ngược lại, công ty phải làm thủ tục vật mang hay chứa đựng dữ liệu hay dạng tài liệu tương ứng (bản vẽ, thiết kế trên giấy hay cất liệu vật lý khác)

Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.